Laissez faire je víra v egoismus, víra v nekonečné zdraví a mládí zaručující dlouhodobou možnost nadstandardních příjmů. Jedině tak je člověk schopen v novém ekonomickém pojetí přežít bez tolik odsuzovaného zásahu státu. Laissez faire je především klesnutí na zvířecí podstatu společnosti, ve které je každý zodpovědný za to, jestli je nebo není bohatý. 

Laissez faire je novodobý asociální ekonomický diletantismus, ve kterém si každý může vzít co chce, ve kterém slabí nemají ochranu. Stát je přeměněn v nějakou jednoduchou šablonu poškozující základní principy kapitalismu. V této nové autokracii jsou považováni všichni slabí a neschopní sebeobrany za zbytečnou zátěž společnosti, kterou není potřeba v žádném případě podporovat. Sociální systém je v pojetí laissez faire zbytečností zatěžující kapsy těch úspěšných. V novém světě ekonomické hlouposti nikdo nepočítá, že by někdy mohl být také slabým.

Chudí jsou ponecháni krutým mrazů a větrům okolní přírody. Možná starý zákon eugeniky, ten přírodní výběr, tak udělá přirozenou selekci slabých od těch zatím silných. Věčná pseudosvoboda výběru zakryje nehumánnost nové ideologie. Inklinace k extrémismu, podpory rasismu a nesnášenlivosti, to je podpůrný nástroj laissez faire. Každý má přeci možnost výběru, jestli zaměstná černého nebo bílého. To není v pojetí laissez faire vůbec rasismus. Aplikace rasismu v soukromém sektoru je v pojetí laissez faire vítanou pomůckou. V těchto ohledech má přeci každý právo segregovat, nová ekonomika si to žádá.

Svoboda jedince je v pojetí laissez faire okleštěna do minimálního rozměru. Jedni, ti bohatí mají právo na všechno. Období průmyslové revoluce devatenáctého století, neomezenost asociality, to všechno musí být navráceno. Všechny ochranné zákony té nízké lůzy musí být zrušené ve jménu nové ekonomické ideologie. Základy kapitalismu stanovené Lockem a Smithem musejí být smazány. Najednou budeme iluzi o kapitalismu nazývat tím pravým kapitalismem, jako stejně tak budeme nazývat systém v zámořské Americe za systém laissez faiire. Samozřejmě laissez faire v čisté podobě nikde neexistuje. Ani existovat nemůže. Je to utopie legalizující nesnášenlivost a xenofobii.

Vzpomeňme si na slova Petra Macha, jednoho z předních zastánců asociální utopie laissez faire. Ten se dokonce u nacistického Německa pozastavuje a říká, že tenkrát mělo Německo právo segregovat Židy ve společnosti.

Pan Mach se k tomuto článku ozval svou připomínkou:.”Pane Hrebenare,
nevím jestli si to uvědomujete, ale uvedl jste nepravdivé tvrzení: „[Petr Mach] se dokonce u nacistického Německa pozastavuje a říká, že tenkrát mělo Německo právo segregovat Židy ve společnosti.“ Uveďte větu na pravou míru. Děkuji.”

Jako důkaz uvádím audiozáznam (přejděte si na čas 1:27) a část doslovného přepisu:

Petr Mach: Mě se jinej čtenář ptal podobně, pane Machu a co v hitlerovskym Německu, když Hitler vyzýval k bojkotu židovskejch obchodů a já jsem řikal no tak já bych hájil právo lidí nenakupovat u Židů když nechtěj, zároveň bych se ale zastával těch Židů a říkal bych těm co proti tomu brojej, tak jsou hloupý a je to hloupá politika, takže připusťte, že člověk, kterej hájí svobodu kontraktu…..

Vít Hassan: hájil byste teda svobodu toho nenakupovat u Židů?

Petr Mach: jasně, pokud se někdo rozhodne, že nechce nakupovat u Židů, u Iránců, Norů nebo u Dánů, tak já bych hájil jejich právo nenakupovat tam jako

Vít Hassan: takže souhlasíte s rasismem Německa, že tam byly plakáty nenakupujte u Židů

Petr Mach: pokud to byli soukromý plakáty

Vít Hassan: ano…

Petr Mach: tak bych řekl, každej tohle má právo hájit, ale já bych měl právo dávat plakáty, to je ale hloupej bojkot, nakupujme u Židů, chápete, to je svoboda vyjadřování

………přeskočení několika vteřin…….

Vít Hassan: V rámci stejného názorového proudu, souhlasíte, že za hitlerovského Německa byly vlastně názory nebo plakáty, které vyzývaly k bojkotu nakupování židovských obchodech

………přeskočení několika vteřin…….

Hájíte pokaď někdo v hitlerovském Německu , soukromá osoba

Petr Mach : obecně kdekoliv, neříkejte hitlerovský Německo, protože….

Vít Hassan: já říkám hitlerovský Německo jako příklad., protože kdyby někdo v hitlerovském Německu napsal nenakupujme u Židů, tak tohle právo hájíte jako právo svobodného projevu

Petr Mach: přesně tak.

Proto na mojí větě: “Ten se dokonce u nacistického Německa pozastavuje a říká, že tenkrát mělo Německo právo segregovat Židy ve společnosti.” není špatnou větou, jelikož jste sám na konci diskuse řekl to, co Petr Mach řekl. Schvalovat plakáty se segregačními hesly je podpora segregace Židů, tedy Machovo právo na diskriminaci, neboli segregaci. Segregace Židů byla možná na základě německých zákonů, proto pokud někdo souhlasí se segregací prováděnou soukromníky povolenou státem, souhlasí také se státní segregací, která byla v hitlerovském Německu.

Nacistické Německo je ukázkou toho, kam až může vést právo na diskriminaci prosazované Machem. Laissez faire je především o tom, vytvořit nový apartheid, ve kterém jedni nemají žádná práva, zatímco ostatní pošlapávají lidská práva.

Laissez faire se nazývá kapitalismem, i když kapitalismem není. Je to určitá forma společenského a ekonomického extrémismu nabádající k eugenice jako cesty k přirozenému výběru sociálních skupin ve společnosti. Slabí mají jediné právo zemřít v hladu a bídě. Jsou to přeci absolutní ňoumové. Ti neschopní získat si majetek, který by se o ně postaral.

Daňový systém je v ideologické hlouposti laissez faire pouhým obtěžujícím prvkem mající za následek krádeže peněz z kapes těch, co si je vydělali. Kvůli tomuto ekonomickému diletantismu tak stát má být pouhou špinavou zdí, ve které panují vzdušné zámky oddělené na ty vyvolené, bohem políbené a ty neschopné, ostatní. Dokonce Hegerův zdravotní systém reforem je něčím nevyhovujícím našim milým vyznavačům laissez faire. Oni chtějí mnohem tvrdší systém zdravotní péče, ve kterém si nikdo nemusí platit zdravotní pojištění.

Takové pojištění přeci překáží ideálu svobody. Každý v rámci deformace kapitalismu má volbu zaplatit si komerční zdravotní pojištění. Koho zajímá, že daný jedinec nemá dostatek finančních prostředků k hrazení komerčního zdravotního pojištění. Nemáte na to, poté budete veškerou péči hradit ze svého. V pojetí laissez faire neexistuje právo na zdraví, neexistuje právo na ochranu menšin, protože takové zákony pouze okrádají podnikatele v jejich teoretické svobodě. Nikoho už nezajímá, že se odstraněním těchto zákonů zahájí nový hon na čarodějnice, ve kterém beztrestně bude docházet k rasovým segregacím. Dnes nad všemi visí bič ve formě možného postihu.

Petr Mach je mimořádně inteligentní, je také členem Menzy. Tomuto člověku chybí především sociální inteligence. Snad právě nedostatek sociální inteligence dává prostor k extrémismu, nacionalismu a rasismu. Je tragikomické, že strana běžně stýkající se sklerofašisty a neonacisty zároveň hovoří o tzv. čisté podobě kapitalismu, která s kapitalismem nemá pranic společného.

Kapitalismus je především tvořený na základě přerozdělování kapitálu. Finance kolují v jistém kolečku od bohatých, kteří musí část peněz poskytnout chudým, aby mohli více bohatnout a chudí neměli pocit, že jsou okrádáni. Jako jistý mediátor v tomto vztahu funguje stát, který je povinen svými zákony regulovat toto kolečko. Tyto zákony mají regulovat nenasytnost bohatých. Problém nastane, pokud se stát více přikloní k bohatým. Poté tito bohatí chtějí víc a víc, chudí dostávají zákonitě méně a méně a vzniká pocit obírání chudých a následná občanská nespokojenost. Zároveň se s chudnutím ostatních snižuje možnost bohatých bohatnout rychleji a více, a tak se vymýšlejí opět za asistence státu nová pravidla, která otevírají nové možnosti pro bohatnutí.

Tohle přesně se děje u nás v České republice. Stát představovaný modrou vládou Petra Nečase porušuje principy kapitalismu v zájmu svých lobbistů. Stát je povinen podle Lockeho a Smithe vytvořit s občanem společenskou neformální smlouvu, ve které je stát povinen poskytovat občanovi služby. Mezi tyto služby patří také sociální systém. Sociální systém podle jiného ekonomického učení také říká, že ekonomická vyspělost a růst ekonomiky je také závislý na existenci sociálního systému. Bez sociálního systému ekonomická vyspělost klesá a stává se méně efektivní.

Toto ví každý ekonom. Z tohoto ekonomického zákona, je laissez faire nemožnou pro život. Vyznavači laissez faire odpovídají některým statím satanské bible, ve které je každý, kdo žádá o pomoc nazýván vysavačem duše. Tak jako v satanismu vítězí egoismus, tak také v laissez faire vítězí to samé. Humanismus je vyměněný za extrémismus a příklon k rasismu. Ekonomika moderní společnosti se neobejde bez humanismu. Všechno nelze měřit penězi. Lidský život je nejcennější a stát je povinen život ochránit.

Chtít pomoc pro zdravotně postižené, pro chudé, pro důchodce, to není komunismus, to je obyčejné lidství.  Lidství je v novém pojetí ekonomického populismu skoro sprosté slovo nahrazované slovem komunismus. Co není laissez faire je podle těchto lidí komunistické. Rasisté a xenofobové s velmi nízkou sociální inteligencí mají nyní také díky Petru Machovi a jeho Svobodným občanům nové náboženství zvané laissez faire.

30 Komentáře

 1. Dobrá dobrá. Smith a Locke. Smith byl spíše než zastáncem kapitalismu z morálních důvodů utilitaristou. Locke definoval přirozená práva, a skutečně psal o společenské smlouvě, ale už nikde nedefinoval, že by stát MUSEL něco poskytovat. Ona společenská smlouva je spíše abstraktním zdůvodněním fungování státu.
  No, tak to ale máme dvě jména. A co další? Frederic Bastiat, Carl Menger, Eugen Böhm-Bawerk, Ludwig von Mises, F.A.Hayek, Murray Rothbard, Henry Hazlitt, George Reisman, Ayn Randová, Leonard Peikoff a další a další a další?
  Laissez faire není žádná NOVÁ ideologie, naopak. Je velmi velmi stará. Laissez faire, laissez passer!

  • Rybko netěší mě, určitě budete člověk s nízkou sociální inteligencí a tak tito zaostalci budou vyhovovat přímo vám

 2. Pane Hrebenare,

  popravdě – uchopit váš článek do racionální diskuse v širším pojetí dost dobře neumím. To se jednoduše nedá… Pokusím se to tedy jinak. Věřím, že pokud budete chtít reagovat, tak už bez zbytečných osobních ataků, děkuji ….
  Když se podíváte kolem sebe, uvidíte převážnou většinu Evropy v těžkých problémech.
  Shodneme se v tomto ? Jsem přesvědčen, že to plyne především z toho, jak se pořád snaží “ti osvícení” kapitalismus narvat do nějaké zregulované škatulky. Sociální inženýři to dovedli celé do naprostého kolapsu, ze kterého vede dlouhá cesta a asi se jejího konce už ani vy, ani já nedožijeme… Leda, že by přišla skutečná krize (ve smyslu slova krize) dřív, než se dnes zdá.

  Vám soustavně uniká důležitá věc – a sice, že v čistém kapitalismu slovo “konkurence” značí opravdu konkurenci v pravém smyslu slova. A konkurence posouvá výš i možnosti těch podle vás slabých nebo méně schopných. Proč ? Protože ti bohatější a schopnější dobře vědí, že potřebují i ty méně schopné a slabší (je však otázka, co si pod tím sám představujete). A za tuto potřebu jim musejí v protisměru něco i poskytnout, aby takový slabý a méně schopný měl důvod pomáhat k většímu majetku zrovna konkrétnímu vybranému schopnějšímu a movitějšímu. Protože jinak tomuto konkrétnímu schopnějšímu hrozí, že ti “jeho vybraní” méně schopní půjdou za jiným schopnějším a movitějším. Víme ? Kapitalismus není o přerozdělování kapitálu, je o obrátkovosti kapitálu. Svým neustálým přerozdělováním jasně ukazujete, že je vám blíž to, co tu bylo 40 let a vedlo to ke kolapsu, kdy už i sami komunisté viděli, že to je na dně, tak se radostně změnili v manažery a naoko budují kapitalismus, který tady ovšem nikdy pořádně nebyl.
  Svět v kapitalismu zná bohaté a chudé, to ano. Co zná svět ve vašem vidění ? To co jsme zažili (vy teda spíš z vyprávění). Hrstku vyvolených zbohatlíků, kteří vás bez mrknutí oka pošlou na smrt, když “budete dělat problémy”. Tohle chcete ?
  Stát se pořád cpe, kam nemá – výsledek vidíme kolem sebe. Vy stejně nadáváte, jak se máte zle, skutečně potřební nemají, a stát naopak selhává tam, kde by měl být oporou. Bezpečnost je zajištěna asi tím stylem, že to nahrává Vandasovi a zemí hýbají kmotři a lobbisté. Tohle s vaším přerozdělováním chcete ? Všechno naruby …. Pokud se chcete mít stejně dobře jako ten schopnější a movitější, tak se taky ptejte, co proto můžete udělat ? Pokud nic a setrváte jen na právech a nárocích mít se stejně dobře, jako ten schopný a bohatý, pak si uvědomte, že v momentě kdy ten schopnější na to hodí bobek, protože to pro něj přestane mít smysl – tak jdete ke dnu i vy, myšleno ti méně schopnější !

  • Nechápu proč mi podsouváte neustále komunismus. Nejsem komunista a v komunismus nevěřím. Vy bláhově věříte, že existuje zhoubná ideologie laissez fair a potom jen komunismus? Zkuste nad tím zapřemýšlet

   • Existují jistě i jiné podoby, ale ptejte se, jak fungují ? Proč tedy selhal kapitalismus ošetřený všemožnými regulacemi, přerozdělováním ? Protože přesně tohle se děje dnes u nás i kolem nás. Jinak nemám zájem něco vám podsouvat. Jen vycházím z toho, že stále užíváte termín “přerozdělovat” Na počátku dnešního průseru Evropy stojí taky snaha přerozdělovat a všemožně chránit ty slabší. Nefunguje to dobře, přesto po tom voláte. Výsledkem je, že ti skutečně potřební mají stále málo a peníze se po trasách porůznu odklánějí a mizí v jiných, nežádoucích kapsách. Můj názor je, že stát má zajistit vnitřní a vnější bezpečnost, vymožitelnost práva a rychlejší soudní proces, než se tomu často děje a za třetí – poskytnout úroveň
    pro důstojné žití opravdu potřebným, kteří se nemají nárok uplatnit pracovní silou ani v sebemenším rozsahu. .

    Kdo chce vyšší, než důstojnou úroveň, tomu nechť pomůže okolí (tím, že je stát nebude tak finančně devastovat těm lidem zbyde víc peněz – třeba pro postiženého příbuzného).
    Volejme po minimálním státu silném ve svých oblastech (viz výše), nechme víc peněz lidem, ať s nimi naloží sami, ne z rozhodnutí státu. Psal jste někde, že vám zdraví něco zavidí. Já vám nezávidím nic. Zdraví bych s vámi nevyměnil. Ale zkuste jiný pohled. Máte auto, bydlení, stravujete se dost bez omezení (pokud jsem slyšel, neumím posoudit). Oproti tomu vemte ženskou, která maká víkendy, svátky, slízne od lidí to, co zabařili jiní, ale ona to má žehlit, má méně peněz, než vy, stravovat se jako vy nemá nárok, protože by rodinu neuživila a navrch má naprostého idiota šéfa, který jí navíc sexuálně obtěžuje. Co to je mít idiota šéfa musíte zažít, abyste pochopil. Nemá životní úroveň jako vy, ale přesto by s vámi neměnila, abych nebyl osočen ze závisti. Ale přemýšlejte o svém naříkání taky jinak. Nic ve zlém. Děkuji.

 3. Vážený pane Hrebenare, díky Vám jsem náhodně narazil na web Svobodných, které budu volit kvůli jejim rozumným názorům. Děkuji!

 4. Pane Hrebenare,
  nevím jestli si to uvědomujete, ale uvedl jste nepravdivé tvrzení: “[Petr Mach] se dokonce u nacistického Německa pozastavuje a říká, že tenkrát mělo Německo právo segregovat Židy ve společnosti.” Uveďte větu na pravou míru. Děkuji.

  • Jako důkaz uvádím audiozáznam (přejděte si na čas 1:27) a část doslovného přepisu:
   “Petr Mach: Mě se jinej čtenář ptal podobně, pane Machu a co v hitlerovskym Německu, když Hitler vyzýval k bojkotu židovskejch obchodů a já jsem řikal no tak já bych hájil právo lidí nenakupovat u Židů když nechtěj, zároveň bych se ale zastával těch Židů a říkal bych těm co proti tomu brojej, tak jsou hloupý a je to hloupá politika, takže připusťte, že člověk, kterej hájí svobodu kontraktu…..
   Vít Hassan: hájil byste teda svobodu toho nenakupovat u Židů?
   Petr Mach: jasně, pokud se někdo rozhodne, že nechce nakupovat u Židů, u Iránců, Norů nebo u Dánů, tak já bych hájil jejich právo nenakupovat tam jako
   Vít Hassan: takže souhlasíte s rasismem Německa, že tam byly plakáty nenakupujte u Židů
   Petr Mach: pokud to byli soukromý plakáty
   Vít Hassan: ano…
   Petr Mach: tak bych řekl, každej tohle má právo hájit, ale já bych měl právo dávat plakáty, to je ale hloupej bojkot, nakupujme u Židů, chápete, to je svoboda vyjadřování
   ………přeskočení několika vteřin…….
   Vít Hassan: V rámci stejného názorového proudu, souhlasíte, že za hitlerovského Německa byly vlastně názory nebo plakáty, které vyzývaly k bojkotu nakupování židovských obchodech
   ………přeskočení několika vteřin…….
   Hájíte pokaď někdo v hitlerovském Německu , soukromá osoba
   Petr Mach : obecně kdekoliv, neříkejte hitlerovský Německo, protože….
   Vít Hassan: já říkám hitlerovský Německo jako příklad., protože kdyby někdo v hitlerovském Německu napsal nenakupujme u Židů, tak tohle právo hájíte jako právo svobodného projevu
   Petr Mach: přesně tak. ”

   Proto na mojí větě: “Ten se dokonce u nacistického Německa pozastavuje a říká, že tenkrát mělo Německo právo segregovat Židy ve společnosti.” není špatnou větou, jelikož Petr Mach na konci diskuse řekl to, co Petr Mach řekl. Schvalovat plakáty se segregačními hesly je podpora segregace Židů, tedy Machovo právo na diskriminaci, neboli segregaci. Segregace Židů byla možná na základě německých zákonů, proto pokud někdo souhlasí se segregací prováděnou soukromníky povolenou státem, souhlasí také se státní segregací, která byla v hitlerovském Německu. Tedy souhlasíte i se segregací Židů v Německu.

   • Pane autore, ale už bez legrace. Dokážete prosím rozlišit rasovou diskriminaci ze stranu státu a rasovou diskriminaci ze strany jednotlivce? Ta první je skutečně nepřípustná. S druhou se nedá nic dělat, pokud nechcete být diktátorem. Tu druhou v pořadí lze pranýřovat – nic víc.

     • Jestliže pan Novák, podnikatel, nechce z nějakého důvodu zaměstnat Roma, musí být násilím donucen jej zaměstnat? A ted to otočíme: jestliže pracovník, skvělý odborník na letecké motory, nechce pracovat pro podnikatele, který je Rom, musí být tento pracovník donucen pro něj pracovat? Uvažujme principiálně. Buď budeme trestat každou diskriminaci, nebo žádnou. Pokud chcete trestat jen někdy, pak nemáte žádný objektivní rámec, jak to dělat a vše bude záviset jen na něčí libovůli.

     • pokud někdo provozuje živnost, je povinen dodržovat platné zákony, je povinen dodržovat Ústavu státu, je povinen dodržovat lidská práva, je povinen dodržovat mezinárodní dohody o lidských právech, je povinen zdržet se porušování lidských práv. Může mít svůj vlastní názor, musí ale jednat tak, aníž by ohrožoval lidská práva.

     • Ne, to není pravda. Jako živnostníka mě nikdo nedonutí dodržovat lidská práva nebo nějaké mezinárodní dohody. Jestliže si nějaký socialista vymyslí, že každý má právo na to, abych mu poskytl hrnek kávy, a dokonce na to sepíšou deklaraci, nikdo mě nedonutí tak učinit – raději všechnu kávu spláchnu do kanálu. A co s tím uděláte?
      Ale hlavně jste vůbec neodpověděl. Musí být letecký inženýr, který je náhodou taky rasista, násilím donucen pracovat pro Roma?

     • ale donutí, jsou zákony, které musí dodržovat i živnostník a jestli mu bude prokázán rasistický úmysl bude po zásluze potrestán. Živnostník musí hájit lidská práva, protože tím hájí také práva svá. Lidská práva nejsou nic socialistického, vy máte zřejmě myšlenkově nakročeno v podvědomí ke komunismu, proto mi pořád podsouváte komunismus, který nemusím a rozhodně ho nepropaguji.

     • Nedonutí, pane. Víte, že když (v souladu se zákony) v Sovětském svazu chtěli komunisté znárodnit sedláky, tak tito často radši zapálili svou stodolu a pobili všechen dobytek, než aby se svého majetku vzdali? Hrubá síla je proti lidské hrdosti bezmocná.
      A stále jste mi neodpověděl. Musí být letecký inženýr, který je náhodou taky rasista, násilím donucen pracovat pro Roma?
      LIdská práva, tedy jejich pozitivní vymezení, samozřejmě je socialistický, přesněji řečeno kolektivistický koncept. Nedá se nic dělat. V souladu se svobodou je negativní vymezení práv. Čili právo nikoliv jako nárok, ale jako záruka, že to, co mám, mi nesmí nikdo vzít. Naproti tomu pozitivní vymezení je nárok – čili někdo mi musí poskytnout to, co nemám a co chci.

     • lituji vaši hnědou duši pošlapanou ideologií Machovců. Nevíte o čem píšete, pletete páté přes deváté. Existuje pravidlo humanismu: nikdy nedělej druhému to, co bys sám nechtěl. Vy byste se nechal diskriminovat? Vaše slova jsou trapná a chladná jako antarktický led, nebo pohled na skotačící naci Dělníky

  • Pane Machu a ještě jedna připomínka, historii určitě znáte také. Chtěl bych vidět někoho, kdo za hitlerovského Německa nahlas řekne, že diskriminace je hloupost. Ten dotyčný by skončil v koncentráku, i z tohoto bylo vaše řečnění nemístné a uráželo všechny, kteří v té době bojovali proti Hitlerovi a jeho režimu.

 5. Ad admin:

  No fajn, pane Hrebenare. Jen je obrovská škoda jedné věci. Vy neustálým voláním po nějakých lidských právech naprosto bez skurpulí odrovnáte toho živnostníka, protože jemu nenecháte práva vůbec žádná. Jaká lidská práva necháváte jemu ? Jen konat tak, jak vy chcete, a když padne na ústa, protože třeba zkrachuje (no hlavně, že dodržoval lidská práva i u lemplů a křiváků), tak mu dá kdo a co ? Nikdo nic. Jestli nese riziko při své činnosti (což nese) a nikdo mu neodpáře zákonné platby státu (na které se ho nikdo neptá), tak mu nediktujte zbytek. Anebo řekněme – OK, musíš dodržet lidská práva – a proto když díky tomu zkrachuješ, tak se o tebe pan Hrebenar postará, závazky za tgebe uhradí, a nepřijde na tebe ani exekutor…. Berete ?

  Na vašem místě bych byl výrazně opatrnější, pane Hrebenare. Protože až si díky nějakým pseudoprávům vyhladíte všechny ty, kteří platí do eráru a pak už nebudou mít z čeho, tak ani vy nedostanete svůj důchod, protože na něj nebude kde vzít. Ale neumím si představit, že by vám to vadilo ?! Vždyť to vyplyne z dodržení práv a to je přece hlavní, ne ?

  • opět pletete páté přes deváté. Účelově uvádíte nesmyslnosti. Všichni máme lidská práva, stejná lidská práva tedy i ten obchodník. Všichni jsme stejnými, jestli si někdo z té dvojce zaměstnanec x zaměstnavatel myslí, že je lepší rasy a že je výš, je to potom hlupák bez mozku. V pracovněprávních činnostech není možné aplikovat porušování práv. Rasismus a diskriminaci uznávají lidé s nízkým nebo žádným stupněm sociální inteligence.

  • Haha, nevím co pan Mach vaším slovníkem žere, ale je to docela zručný manipulátor a demagog prosazující rasismus a totalitarismus

 6. Kapitalismus NENÍ tvořen přerozdělováním, ale něčím docela jiným: PRODUKCÍ. Pokud by tady nebyli produktivní lidé, nemohli byste přerozdělit vůbec nic a umřel byste hladem.

Napsat komentář

CAPTCHA Image

*