Palestinská mléčná farma ohrožuje bezpečnost Izraele? Proto musela být srovnána se zemí?

Zatímco se na 1. máje v Praze zvesela demonstrovalo a čeští náckové ukazovali svou naprostou pokleslost, několik tisíc kilometrů daleko na Blízkém východě izraelská armáda zničila palestinskou farmu na výrobu mléka. Další představení na téma ničení palestinských staveb je na světě. Ozbrojené síly státu Izrael ukázaly svou moc. Postavily se proti občanům okupované Palestiny. Izrael je za toto své počínání kritizovaný OSN již delší dobu. Orgány OSN jasně poukazují na systematické uplatňování  rasismu v Izraeli.

Počínání země Davidovy hvězdy je přímo prapodivné. Stát Izrael nerespektuje mezinárodní právo, ke kterému se sám zavázal. Podílí se například aktivně na zabírání a ničení vodních zdrojů Palestinců, vyhrožuje zničením mezinárodních projektů pomáhajících obyčejným Palestincům k lepšímu životu, viz. izraelské vyhrožování na zničení německého charitativního projektu výstavby alternativních zdrojů elektřiny v pasteveckých oblastech Palestiny.

Izrael také podle zprávy OSN aplikuje rasovou segregaci podobající se jihoafrické rasové politice, ve které jsou dvojí zákony a dvojí řešení problémů pro Palestince a nepalestince. To je vidět například při nuceném bourání palestinských domů. Toto bourání si dokonce Palestinci musejí sami platit. Což je nelidské a nezákonné chování.

První den měsíce lásky tak byl ve znamení zla. O demolici mléčné farmy vypráví zejména server Mondoveiss, nebo server Christian Peace Maker. Mléčná farma nacházející se v obci Al-Khalil představovala živobytí pro 4člennou rodinu. Mléko produkované v této farmě bylo zužitkováno v celém široké okolí. Co může ospravedlnit zničenín mléčné farmy? Nikdo tady nevyráběl zbraně, nikdo neplánoval žádný terorismus. Šlo jenom o zemědělství. Šlo především o chování krav.

Izraelská armáda bránila novinářům v pořizování reportáže z tohoto místa. Veleslavný buldozer značky Hyundai se zakousl do zemědělské budovy. Spolu s ní také strhnul pojízdný přívěs. V tomto mobilním bydlišti rodina bydlela. Najednou tak palestinská rodina přišla nejen o svou farmu, ale také o přístřeší. Dva buldozery zničily stodolu, ve které se zdržovaly krávy. ty nyní musejí pobývat jen tak venku na prudkém slunci Blízkého východu. Vystresované pobíhají po holé zemi. Za nimi se tyčí vlnitá modře zbarvená střecha stodoly.

Vedle zničení farmy došlo také ke zničení strojů sloužících k dojení. Živnost jedné palestinské rodiny byla z moci úřední poslána rovnou k zemi. Opět se vše děje v rozporu s mezinárodním právem. Na poničených, doslove odepsaných dojících přístrojích vznikla rodině škoda ve výši zhruba 8 000 amerických dolarů. Na farmě pracovaly dohromady čtyři rodiny. Rázem přišlo nezákonně o živobytí mnoho lidí. Administrativa okupantů opět zvítězila, porazila ty níže postavené Palestince. Další lidé byli posláni přímo k zemi. Spolu s prachem z jejich spadlých trosek klesli také zaměstnanci a majitelé farmy do stejného prachu beznaděje.

Farmář má dvě manželky a 15 dětí. Bez farmy svou rodinu neuživí. Pokud nebudou krávy co nejdříve podojené, tak zemřou. Tedy pokud krávy nezemřou dříve z obrovského horka, které v těchto končinách světa panuje. Sto krav ve stresu, potácející se mezi troskami farmářských rodin. To je dnešní pohled na jeden život, na jeden osud, na jedno poražení člověka. Co opravňuje Izrael k takovým drastickým krokům. Jednou to jsou celé vesnice, nyní je to jedna nikomu nepřekážející farma.

Izraelská armáda má trošku zvrácený pro oslavu Mezinárodního svátku práce. Buldozery si opět zapracovaly. V první májový den se vyrobili další nezaměstnaní, další lidé bez domova, bez šance na slušný život. Opět tam na Blízkém východě došlo k degradaci jednoho lidského života. Mocní okupanti přišli a zničili obydlí a naději naprosto nevinným lidem.

Jak se Palestinci mají zachovat, kdyý od roku 1967 se v okupovaných oblastech nevydávají Palestincům žádná stavební povolení. Opět toto izraelské počínání je rasistické. Lidé poté staví bez povolení, které by nedostali. to mají kvůli rasismu  Izraele žít jako dobytek na ulici nebo ve volné přírodě? Izraelská armáda se poté vymlouvá, že pouze ničí nepovolené stavby. To, že těmto lidem nic jiného nezbývá, to už izraelská administrativa popírá.

Zničení palestinské zemědělské budovy není bohužel ničím ojedinělým. Agentura Reuters sama hovoří o leteckém náletu a zničení palestinské farmy s kuřaty:

Opět letecký nálet na kuřecí farmu z roku 2011 je proti všem mezinárodním předpisům o lidských právech. Právě tyto kroky izraelské okupační armády zdokumentované zahraničními médii vyprávějí jeden smutný příběh. A sice, že Izrael používá hrubé nepřiměřené síly na obyčejné nevinné civilní obyvatelstvo, což je také v rozporu s mezinárodním právem.