Budhisté rozpoutali na severozápadě Barmy genocidu namířenou proti muslimům

Zatímco se svět zajímá o dění v Sýrii, severozápadní pobřeží Barmy je zmítané genocidou. Rakhinský stát, který je součástí barmské federace, je obětí masových vražd. Budhisté  zde decimují místní muslimskou komunitu sčítající přibližně 1,8 milionů obyvatel. Zbytek obyvatelstva Rakhinského státu tvoří převážně budhisté. Červen s červencem se stal svědkem další etnické čistky v jihovýchodní Asii, která stále pokračuje. Velké sektářské násilí mající na svědomí přes 20 000(některé údaje hovoří dokonce o 52 000) zavražděných muslimů. Už samotné fotografie z místa násilností připomínají katastrofický snímek o konci světa, ve kterém se lidská těla jako dětské panenky povalují v tratolištích krve. 

Začátky násilí sahají již do 3. června 2012, kdy bylo v Rakhinském státě nalezeno tělo mrtvé budhistické dívky. Tato dívka byla před smrtí znásilněna. Někdo roztrousil po území Rakhinského státu zvěst, že za vraždou dívky mohou místní muslimové, kteří ji měli taktéž znásilnit. Lež, pár slov neodpovídajících skutečnosti, to všechno stačilo k rozpoutání masakru obrovských rozměrů. Následně bylo na autobusové zastávce zavražděno  budhisty na 11 nevinných muslimů. Budhisté se chtěli mstít, po kraji se rozlilo nezměrné násilí. Počty mrtvých muslimů se zvětšovaly doslova aritmetickou řadou. Rudě odění budhisté zahájili hru na jatka, ve kterých umírají děti, ženy, starci….Kdokoli, kdo je v blízkosti nenasytných radikálů, je bez milosti zabit.

Desítky domů, desítky vesnic bylo srovnáno se zemí, oheň s plápolajícími plameny se postaral o zneškodnění veškerého majetku muslimů. Během budhistického násilí v plamenech strašnou smrtí zemřelo také několik lidí. Spáleniště tak vedle sežehlých zdí odhalují ohořelá, zuhelnatělá těla muslimů, naprosto nevinných obětí sektaření. Rozezlená skupina barmanských vojenských jednotek NASAKA bez jakéhokoli důvodů zaútočila na místní muslimy. Vojáci začali bez jakéhokoli varování střílet do nevinných muslimů,  Pagoda Maugdaw, u které se stalo toto neštěstí, byla svědkem naprosto bezhlavého řádění. Ti co přežili řádění vojáků, byli zatčeni. Posléze řádění policistů a vojáků speciálních jednotek NASAKA neznalo mezí. Došlo k zatčení stovek muslimů, kteří byli odvezeni na neznámá místa. Nikdo nikdy tyto lidi neviděl. Pravděpodobně byli barmskými bezpečnostními silami zavražděni.

Do celého násilí prováděného barmskou policií a vojáky jednotek NASAKA, se také přidali budhisté. Vnikli do místní mešity, kde ji plenili. Vojáci a policisté se na celé násilí dívali jen s pobaveným zájmem. Klid a uctívání životů se zřejmě u rozezleného davů budhistů vytratil někam do nenávratna. Když si rabující skupina rudě oděných ukojila zlost na muslimském svatostánku, došlo také na ničení lidí, kteří nebyli armádou a policií odvezeni. Budhisté se dotazovali, zda zbylí muslimové nemají peníze. Pokud tito lidé odpověděli, že žádné nemají, byli zmlácení. Opět všemu přihlíželi jak barmská policie, tak i vojáci z jednotek NASAKA. Dokonce byli 4 muslimové zbiti a ukopáni k smrti. Další mladý muslim byl v místní mešitě mučený vládními vojáky. byl nucen šlapat po Koránu, během nuceného jednání byl mladík bit a kopán. Posléze byla celá mešita zapálena spolu s celým vybavením.

Násilí se stále více rozlévá do okolí. Mnoho muslimů je zastřeleno. Dokonce fanatičtí budhisté vykopali velké jámy, do kterých pohřbívají zaživa nevinné muslimy. Tohoto jednání se dopouštějí dokonce opět policisté a vojáci ve státních barmských službách. Je snad genocida plánem vlády sloužící k etnickému vyčištění oblasti od muslimů? Každý den umírá na stovky lidí. Budhističtí extrémisté vnikají do muslimských vesnic, kde zabéíjejí starosty, výše postavené muslimy, zapalují domy, často i s jejími obyvateli. Často po vraždění rudooděnců přicházejí vládní policisté nebo vojáci, kteří jako druhá vlna pokračují ve vraždění. Kdo neuteče, je mrtvý. Desítky, stovky těl dospělých, dětí, žen i starců se válejí po ulicích.

Vojáci barmské armády zabraňují muslimům modlení se v mešitách. Se zbraněmi v rukách nedovolí nikomu vstoupit do mešit. Kdo přeci jen naléhá, je na místě zastřelený. Vládní vojáci rabují muslimské vesnice, znásilňují muslimské ženy. Veškeré muže na místě zabijí. Neslitují se dokonce ani u dětí. Mladí chlapci jsou stříleni nebo podřezáváni stejně nemilosrdně jako jejich otcové, nebo jejich starší bratři. Vojáci dokonce kupčí se zadrženými osobami. Vydírají celou rodinu zadrženého. Takových 9000 amerických dolarů se vždy hodí. Někteří muslimové, kteří byli odkoupeni jejich rodinou zpět, byli opět znovu zatčeni, mučeni a tak stále dokola.

Muslimové jsou kromě toho vražděni a přepadáváni při své cestě do práce, zejména extrémisty z řad budhistů. Budhisté stále více a více nabádají všechny v regionu, aby podnikali taktéž útoky na muslimskou menšinu. 4.července 2012 dokonce budhisté rozšířili zprávu, ve které mělo několik muslimů zabít představitele vlády. To měl být další důvod k pokračování krevní msty. Stejně tak budhisté unášejí muslimy, za které žádají rodinu uneseného muslima o výkupné. Pokud rodina nevyplatí 225 000 amerických dolarů, nikdy už neuvidí svého uneseného člena rodiny.

Ve stejný den, tedy 4.7.2012, budhisté za vojenského krytí přepadli vesnici, ve které vyvraždili všechny muže a znásilnili na 200 žen. Tyto všechny ženy byly znásilňovány tak brutálním způsobem, že znásilnění nepřežily. Armáda nařídila všem muslimům zákaz vycházení ze svých domovů. Mimochodem toto nařízení vydala ta stejná armáda, která se taktéž podílí na vraždění a znásilňování. Budhisté budou mít mnohem jednodušší “práci”. Mohou vejít do domu, kde mohou pokračovat ve znásilňování.

Dokonce vládní vojáci zatýkají muslimy, a ty deportují připraveným budhistům. Takto darovaný balíček je budhisty následně vybalen. Další série sektářského vraždění může pokračovat. Nejznámější je případ ze 7. července 2012, kdy takto bylo barmskou armádou převezeno na 100 muslimů. Těm budhisté uřezali ruce, některé budhisté stříleli, jiné zase pro zábavu se svázanýma rukama házeli z lodě do vody. V ten den zemřeli všichni dovezení, mezi kterými byly děti, ženy i starci.

Po dvouměsíčním řádění, které stále pokračuje, bylo zničeno na 22 mešit. Bylo spáleno na tisíce Koránů. Došlo ke zničení mnoha místních škol vybudovaných muslimy. Za dva měsíce našlo smrt na 20 000 muslimů, některé údaje dokonce hovoří o 52 000 obětí z řad muslimského obyvatelstva. Zhruba dalších 30 000 muslimů se ztratilo z povrchu zemského, nikdo neví co se s nimi stalo. Neoficiálně se o těchto lidech hovoří jako o dalších zabitých obětí budhistického a vládního teroru. Odhaduje se ,že bylo taktéž je znásilněno na 5000 muslimských žen. Za dva měsíce bylo srovnáno se zemí na 17 muslimských vesnic.

Násilí dále pokračuje, stále se zvětšuje, zatímco nikdo v zahraničí neví vůbec nic o genocidě v Barmě. Média se nanejvýš zmíní o populární Su Ťij jako o bohyni a zachránkyni Barmy. Sledují kam tato dáma jela nebo nejela. Vůbec si už média nevšímají vládního teroru podporujícího sektářská násilí. Budhisté jsou těmi, kdo se v Rakhinském státě rozhodli zahájit genocidu.

Kdo v Barmě zabrání vyvražďování menšiny?