Evropská unie kritizuje Izrael za ničení Evropou financovaných humanitárních projektů

Evropská unie kritizuje Izrael za neustálé ničení evropských humanitárních projektů na Západním břehu. Izrael svým počínáním porušuje mezinárodní právo, porušuje zároveň lidská práva a svým počínáním stát Izrael ohrožuje humanitární pracovníky zajišťující plnění humanitárních projektů Evropské unie.

Všech 27 evropských ministrů zahraničních věcí kritizovali izraelské demolice humanitárních projektů. Od začátku roku 2011 do dnešních dnů bylo izraelskou stranou zničeno na 60 humanitárních projektů Evropské unie. Zhruba u dalších 110 projektů izraelská strana vyhrožuje jejich zrušením a zničením dokončených staveb. Někteří analytici humanitárních organizací tvrdí, že toto izraelské počínání je cíleně zaměřené na borcení právě těch evropských projektů.

Demolice evropských projektů proběhla zejména v okupované oblasti C, která je celá pod vojenskou i civilní samosprávou Izraele. Zde tento stát uplatňuje svou politiku dvojího práva. Zde dochází k totálnímu prosazování izraelské politiky apartheidu, která je zcela po právu kritizovaná mezinárodními nezávislými organizacemi jako je Human Right Watch, Amnesty International, Save Childern nebo dokonce i Organizací spojených národů.

Šedesát procent okupovaného území Západního břehu přitom spadá pod zónu C. Zde dochází ke kritizované nezákonné demolici domů Palestinců. Zde také nejsou vydávána Palestincům stavební povolení.  Tuto podivnou politiku Izrael zahájil v roce 1967, kdy mají právo stavět na okupovaném území pouze izraelští okupanti. Okupace Západního břehu je přitom v rozporu s mezinárodním právem a Izrael si takto počíná v rozporu se zákonem.

Evropští ministři vyzvali izraelskou politiku k zastavení násilné výstavby izraelských osad na palestinském území. Jakákoli výstavba osad je protizákonná. Je to počínání, se kterým v žádném případě nesouhlasí Evropská unie. Palestinci mají právo na humanitární pomoc a Izrael je povinen tuto pomoc bezodkladně zpřístupnit. Opět toto počínání Izraele odporuje mezinárodním pravidlům a předpisům. Pokud se země Davidovy hvězdy chce tvářit jako jediná možná demokracie v regionu, měla by také jako jediná demokracie hájit a ochraňovat dodržování mezinárodního práva. Všichni ve světě vědí, že Izrael není demokracií, ale zvláštní obdobou autokracie, ve které jsou dva druhy obyvatel: Palestinci a nepalestinci.

Nejméně 62 staveb financovaných Francií, Holandskem, Velkou Británií, Polskem, Irskem, Španělskem, Švédskem a Evropskou komisí bylo zbouráno Izraele od počátku roku 2011. Jednalo se o stavby vodních nádrží, zvířecích útulků a domovů důchodců. Tyto všechny stavby vadily izraelským orgánům. Evropská unie je s tímto stavem velmi znepokojena, proto také došlo k vytvoření pracovní skupiny složené z pracovníků humanitárních organizací operujících na území Západního břehu. Tato skupina měla za úkol popsat veškeré případy Izraelem nařízených demolicí.

Tato vyšetřující skupina Evropské unie přináší velmi znepokojující informace. Na základě zjištěných důkazů   je ohroženo dalších 110 projektů. Tyto projekty jsou financované  Belgií, Francií, Německem, Nizozemskem, Polskem, Španělskem, Velkou Británií, Irskem, Švédskem a Evropskou komisí. Tyto projekty dostaly od Izraele příkaz k zastavení , nebo obdržely předběžné příkazy k demolici. Jak jsem již jednou uvedl. Tyto projekty nemají nic společného s podporou teroristů nebo násilí. Slouží obyčejným obyvatelům okupovaného území, jsou to především obnovitelné zdroje elektrické energie, vodní cisterny, studny, výstavba kanalizační sítě, útulků pro zvířata, domovy důchodců a další.

Úřad OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí  uvádí, že celá čtvrtina všech staveb zbořených izraelskou okupační správou, byly stavby financované ze zahraniční finanční pomoci.  Díky dotazu britského poslance Evropského parlamentu, Chrise Daveise, směřujícího k Evropské komisi, všichni víme, jakou finanční ztrátu způsobuje Izrael svými demolicemi. Od roku 2001 do října 2011 Izrael zničil stavby financované z EU v hodnotě 49.2 milionu eur(29 milionů eur z této částky činí projekty financované  z kolektivní kasy EU, zbytek činí finanční náklady jednotlivých členských států  EU).

Izrael toto své nezákonné počínání odůvodňuje tím, že stavby a renovace jsou prováděny bez patřičných povolení, a proto musejí být tyto stavby zbourány. Jak jsem již napsal, získání povolení ke stavbám či renovacím staveb, je téměř nemožné. Statistiky to jasně dokazují. 94 % podaných palestinských žádostí o povolení ke stavbě, či renovaci staveb skončí zamítnutím. Izrael cíleně opět v rozporu s mezinárodním právem zabraňuje rozvoji okupovaných území. Tohoto se nesmí dopustit žádný okupant. Povinností okupačních mocností je umožnit rozvoj okupovaných míst. Jakékoli zabraňování rozvoji na okupovaných územích je nemístné.

Z důsledku této izraelské politiky bylo v roce 2011 nuceno na 10 000 palestinských dětí  ve východním Jeruzalémě navštěvovat školy školy v karavanech či provizorně postavených stanech. Úřady nevydají povolení ke stavbám. Přitom demolice palestinských staveb nemá žádný právní rámec. Navíc majitelé staveb jsou posléze nuceni za takovou demolici platit izraelským orgánům okupační správy.

Takové počínání Izraele je nemístné a je správné, že se Evropská unie pozastavuje nad tímto chováním. Je také správné, když představitelé EU požadují na Izraeli zastavení takového chování.

SDÍLET