Na krvavém obchodu s diamanty se podílí také Čína

Krvavý obchod s diamanty na africkém kontinentu je podle důkazů mezinárodních humanitárních organizací podporován také Čínou a čínskými aktivitami. Africký kontinent zažívá neuvěřitelnou vlnu nové kolonizace. Pěkně potichu a téměř neslyšně do afrických končin proniká asijská velmoc.

Její činnost v zemi je velmi rozporuplná. Zřejmě s sebou do černého kontinentu přináší zvyklosti zcela běžné v čínském prostředí. Lidé zaměstnaní v čínských firmách přestávají být lidmi, najednou jsou z nich nechutné stroje vhodné leda tak k nějaké otrocké práci. Zapojení čínských firem je různorodé. V Demokratické republice Kongo se Čína uplatňuje v mnoha aspektech. Podílí se na těžbě cenného dřeva, doluje drahé kameny a snad se pokouší zahájit těžbu zemního plynu a ropy. To všechno je provázeno válečnou vřavou, která je v těchto afrických končinách na denním pořádku.

Dokonce se proslýchá, že Čína spolu s dalšími světovými velmocemi živí válečné konflikty, aby svět nemohl vidět tu hrůzu a neštěstí, které jsou obchodníky používány. Nejeden humanitární pracovník dosvědčil, že čínští prospektoři si platí místní hrdlořezy na shánění nových pracovních sil. Jak takové shánění vypadá? No podstatně se od evropského způsobu zaměstnávání lidí liší. Pár podplacených vrahů přijde do konžské vesnice s kalašnikovi kývajícími se u pasu a jednoduše potřebné pracovníky unesou. Proti své vůli v nelidských podmínkách jsou otrocky zaměstnávány ženy s dětmi, kteří jsou po dokončení práce na předem připraveném místě zabiti.

Tuto praktiku dosvědčil nejeden humanitární pracovník.V jednom dokumentárním filmu se o takovýchto praktikách rozpovídal bývalý dětský voják, který se na těchto zvěrstvech podílel. Čínské snažení se nyní pohybuje kolem krvavých diamantů afrického diktátora Mugabeho. Možná si vzpomenete na mediální kauzu darovaných diamantů modelce Naomi Campbell.  Krvavé diamanty libérijského diktátora Taylora financovaly zahájenou genocidu. Taylor okouzlený krásou, Naomi daroval několik diamantů. Tato žena posléze svědčila v mezinárodním trestním procesu s tímto hrdlořezem.

Snad díky tak obrovskému zájmu médií souhlasilo 75 zemí světa sdružujících se ve World Diamond Council s prodejem pouze certifikovaných diamantů. World Diamond Council je organizace dohlížející nad regulací obchodu a diamanty po celém světě. Toto mezinárodní uskupení nově také dohlíží na to, aby bylo obchodováno pouze s certifikovanými diamanty, má zabránit podobným excesům jaké nastaly v případě diktátora Taylora. Původní úsilí a snaha World Diamond Council je krásná. Každý diamant má být těžen v souladu s lidskými právy a mezinárodními předpisy hájícími bezpečnost práce a humánní zacházení se změstnanci.

Vize je to nádherná, ale v praxi stále málo dodržovaná. Minulý měsíc se další krvavé diktátorské diamanty snažil zlegalizovat konžský prezident Mathieu Yamba. Prohlásil, že diamanty z polí Marange Diamond mohou být nyní certifikovány. Marange Diamond je oblast diamantových dolů v západní části Zimbabwe. Těžba zde začala od roku 2006. Chudí lidé sem šli nelegálně těžit diamantové bohatství. Zimbabwský režim proti těmto chudákům použil absolutně nechutnou moc. Armáda koncem roku 2008 tzv. čistila danou oblast od samozvaných horníků.

Vrtulníky vojáci stříleli do lidí, na 200 ilegálních horníků bylo tenkrát zabito. Po takzvaném vyčištění se do oblasti dostaly polostátní podniky. Zimbabwská armáda zde dohlíží nad dělníky a podle několika zjištění zde s horníky není zacházeno podle zásad mezinárodního diamantového regulátora. Proto se zimbabwské diamanty nesměly vyvážet. Údajně tak ve skladech hlavního města Zimbabwe je spoustu krví vykoupených diamantů v hodnotě zhruba 5 miliard amerických dolarů.

Konžský prezident tedy jednoduše zlegalizoval financování Mugabeho režimu. Možná by si lidé měli připomenout Mugabem přikázané vraždy 181 lidí. Je celkem zajímavé, že jak Mugabe, tak i prezident Jižní Afriky Jacob Zuma, hovoří o zlepšení stavu v Zimbabwe. Co s tím vším nakonec mají společného Číňané? No celkem dost. Jednak se v mezinárodních organizacích dožadují zlegalizování  krvavých Marangských diamantů, a co víc, Čína také do Zimbabwe poslala několik svých vojáků, kteří v oblasti Marange Diamond staví menší letiště s rozjezdovou dráhou pro letadla.

Zimbabwe a Čína se velmi zbližují. Co čert nechtěl, některé z firem v diamantové oblasti Zimbabwe jsou také krmeny čínským kapitálem. Čínská armáda si tedy má bez ohledu na nelidské zacházení s horníky bude hldat svůj kapitál. Je také nutné dodat, že spolu s Čínou požadují zlegalizování krvavých diamantů také Indie, Bahrajn, Jižní Afrika a Libanon. Nicméně je to právě Čína, která v oblastech má své vojáky, své  prospektory, své zájmy.

Je žádoucí, aby se nová světová velmoc podílela na byznysu i za cenu zabíjení a zacházení s lidmi v rozporu s mezinárodním právem? Čínské aktivity, nejen v Zimbabwe, popírají člověka a jeho potřeby. Podívejme se třeba na Súdán a čínskou těžbu ropy v této zemi. Hlavní jsou v popředí peníze a nějaká příroda, lidé, lidská práva, právo na život, nejsou brány v potaz.