Rychlý komentář

Zvolání typu : “Brexit přinese velké problémy romským rodinám žijícím v Británii” jsou zbytečnou hysterií, protože dnes není jasné, co bude následovat dále.

Jak někdo může hovořit o problémech, když není známo jak budou vypadat jednotlivé dohody o vystoupení a zda k vystoupení Spojeného království vůbec dojde. Referendum není totéž jako Brexit zvláště v okamžiku, kdy nikdo oficiální cestou neoznámil Evropské radě úmysl Spojeného království opustit Evropskou unii. K tomu možná dojde v listopadu 2016

Než vyvolávat hysterické záchvaty, je mnohem lepší hovořit o tom, co se ve skutečnosti děje. Pro české a slovenské Romy se ve Spojeném království nic nemění minimálně další dva roky a je pravděpodobné, že tato doba bude ještě delší.

Facebook

Twitter

Secured By miniOrange