Chápe někdo skutečný význam sKARTY ministra Drábka?

Chápe někdo skutečný význam sKARTY ministra Drábka? Tento pan ministr všem vykládal na konci minulého roku a ještě začátkem tohoto roku, že používání sKARTY jako prostředku na ukládání sociálních dávek a příspěvků bude dobrovolné. Jinak prý veškeré peníze budou chodit klientům úřadů na jejich bankovní účty a složenky. Chyba lásky, červnový pozdní termín se blíží a s ním i magické datum k vydávání plastových kartiček. Nedávno v novinách byl článeček, ve kterém Drábkův náměstek, pan Machotka psal o tom, jak lidem budou chodit na sKARTY peníze a ti si je pak budou moci převádět na své účty.

MINISTERSTVO VYDÁ ZBYTEČNĚ PROVIZORNÍ, PŮL ROKU PLATNÉ sKARTY:

Náměstek v médiích hovořil zcela jinak, než ministr v dosavadních televizních vystoupeních. Náměstek Machotka tak odkryl další skutečný plán ministerstva, který byl mediálně přetvářen. Ono celé to kartičkování tak nějak spíše vypadá jako zbytečné plýtvání financí. Nová SKARTA má nahradit zdravotně postiženým jejich současné papírové kartičky ZTP a ZTP/P. V zákoně je uvedeno, že od prvního lednového dne se začnou vydávat plastové kartičky a za ty mají být vyměňované ty současné papírové.

Opět tady máme dřív zákon a posléze skutečné karty. Celý projekt kartičkování byl přesunutý minimálně o půl roku. Co ale s lidmi, kterým končí životnost jejich papírových kartiček již před červnem? Úřady nechtějí vydávat nové papírové kartičky. Dokonce na ty stávající odmítají dávat prodlužovací razítka. Což by podle mého bylo nejlepší řešení. Úředníci odmítají přijímat žádosti občanů o prodlužování dnes expirujících průkazek. Přesvědčují zdravotně postižené, že mají počkat. Když je ta úřednická žádost přijmuta, je samotným úřadem pozastaveno správní řízení o prodloužení průkazky.

Opět je tím porušován zákon. Stát totiž nastoupil do role jezdce na kole bez kola. Musíte se vydat na cestu, tvářit se, že máte kolo, i když nic nemáte. Ono to jde s neplatnou kartičkou poměrně těžko. Jakmile ji nemáte, ztrácíte náok při dalším vyřizování na dávky a příspěvky a dokonce ztrácíte jakákoli práva coby zdravotně postižený. Bez kartičky jste papírově uzdravený. Ministr Drábek tento problém vyřešil šalamounsky. Těmto lidem se budou vydávat dočasné plastové karty s platností půl roku. Ministerstvo práce a sociálních věcí plánuje vydat na 30 000 plastových sKARET.

Tato dočasná karta bude obsahovat všechny náležitosti, které obsahují dnešní karty TP, ZTP a ZTP/P. Není toto opravdu přílišný luxus vydávat něco platového jen na půl roku? Nový majitel tohoto provizoria si bude moci vybrat, jestli chce nový plastik používat jako elektronickou peněženku. Česká republika je tedy tolik bohatá, že vyhodí z okna stovky milionů korun. Nebylo by jednodušší prostě dát na ty staré průkazky razítko o prodloužení a po v červnu vydat plastovou kartičku? Nic takového by určitě nebylo jednodušší, to naše vláda a ministerstva umí všechno složitěji, v daleko větších finančních nákladech.

 

JAK TO BUDE S DÁVKAMI NA sKARTĚ?

Chaos nad chaosy je snášen nad sKARTAMI a jak to bude se sociálními dávkami. Budou uložené na účet sKARTY a posléze si je lidé budou moci převést na své bankovní účty? Každý říká něco jiného, a tak jsem se rozhodl, že na Ministerstvo práce a sociální věcí pošlu dotaz.

Takže, jak to bude v praxi? Od června 2012, kdy budou možná vydávané sKARTY, bude každá sociální dávka uložena na účtu sKARTY u České spořitelny. Zde je onen kámen úrazu, ne každý má účet u České spořitelny a ne každý chce užívat bankovní účet sKARTY. Zde záleží na tom, jak máte ošetřenou výplatu vašich dávek. Na úřadech práce, na bankomatech České spořitelny, nebo na webovém portálu sKARTY si můžete zřídit trvalý příkaz, kterým vám bude převedena vaše sociální dávka. Můžete si nechat převést celou dávku najednou, čímž nebudete muset platit za převod poplatky, nebo si můžete vybrat jen část peněz. Potom ovšem za více výběrů vám bude strháván poplatek. Zdarma bude také možnost zjištění zůstatku u bankomatů České spořitelny.

Pokud provedete trvalý příkaz na danou dávku, bude stačit jeden jediný trvalý příkaz ke každé dávce a peníze budou chodit na váš účet. Pokud berete tři dávky a chcete je na bankovní účet, musíte provést tři trvalé příkazy atd.

POKUD NEUČINÍTE TRVALÝ PŘÍKAZ, PENÍZE VÁM ZŮSTANOU NA ÚČTU sKARTY U ČESKÉ SPOŘITELNY, A TO I KDYŽ MÁTE NAHLÁŠENÝ BANKOVNÍ ÚČET, NA KTERÝ SE MAJÍ PENÍZE POSÍLAT.

Ministerstvo uvažuje, že úředníci na úřadech práce budou mít možnost asistence, ve které vám na vaše požádání provedou trvalý příkaz u každé dávky na váš bankovní účet. Zatím vše vypadá tak, že ty trvalé příkazy budete muset provádět sami.

Jeden převod z každé dávky měsíčně je zdarma. Samotný trvalý příkaz na sKARTU by měl být podle vyjádření Ministerstva sociálních věcí také zdarma. Stejně tak pokud budete peníze vybírat z účtu sKARTY přímo z bankomatu, bude také u každé dávky jeden výběr peněz zdarma. Pokud budete chtít užívat sKARTU také jako nákupní prostředek, tedy tzv. elektronickou peněženku, bude také placení z této karty bez jakýchkoli poplatků. Jednotlivé úhrady  s pomocí sKARTY budete moci provádět u úřadů práce a bankomatů.

Výjimku v celém kartičkovém kolotoči mají příjemci hmotné nouze, kteří nebudou moci své dávky hmotné nouze převádět na své účty. Tito lidé budou muset používat tuto kartu také jako elektronickou peněženku. Dávky hmotné nouze by neměly jít podle ministra Drábka, vybrat z sKARTY. Pokud například přijímáte dávky hmotné nouze a k tomu třeba příspěvek na péči, tak si příspěvek na péči můžete převést na svůj účet, můžete si ho vybrat v hotovosti v bankomatu, kdežto dávku hmotné nouze nemůžete přesouvat ani vybírat z účtu, můžete si za ni pouze něco koupit.

Když jsme u toho kupování. Jako klasickoun bankovní kartu, kterou můžete platit za zboží v obchodech budete moci využívat sKARTU jen do výše jejího zůstatku. Budete tedy musebe dvě karty. Jednu od vašeho bankovního účtu a druhou sKARTU. I to se může stát. Popřípadě musíte mít u sebe pro jistotu hotovost a sKARTU.

Jen informativně uvádím, že výběr z bankomatů jiných bank stojí kolem 40 korun. Pokud ztratíte tuto plastikovou kartičku, bude vás stát vydání nové 240 korunek, vygenerování nového PIN rovnou stovku. Životnost všech sKARET bude nejdéle do roku 2015 a to i u karet s doživotní platností. Po roce 2015 se u všech postižených bude dělat inventura, jestli jsou ještě postižení. Česká spořitelna chce vydávat denně 7 000 – 10 000 sKARET. To bude krásný obchod. Do konce roku má být vydáno na milion takových kartiček. Česká spořitelna má díky Ministerstvu práce a sociálních věcí zajištěný obrovský monopol na dlouhých 12 let.

Ministerstvo práce a sociálních věcí slibuje, že ponechá i složenkový způsob vyplácení dávek. Za takový způsob výplaty si klient úřadu práce měsíčně zaplatí poplatek 20 korun. Přibližně polovina příjemců preferuje výplatu dávek formou složenek. Hlavně ti nejchudší, kteří nemají ani bankovní účet. Navíc jako taková pikantnost na pomyslném zkm dortu je neschopnost nového softwaru na úřadech práce tisknout číslo popisné u bydliště adresáta ávky na složenku. Poštovní doručovatelky posléze kontrolují občanúdaji na složence a pokud se čísla popisná neshodují, dávku pošťačky nevyplatí. Což je poměrně velká nepříjemnost. Najednou ze ového způsobu vyplácení máme nadstandard, a to díky sKARTĚ.

V čem měl tento způsob vyplácení sociálních dávek ulehčit život občanům České republiky? Právě Drábek sliboval lepší komfort pro občany. Všechno bude fungovat zdarma do určité míry jen u České spořitelny. Přibližně 63 % všech vyplácených dávek je vypláceno přímo na soukromé účty lidí. To ale nyní po vydání sKARTY nebude možné.

Dávky v hotovosti už také nebudou vypláceny na úřadech práce. Výjimku tvoří pouze okamžitá pomoc v hmotné nouzi, která bude na úřadech prlácena hotově.

Pojďme se ještě podívat na ten převod na bankovní účty. Pokud máte svůj bankoví účet u České spořáitelny, peníze máte ještě tentýž den. Pokud máte svůj t u jiné banky, peníze dostanete po převodu až následující den. Jak jsem již uvedl, jeden převod bude zdarma, další budou počítány poplatkem 6 korun.

 

BUDE STÁT NEBO ČESKÁ SPOŘITELNA VYKUPOVAT DOMÉNU PRO sKARTU?

Česká spořitelna slíbila, že k daným sKARTÁM také zřídí internetový informační portál, pomocí něhož bude moci každý z domova zjišťovat konečný stav účtu sKARTY, bude tam moci zadávat trvalé příkazy, přesuny peněz na jiné účty a další transakce. I když se plastiková karta jmenuje sKARTA, nebude se tak moci jmenovat ten nový portál. Jeho internetová adresa bude muset být jiná. Na danou doménu sKARTA.cz je totiž někdo již zaregistrovaný. Stejně tak doména SocialniKarta.cz je také zaregistrována.

Nejlepší jména již nelze použít. Takže adresa na celý portál bude hodně krkolomná. Česká spořitelna bude podle všech indicií vyjednávat se spekulantem, který si v září 2011 doménu socialnikarta.cz již zaregistroval. Zajímalo by mne, kdo bude tento handl o doménu financovat. Bude v tom opět další dodatečný peníz vydaný ministrem Drábkem?

Podle mého by bylo nejlepší, kdyby všechny vládní projekty byly přesunuty na doménu gov.cz. Tam by mohl být jakýsi rozcestník, přes který by se člověk dostal všude, kam by chtěl. Jenže miliony unikají a vlády nejednají. Pokud vím, již za ministra Langera se uvažovalo o přechodu na jednotný portál gov.cz. Bohužel  zůstalo jen a pouze u očekávání.

Vedle neprůhledného celého projektu sKARET tady máme navíc spekulanty s doménami a následné další miliony vynaložené na kupování domén. Opět je tu otevřená cesta, že nějaký vládě blízký člověk koupí všechny možné varianty domén a posléze za drahé peníze od státu zbohatne. To nebezpečí je tady poměrně vysoké. Obecně vzato, obchody s doménami jsou celkem výnosným byznysem.

Ještě je tu jeden další problém. S nepřehlednou adresou zároveň vzniká obrovský prostor pro fishing. Tedy lákání lidí na podvodné stránky, které mohou lákat třeba k půjčkám, nebo k podobným nepěknostem.

———————————-

Zároveň Ministerstvo práce a sociálních věcí mění termín vyplácení sociálních dávek. Nově, pravděpodobně od března tohoto roku, budou sociální dávky vyplácené podle data vydaného rozhodnutí. Pokud máte více dávek, máte také více rozhodnutí v různých datech. V těchto různých datech také dostanete dávku vyplacenou.

Vážení čtenáři, chápete smysl sociálních karet a jejich přeposílání formou trvalého převodu na jednotlivé bankovní účty? Já nevím, kde v tom je nějaký smysl. Podle mého jsou to zbytečně vyhozené peníze z okna.

SDÍLET