Drábek napravil chyby u matek pečujících o postižené děti, ale jinde je hodně pozadu

Jsou to právě maminky zdravotně postižených dětí, které přišly díky ministerským návrhům o několik tisíc korun měsíčně. Ministerské nesmyslnosti postavily maminky handicapovaných ratolestí na hranici chudoby. Díky ministerským návrhům nesměly maminky pečující o nemocné děti používat rodičovský příspěvek a zároveň příspěvek na péči. Toto rozhodnutí je velice likvidační. Péče o handicapované děti představuje obrovskou finanční zátěž. 

Maminky takových dětí tak musely velice složitě přemýšlet, co by si měly vybrat. jestli dostupnou rehabilitaci,  nebo nákup léků pro zdravotně postižené děcko. Trvalo několik měsíců než  ministr Drábek pochopil špatnpost jeho původního zákona. Dnes ministr Drábek oznámil podání pozměňovacího návrhu jeho zákona.  Tento pozměňovací návrh zákona dovoluje maminkám souběžné užívání příspěvku na péči i rodičovského příspěvku.

Ještě dnes si vzpomínám na velmi smutné reportáže v českých televizních stanicích, ve kterých maminky handicapovaných dětí zcela po právu upozorňovaly společnost na velmi vážný stav v sociálním zabezpečení zdravotně postižených dětí. Kéž by byl ministr Drábek pokaždé nakloněný k nápravě svých legislativních zmetků. Maminky dětí do 4 let věku, konečně budete moci bez starostí pečovat o své nemocné potomky. Tak to mělo být už od začátku a nikoli až po sériích složitých vyjednávání mezi organizacemi zdravotně postižených a ministerstvem.

Zatímco dochází k nápravě u těch nejmenších dětí, handicapované děti od 4 – 7 let věku mají smůlu. Ministr Drábek není s problematikou těchto dětí srozuměn, a tak nebude podporovat návrhy NRZP na zvýšení příspěvku na péči pro tyto děti. Ministrovi nezajímá, jak a jestli bude o tyto děti postaráno. Jeho nezajímá, že tyto děti mají obrovské finanční náklady. Rehabilitace, další podpůrná péče, to všechno stojí hodně moc peněz.

Šibeniční tříměsíční termín při nákupu motorového vozidla bude nejspíš také delší. Toto je také správný krok. Do tří měsíců měl každý žadatel o příspěvek na nákup auta povinnost toto auto koupit do tří měsíců od přiznání příspěvku. Tento termín se mnohdy velmi těžko dodržoval. Úpravy auta na ruční ovládání, úřednická kolečka, to všechno celý koloběh pořižování motorového vozidla velmi ztižovalo. Ministr Drábek prý jako poslanec podá pozměňovací návrh na prodloužení této lhůty o další tři měsíce.

Já jenom čekám, kdy se ministr probudí a jako Budha najednou uvidí vše v opravdových, nikoli ideologických barvách. Pokud vím, jakékoli zapůjčování schodišťových systémů, nebo dalších přepravních systémů pro vozíčkáře, prakticky nefunguje. V tomto segmentu je naprostý chaos. Tento chaos byl vyvolaný  Drábkem. Celá sociální reforma znemožňuje normální život všem lidem s handicapem. Ministerské změny znemožňují v rozporu s mezinárodním právem přístup ke kompenzačním pomůckám. Najednou tady máme systém sociální péče, ve které je důležité kolik máte peněz. Zdravotně postižení jsou bráni jako nějací simulanti žádající stát o peníze a podporu.