Křesťanské kostely v Keni ochraňuje muslimská mládež

V Keni se stále více množí teroristické útoky na katolické kostely. Je to především reakce somálských teroristů, kteří se na církevních stavbách mstí za keňské vměšování se do situace v sousedním Somálsku.  Příhraniční oblasti keňského venkova a dokonce i větší městečka mnohdy proto připomínají válečnou zónu, ve které teroristé zabíjejí civilní obyvatelstvo. Poslední útok na katolický kostel v příhraničním keňském městečku Garissa si vyžádal na 15 lidských obětí. Trestné výpravy islámských milicí al-Shabab jsou nemilým mementem násilí na chudých Keňanech.

Islámské milice somálských hrdlořezů nemají se skutečným islámem nic společného. Jenom se jím zastřešují, aby mohly legalizovat a zidealizovat své počínání završené vraždami a rabováními.  Samotní kenští muslimové se od počínání al-Shabab distancují a nazývají tuto skupinku vrahů prostými teroristy s islámem nemajících nic společného. Nejvyšší rada keňských muslimů odmítá jakoukoli toleranci sektářského násilí na území Keni.

Adan Wachu, šéf Nejvyšší rady keňských muslimů sdělil médiím závěr zasedání této rady. Útoky páchané v keňských příhraničních oblastech jsou teroristickými činy páchanými teroristy. Islám sám o sobě zakazuje zabíjení lidí. Každé takové počínání je touto vírou přísně vylučované. Opět islamofobové zneužijí všeobecného zmatku a poukáží na zhoubnost islámu, která v žádném případě neexistuje. Jak vidíte, samotní muslimové celou věc odmítají.

Existují lidé, kteří chtějí z ideologického hlediska, aby Keňa byla další Nigérií, ve které sektářské násilí hraje hlavní slovo. Kenští muslimové budou dělat cokoli, aby tyto skupiny na území tohoto afrického ráje turismu v žádném případě nebyly. Všichni muslimové se v Keni rozhodli vytvořit jednotnou frontu zaměřenou proti radikálům ze Somálska a několika skupin ze samotné Keni. Islamofobové vytvářejí v lidech zdání, že představitelé islámu nesnášejí křesťany a nikdy by se za ně nepostavili. Jenže to není vůbec pravda. Je to další mýtus chorých mozků hlupáků.

Muslimská mládež se v Keni rozhodla pro solidární čin. Všechny kostely nejen v Garisse, ale také na jiných příhraničních místech Keni, budou hlídané členy muslimské mládeže. Muslimové vědí, že jsou křesťané v příhraniční oblasti se Somálskem menšinou, kterou je nutné chránit. V oblasti totiž žijí většinou etničtí Somálci, kteří jsou zároveň muslimy. Je to projev solidarity islámu s křesťanskou vírou. Nejvyšší rada keňských muslimů si dala za cíl ochránit křesťany a jejich stavby v příhraničních oblastech se Somálskem za každou cenu.

Již v minulém roce somálští teroristé unášeli keňské občany, kradli a rabovali na keňském území. Proto se také v srpnu minulého roku zapojila keňská armáda do akcí namířených proti somálské al-Shabab. Od té doby al-Shabab podniká bombové útoky na keňském území se stále zvyšující intenzitou. Cílem těchto somálských teroristů jsou zejména křesťané a jejich církevní stavby.

Kenští muslimové se zachovali na výbornou. Solidarita je něco, co je muslimům vlastní. Jakékoli praktiky teroristů zakrývající se vírou, pouze špiní skutečné muslimy, kteří odsuzují útoky extrémistů. Kdo nebo co je ta al-Shabab? Je to skupinka povstalců, hrdlořezů, vrahů, násilníků, rozhodně bezvěrců skrývajících se za islám, který svojí činností špiní. Odmítli poslední mírovou smlouvu, zatímco o několik dní později se přidali k al-Kájda.

Al-Shabab znamená v arabštině slovo mládež. Území držena v rukou al-Shabab jsou sužována islámským právem šaría, které taktéž nemá s islámem nic striktně společného. Převážná část jihu a středu Somálska je v držení al-Shabab. Africká unie podává důkazy také o tom, že al-Shabab obsadila část hlavního města Somálska. Tito teroristé se stále více zaměřují na partizánskou válku proti přítomným vojákům Africké unie.  Skupinka teroristů al-Shabab je pod vojenským tlakem na několika frontách. Od srpna minulého roku je také pod tlakem keňských ozbrojených sil.

Keňská vláda obviňuje al-Shabab z únosu turistů, vražd a rabování na území Keni. V prosinci minulého roku Al-Shabab zažila poměrně silný vojenský útok ze strany etiopských vojáků, kteří získali nadvládu nad somálským městem Beledweyne. Pro teroristy je velmi důležitý somálské přístavní město Kismayo, pomocí kterého teroristé získávají zásoby jak zbraní, tak potravin, které sami odmítají poskytovat vyhladovělým Somálcům. V září minulého roku tak bezpilotní letouny americké armády podnikly na toto město několik náletů.

Šéfem teroristů je Ahmed Abdi Godane. Ve světě je známější jako Abu Mukhtar Zubair. Pochází ze severní separatistické oblasti Somalilandu. Al-Shabab je zodpovědna například za teroristické útoky v Ugandě, kde v hlavním městě provedla bombový útok mající na svědomí 76 mrtvých. Tento útok byl provedený hlavně proto, že Uganda společně s Burundi poskytuje většinu vojáků Africké unie operujících v Somálsku. Al-Shabab je v Keni známa zejména také tím, že pronikla do keňského uprchlického tábora nacházejícího se poblíž somálských hranic, kde unesla dva španělské humanitární pracovníky. V roce 2002 al-Shabab podnikla dva útoky na izraelské cíle poblíž Mombasy.

Problémem Keni je zejména její nedomyšlený způsob ochrany hranic. Teroristé z al-Shabab snadno cestují po Keni, dokonce vyhledávají ošetření v hlavním městě Keni. Nikdo tyto teroristy nezadrží. Ti poté mají volné ruce k vraždění. Hlavním spojencem al-Shabab je Eritrea, která věří, že podporou teroristů zvrátí stav v sousední Etiopii. V letech 2006 – 2009 bojovali etiopští vojáci na území s americkou podporou proti al-Shabab. Podpora Somálců vůči al-Shabab není prakticky žádná. Tito teroristé si hrají na saudskou verzi  islámu – wahhábismus. Wahhábismus je radikální formou sunnitského islámu, který tvrdí, že pouze on coby wahhábismus je tou pravou a jedinou vírou a ostatní islámské školy jsou projevem nevěřících. Wahhábismus je jasným důkazem toho, jak to může dopadnout, když je islám upravován speciálně pro vládnoucí rody a politiku,

Wahhábismus nemá s islámem nic společného, je to politické zneužití víry ve jménu teroru a zla aplikované především v Saudské Arábii. Ostatně  samotný název wahhábíjún je plejorativní a naznačuje jeho nenáboženskou povahu plnou fundamentalismu a násilí. Neznalí islamofobové poté s radostí ukazují na saudskou verzi islámu, aníž by upozornili, že jde o politickou nikoli náboženskou verzi víry. Wahhábisté se sami nazývají slovem salafíja. Často islamofobové přirovnávají islám k nacismu, což je samozřejmě hloupost a nesmysl. Wahhábismus má k nacismu velmi blízko, a proto může být pro někoho těžké pochopit, že skutečný islám nemá s nacismem nic společného.

Většina obyvatel Somálska jsou ale sufisty. Al-shabab zničila mnoho sufi svatyň. Obilnice Somálska, Dolní Shabelle, je nyní pod vládou al-Shabab pouštní oblastí. Muslimové nemají rádi wahhábisty, protože wahhábisté nevyznávají islám, ale pouhou verzi zpolitizovaného fundamentalismu a násilí nemajícího s islámem nic společného. Wahhábismus dělí lidi do uznávaných nadlidí vyznávajících pravou víru, zatímco ostatní muslimové jsou pro ně póvl. Wahhábismus podporuje formu rasismu a xenofobie vůči ostatním národům. Wahhábismus byl vytvořen v 18. století člověkem Muhammadem ibn Abd al-Wahhábem.

Kenští muslimové, tak jako všichni ostatní muslimové, dobře vědí, že wahhábismus je politickým znásilněním islámu. Skutečný islám má ochraňovat podle Koránu všechny, kterým je ubližováno. Proto také muslimská mládež v této africké zemi sáhne k aktivní ochraně křesťanů. Tento krok jednoznačně ukáže pravou povahu islámu, který opovrhuje násilím a vražděním lidí.