Geert Wilders je typickým zástupcem xenofoba a politického hlupáka

Holandský politik Geert Wilders je typickým zástupcem xenofoba a politického hlupáka využívajícího nenávist uměle vyvolávanou  v občanech. Je mi líto, že ani ve 21. století se společnost nezbavila rasismu a dává možnosti takovým politickým zhýralcům jako je Wilders a jemu podobným.

Bohužel i Holandsko a jeho politika podlehla lžím a proklamacím nenávisti jedněch vůči jiným. Sláva, konečně pochybný politik, o kterého by společnost jinak nestála, našel novou cestičku k srdéčku voličovu. Stačí pár demagogických keců o satanském islámu a nepřizpůsobivých přistěhovalcích a ihned se najde pár bláhových rasistů uvěřících slovům nacionalisticky naladěného politika. Lidé hledající jednoduchou, přímočarou politiku snadno podlehnou.

Soudní spor, který byl vůči tomuto politickému zhýralci veden, přispěl pouze k propagaci zvráceností plynoucích z úst pseudopolitika. Snad i v nejzapadlejší evropské vesničce každý ví, kdo je Geert Wilders. V hlavním vysílacím čase večerních zpráv se dozvídáme politikovy osobité pravdy, kterým nelze ani v nejmenším věřit.

Hluboce se zvráceností politika nesouhlasím. Zvedá se mi žaludek při jeho slovech. Rasisticky nechutný projev tohoto naivky se mi ani trochu nelíbí. Lidská práva nejsou prázdnými slovy bez náplně. Politik, který má zajišťovat služby veřejnosti nesmí propadnout takovým dogmatům. A pokud se tak stane a zástupce lidu zapěje na veřejnosti písničku o rasismu a nenávisti, tak má nést politickou zodpovědnost. Ihned měl být zbavený svého mandátu. Ihned měl být postavený mimo společenské dění.

Budoucí politika nesmí být založena na nenávisti jedněch vůči druhým. To už tady jednou bylo. A právě Holanďané za německé okupace zakusili chuť nacionální politiky. Tím spíš by média a společnost obecně měla tyto politické spekulanty odmítnout. Otázkou je, jestli Wilders měl být za svůj názor souzený. Každý máme právo na vlastní názor a pokud tento názor nevyzývá k něčemu nezákonnému, tak má stejné právo na své vyslovení.

Je pravdou, že takový názor o rasismu a nenávisti je nebezpečný. Evropa na jedné straně by měla být demokratickou, měla by ctít každý zákonu neodporující názor. Tam kde nejsou porušovány zákony, měla by nastoupit morálka a veřejné odsouzení způsobující konec politické kariéry. Bohužel toto se nekoná. Wilders se z vyhraného a tak trošku zbytečného procesu vrací jako vítěz. Reklamní tah získaný zdarma za daně slušných a poctivých spoluobčanů vyšel. Slova plná rasismu byla tentokrát v jiném kontextu otištěna na předních stránkách světových médií.

Wilders moc dobře ví, že Evropa a evropská společnost a zvláště Holandsko má své vážné problémy, které nesouvisí s islámem a přistěhovalectvím. Tento kontinent je nemocný a jeho stavu využívají pochybní lídé. Díky mediálnímu zájmu tak Wilders stoupnul opět o několik stupínků dopředu. Islamizace podle blonďatého rasisty a zarytého xenofoba znamená ohrožení svobody a demokracie. Zajímalo by mne, kde na své úvahy tento demagog přišel. Politický rétorik využívá, tak jako celá řada diktátorů daleko před ním, neznalosti lidí a přirozené bojácnosti z neznámého.

Vzpomeňme si kolik pošetilců v lidské historii vystoupalo na rasismu a nenávisti. Měli bychom se díky antiislamistům a xenofobům skutečně bát o evropskou demokracii? Zajímalo by mne, jestli tento politický hlupák někdy četl Korán. Zřejmě ne, tak jako většina uctívačů antiislamismu. Jedno náboženství je znásilněno ve jménu zakrytí absolutní politické neschopnosti. Jeden hloupý Holanďan zakrývá svou hloupost vykládáním dalších hloupostí.

Lidé lační stále více po jednoduché politice ukazující na jedny viníky. Geert Wilders těmto jednoduchým a prostoduchým lidem přinesl na zlatém podnosu islám, multikulturalismus, přistěhovalectví. Všechno jsou to silná témata vyvolávající jak na straně zastánců tak i na straně odpůrců silné reakce. Silná karta, zlaté dno lidské nevědomosti je klíčem k penězům, politickým výhodám a moci, o kterou blonďák ze země Beneluxu tolik stojí.

Wildersova slova o nenávisti a zlu skutečně ubližují Evropě, skutečně ubližují demokracii, skutečně pošlapávají evropské tradice. Toto dělá pokaždé pošetilý Wilders se svými proslovy dnes a denně. Přijde tedy evropská společnost kvůli vypočítavému rasistovi o základy evropské kulturnosti? Toto by mělo být nepřijatelné a společnost by měla okamžitě ukázat takovýmto vypočítavcům kde je jejich místo. Politika založená hlásáním násilí je nepřijatelným politickým dogmatem.