Budeme rukojmími dalšího lékařského stávkování?

Budou opět demonstrovat čeští lékaři? Média poněkud ztichla. Jakoby se slehla zem po chutích lékařských odborů. V Anglii po několika desetiletích demonstrovali lékaři. Naši čeští zachránci životů se v rámci publicity také nechali slyšet. 10% zvýšení platů slíbené ministrem Hegerem bylo pouze taktickým manévrem jak se dostat z lékařského vydírání neslýchaných rozměrů. 

Lékaři v ten okamžik zapomněli na své poslání a zcela drakonicky upřednostnili své kapsy před zachraňováním toho nejcennějšího. Dokonce malé dětské životy nedonošených kojenců v příhodný okamžik posloužili jako rukojmí ekonomických nároků lékařského stavu. Státe, dej sem peníze, jinak doktoři odejdou, a nebude nikdo, kdo by se postaral o ty malé děti. Lékaři využili svého nadstandardně důležitého postavení.

My všichni v České republice jsme byli rukojmími něčích požadavků. Lékařské odbory vyhodily zhruba sedm milionů z okna za precizně provedenou nátlakovou akci. Lékařské demonstrování bylo jasným důkazem toho, že jisté vydírání není trestným činem, pokud je vykonáváno větším počtem lidí. Ještě dnes si pamatuji na Českou lékařskou komou, která si na čas zahrála na další kolonu odborářských předáků. Doktoři, odbory, dokonce ani ČLK s ministrem v čele nehleděli na samotné pacienty.

Doktoři se jako převeliký turistický zájezd předháněli výlety za pracovními příležitostmi v sousedním Německu.Ti vystudovaní vysoce postavení pánové a dámy jsou sousedy přijímáni jako největší poklad, proto český stát musí třeba i na úkor ohrožení zdravotní péče, přistoupit na lékařské požadavky. Jak šel čas, tak se pomaličku ukazují ty lékařské nesmysly. Především mnoho lékařů nezná cizí jazyk na takové úrovni, aby mohli bez problémů sloužit v Německu, Rakousku nebo jiné zemi. O USA snad není ani třeba hovořit. Tady v Evropě si možná doktor vystačí mezi vědeckým klérem, ale řadoví Němci hovoří dialekty, hovoří především německy.

Postavení doktorů v zahraničí je poněkud nižší, než je postavení stejných doktorů tady v republice. Bylo několik záběrů ve zprávách, několik důkazů o tom, jak se čeští lékaři mají ve věhlasné nemocnici. Tam v tom zahraničním ráji sice více platí, zato však požadují mnohem větší pracovní zapojení. Doktoři slouží od nevidím do nevidím. Většina doktorů s útěkářským komplexem rajského Německa nebo Rakouska, se vrátilo zpět do vlasti a žadonili o navrácení zpět na svá stará pracoviště.

Lékařské odbory se opět probudily jako spící drak. Vyrušil je humbuk a řev z ostrovního království. Nastanou další nehorázné demonstrace bezohledné síly zapomínající na záchranu lidských životů?  Jednotliví ředitelé lékařských zařízení oznamují, že desetiprocentní zvýšení platů lékařům je možné pouze tehdy, pokud dojde k ohrožení zdravotní péče. Přesto se odbory nechávají slyšet se svými požadavky. Oni chtějí, oni požadují. Oni mají v národě výjimečné postavení, mají moc nad životy a smrtí vážně nemocných lidí, oni mohou znovu pojmout ještě ostřeji každého z nás za své rukojmí a nic se jim nestane.

Média zatím mlčí. Možná další doktorské demonstrace nebudou. Možná doktorští aktivisté začnou respektovat lidské životy a možná doktorští aktivisté nebudou pomocí nátlakových akcí vyhazovat členské příspěvky z okna přímo do kapes PR společností. Osobně bych však na toto v žádném případě nespoléhal.

Budeme rukojmími dalšího lékařského stávkování?