Snížením rozvojové pomoci Evropská unie ohrozí životy nejchudších

Rozvojová pomoc poskytovaná Evropskou unií je nedílnou součástí pro efektivní řešení extrémní chudoby po celém světě. Bohužel i pro samotnou Evropskou unii neznamenají miliony zachráněných dětí a usnadněný přístup k pitné vodě vůbec nic. Všechno se přepočítává na ty mrzké peníze. Nyní Evropská unie rozhoduje o evropském rozpočtu. Součástí těchto rozhodnutí má být stanovený celkový program výsledné pomoci rozvojovým zemím a nejchudším oblastem světa. Evropská unie, respektive eurozona, se nachází v podivné krizi, a tak je tu velmi reálné nebezpečí, že se celý rozvojový program EU bude drasticky seškrtán o desítky procent.

Rozvojová pomoc EU se svými projekty představuje zhruba 50 % světového podílu na pomoci rozvojovým zemím. Například  letech 2004 – 2009 pomohl rozvojový projekt ke vzdělání téměř 9 milionům dětí. Tyto děti mohou díky Evropské unii studovat základní školu. To, čím tady uprostřed Evropy pohrdá každé děcko, je například v afrických či asijských státech velmi nedostatkové cenné zboží. Děti z rozvojových oblastí mají díky finanční podpoře a vzdělávacím projektům možnost naučit se psát a číst. Dostávají naději na lepší budoucnost. Ve stejném období let 2004 – 2009 se podařilo proočkovat na 5 milionů dětí proti spalničkám a zhruba dalších 31 milionů lidí se díky evropské podpoře dostalo k čisté pitné vodě.

Je to úžasný projekt. Umožňuje obyvatelům nejchudších zemí světa získat právo na pitnou vodu, právo na vzdělání, právo na další lepší život. V červenci minulého roku Evropská unie přislíbila mezinárodní organizaci ONE zabývající se bojem proti extrémní chudobě, že navýší rozvojový rozpočet o rovných 25 %. Za tímto navýšením je skryta další možnost pomoci. Z tohoto navýšení se například může zachránit na dalších 4 miliony dětí.

Byl to naprosto správný krok, který se zcela jistě nebude zamlouvat nacionalistům a euroskeptikům typu Václava Klause, kteří říkají, že pomoc rozvojovým zemím je zbytečná. Přitom i největší skeptik vidí na výsledcích rozvojových programů, že skutečně pomáhají těm, kdo to potřebují. Dalších sedm let mělo být určeno pro větší pomoc více potřebným chudým lidem. Tenkrát v to osudové léto to skutečně vypadalo, že se opět pomůže těm nejvýše chudým. Stačilo pár měsíců a Barrosův slib se stal naprosto zbytečným prohlášením. Miliony dětí a jejich potřeby …… to ty pány v oblecích v žádném případě nezajímá. Přímo naopak, Evropská unie chce snížit rozvojovou pomoc o rovných 30 %. Tak drastické snížení rozvojové pomoci znamená smrt hlady, smrt z důsledků špinavé vody nebo negramotnost pr miliony lidí na celém světě.

Je zajímavé, že na tzv. ochranu světa formou ekologických projektů je v evropském rozpočtu vždy dostatek finančních prostředků. Někde v těch rozvojových oblastech se za evropské miliony a miliardy vykácí zdravý nádherný prales jenom proto, aby se tam začala pěstovat plodina pro biopaliva. Eko průmysl, který ve skutečnosti není eko, to je ta část evropské politiky, na kterou bude vždy dostatek financí. To nějaké šťastné dětské oči, nebo miliony najezených dětí, pro evropské politiky nic neznamená.

Evropská unie se rozhodla pro léta 2014-2020 snížit veškerou doposud poskytovanou pomoc nejchudším. Pouho pouhým škrtnutím jednoho pera tak bylo z rozvojové pomoci vyškrtnuto na 19 rozvíjejících se ekonomik světa. Mimo jiné jsou to třeba Argentina, Brazílie, Urugay, Chile a Čína. Přitom právě jmenované jihoamerické země jsou těmi, kde je největší alarmující podíl chudoby. V těchto zemích je chudoba doslova bijící do očí. Děti žijící na ulicích pod vrstvou krabic zneužívané a prodávané na sex nemají nyní z důsledku evropského rozhodnutí dostat pomoc. Prý ekonomika vyřazených zemí je na tom tak dobře, že je schopna postarat se o ty nejchudší.

Toto je naprostý nesmysl. Jen ať zkusí evropští politici své domněnky vysvětlit těm stovkám milionů Číňanů nemajících ani na obyčejný chleba. Například v Číně je sociální podpora zajištěna v jisté prazvláštní podobě pouze ve velkých městeh, kdežto všude jinde mají lidé smůlu. Velká vnitrostátní mirace do těchto obrovských míst s sebou přináší také vyšší míru té nejvyšší chudoby. Toto rozhodnutí prostě způsobí zbytečná úmrtí právě těch dětí a lidí, kteří mohli z rozvojové pomoci žít. Například mezi největší evropskou mylnou představu patří, že nejvíc lidí v Africe zemře na AIDS. To není pravda. Největším zabijákem Afriky jsou průjmová onemocnění způsobená špatnou kvalitou pitné vody. Z financí Evropské unie se financují projekty zajišťující nezávadnou pitnou vodu.

Evropská unie dá podle evropských statistik na zhruba necelých 54 miliard eur ročně na humanitární pomoc nejchudším, z toho zhruba 11 miliard rozvojové pomoci spravuje Evropská komise. Je směšné, že země jako Brazílie, Indie, Argentina a Čína jsou považována EU jako partneři při řešení celosvětové chudoby. Evropa začne ignorovat naprostou většinu chudých v těchto zemích, aby zcela pokrytecky začala hovořit o pomoci v těch jiných chudých zemích.

Evropská konfederace humanitárních organizací poukazuje na špatnou cestu Evropy k rozvojové pomoci. Chystané škrty v pomoci nepříznivě ovlivní nejchudší obyvatelstvo. Zvýší se počet umírajících dětí na střevní choroby, zvýší se počet dětí bez přístupu ke vzdělání. Ale to je všechno v pořádku, tady jde o peníze, nějaké dítě trýzněné na ulici uruguayjských měst, to nikoho nezajímá. V takové Malajsii přeci nejchudší neexistují, a tak proto bude i tato země vyškrtnuta z rozvojové pomoci Evropské unie.

Evropský alibismus řekne, že ta a ta země je v pořádku, i když nevládní organizace dennodenně poukazují na utrpení místních obyvatel. Spoustu nevládních projektů dotovaných právě z evropských peněz bude muset být ukončeno. Ti, kterým se pomáhalo a byli považováni za chudé, teď jsou pouhými obyvateli krásné rozvojové země, a ta extrémní chudoba není najednou tou chudobou, která by zajímala ostatní svět. V Potěmkinovských vesnicích papírových lejster se jednoduše ztratí několik milionů trpících. Evropská unie se bude řídit řečí Hrubého domácího produktu, který naprosto neobjektivně lže o chudobě v jednotlivých zemích světa.

Mezinárodní organizace ONE proti zamýšlenému rapidnímu snížení rozvojové pomoci z Evropské unie zřídila petici, do které se může zapojit prakticky každý. Snížená rozvojová pomoc nejchudším lidem světa není problémem jiných, je také problémem naším. Evropská une musí být mezinárodním subjektem, který především podporuje lidský život a nikoli peníze a kapsy těžařských a nadnárodních společností.