Olympiáda je především o světě bez rasismu, nenávisti představující rovnost všech na celém světě

I když jsou olympijské hry devalvované mamonem po penězích a nechutnou komercionalizací, přesto nám všem říkají velmi důležité myšlenky, na které bychom nikdy neměli zapomenout. Existuje pouze jeden jediný svět s jedinými lidmi. V tomto světě neexistují hloupé rozdíly mezi černou, hnědou, žlutou nebo bílou kůží. Všichni jsme na této planetě rovnými, stejně důležitými lidmi. Jedinou rasou na světě jsou lidé. Lidé mající dvacet prstů, jedno srdce, jeden mozek, dvě oči, dvě uši. Všichni jsme stejní, protože všichni toužíme po životě ve štěstí, lásce, míru, bezpečí…Je mnoho bodů spojujících nás všechny ať žijeme kdekoli na světě. Je to jeden jediný, stejný měsíc, na který hledí Čech, Němec, Novozélanďan, Tunisan, Američan, Brazilec, Bhútánec…. Všichni jsme veslaři na jedné jediné lodi, na které není důležité v jaké bohy věříme, jakým jazykem hovoříme. Svět je tvořen multikulturalismem a multikulturalismus je budoucností celého lidstva.

Přirozená funkce světa je trnem v očích hloupých extrémistů, bezmozkovců, kteří by nejraději živili zlo, války, zabíjení a nenávisti. To všechno dělají tuze rádi, protože sami žárlí a závidí všem tu pestrost společnosti, tu toleranci vedoucí k pochopení a udržitelnému míru. Bezmozkoví extrémisté rádi papouškují minulé extrémní režimy.

Vytvářejí nové překreslené formy nacionalismu, ultraliberalismu, nacismu, rasismu. Jsou to právě ti hlupáci jako Mach, Vandas, Wilders, Le Penová, kteří mají velmi nízkou úroveň sociální inteligence. Prosazují egoismus a zlo ve jménu využití skryté agrese a nenávisti některých lidí k jejich vůdcovskému obohacení a lepšímu postavení ve společnosti. V jejich očích je jedinou správnou barvou bílá, jedinou správnou vírou je křesťanství, které by někteří z těch rasistů nejlépe prosazovali formou novodobých kruciát.

I když hlupák bude křičet, nikdy nepřekřičí pravdu a přirozený vývoj společnosti. Můžeme zavírat hranice, můžeme tak jako prezident Klaus žvatlat na státním svátku o nekonečnosti křesťanských hodnot, ve kterých se skrývají náckovsky nahnědlé pózy. Přesto všechno nikdo nedokáže zastavit vývoj ve společnosti. Tento vývoj pokračuje také v České republice, a je to moc dobře. Na český národ je třeba hledět v moderním pokrokovém duchu. Je třeba mít na paměti, že Čechy jsou všichni, kdo mají české občanství. Jsou to Vietnamci, Poláci, Romové, Rusové, Ukrajinci, Mongolové a další lidé mající české občanství.

Pokud nechceme být stejně rasistickými a hloupými jako je Myanmarský prezident, musíme také o Romech hovořit jako o Češích, kteří zcela jistě patří do českého národa a jsou jeho nedílnou součástí. Což je správné a tak to má být. To, co se zatím děje u nás v maličkém státečku, to není multikulturalismus. Multikulturalismus nastává tehdy, pokud můžu uprostřed Čech jíst vietnamské jídlo, pokud můžu na rohu ulice zakoupit turecký kebab, pokud si můžu sednout do brazilské, thajské restaurace. multikulturalismus je tehdy, pokud si můžu nakoupit cokoli  z různých zemí světa třeba v té nejzapadlejší vísce. Potom můžeme hovořit o multikulturalismu. A tento multikulturalismus je správný a je v pořádku.

Multikulturalismus vyžaduje určitou úroveň společenské vyspělosti. my jako bývalá země východního střihu, se ještě musíme hodně učit o národní vyspělosti a dozrálosti. Stačí přejet hranice do Německa, abychom poznali rozdíly. Tam jsou lidé trošku jinak vychovaní. Prvotní je úcta k jinakosti. Prvotní je tolerance, pochopení a touha poznávat. Tohle všechno je těm nechutným rasistům směsice naprosto cizích hodnot, kterým jejich hnědý mozeček nerozumí.

Jsou to právě olympijské hry, další různá setkání národů, které dávají každému člověku vzkaz o lodi, kterou musíme všichni na celém světě vést správným směrem. Tento směr by tak moc rádi všichni nacionalisté, rasisté a milovníci náckovského stylu změnili podle svého přání a nelidskému citu.

Pokud odhlédneme od komercionalizace, jsou olympijské hry oslavou lidských práv, rovnosti národů, odmítající rasismus a nenávist. Proto byla také po zásluze kvůli rasismu a nechutným xenofobním názorům vyřazena řecká sportovkyně Papachristou. Takové omšelé hodnoty nikdy nesmí na olympiádě získat prostor. Mezinárodní akce musejí představovat pouze ty hodnoty, které přinášejí mír, svobodu a rovnost všech na celém světě.