Pojďme se vážně bavit o odsunu Adama B. Bartoše z Evropy

Z hnědého rybníka nám vylezl vodník: Má dýmku, brýle a dlouhé mastné vlasy. Říká si Adam B. Bartoš a jedná se o jednoho z největších antisemitů současnosti. Nedávno se proslavil svým seznamem pravdoláskařů, který obsahoval na 400 jmen osobností, převážně z české kulturní scény. Nyní přišel s myšlenkou, která už tu jednou byla v úvahách o jiném etniku, o Židech. Poté, co byla tato myšlenka nacistů shledána drahou, byli Židé z důvodu ušetření finančních prostředků, plynováni. Adam B. Bartoš již zanechal svých ostrých antisemitských výlevů a nyní míří na jiný, pro současnou islamofobní společnost přijatelnější terč – na muslimy. Jeho myšlenkou je odsun všech muslimů z Evropy.

 

Pojďme se teď skutečně bavit o odsunu všech xenofobů, rasistů, neonacistů, islamofobů a podobných nahnědlých existencí s IQ tykve. Rasisté žijí v šovinistické představě, že právě oni jsou nadřazenými bytostmi na světě a ostatní lidé, ať už se jedná o Romy, Araby, Židy, Černochy, Vietnamce, Eskymáky, zdravotně postižené či homosexuály, jsou pro ně méněcenný póvl. Jejich hovno není hnědé, nýbrž, bílé a zřejmě ho mají v hlavě místo mozku. Portál Eurabia a jeho přispěvatelé jsou renesancí na stupiditu nejvyššího kalibru. Když před šesti lety tento portál vznikal, tak se sešli primitivové, kterým se stýskalo po hitlerovských časech a usoudili, že je správné, když budou štvát proti menšinám a rozdmýchávat rasovou nenávist.

 

Oslavy myšlenek pohybujících se na hraně fašismu získaly obrovský mediální prostor. Primitivní individua zahájila novou revoluci na jejímž konci stojí otevřená vrata do plynových komor. Rudé a zelené knihy předních světových diktátorů tito populisti nahradili svojí verzí ideologických pravd převzatých z hitlerovského Německa třicátých let. Bratrstvo kočičí pracky se spojilo v boji za vyšší cíle. Rasisté mají prokazatelně nižší IQ a měli by se léčit elektrošoky na specializovaných psychiatrických klinikách. Žel, tito lidé potřebovali místečko, kde by se mohly publikovat jejich zvrácené myšlenky. A toto místo našli právě na portálu Eurabia.
 
 

Kostky jsou vrženy a je zahájena hra, ve které příznivci Hakenkreuzu vyslovují teorie rasové čistoty a jedné zaručeně správné víry, za bouřlivého potlesku davu. Lidé, kteří věří v jiné, než je oficální náboženství jsou veřejně hanobeni a jsou zde opět tvořeny teorie o jejich odsunu na základě jejich etnického původu či náboženství. Ve třicátých letech minulého století Adolf Hitler zneužil ekonomické krize, prstem ukázal na viníka, který za vším stojí – na Židy, a nejdříve volal po jejich odsunu. Protože by byl jejich odsun příliš drahý, tak se sáhlo k levnější variantě – zplynování Židů. Tomu však předcházel bojkot nakupování v židovských obchodech, Židé museli na klopě nosit žlutou hvězdu, neměli rovnocenná práva s ostatními říšskými občany a mohlo se na ně na ulici bezdůvodně plivat.

Jaká náhoda, že na tomto serveru publikují taktéž persony blízké straně Svobodných občanů. Na nahnědlém serveru Eurabia publikují géniové bílých rán, bílých dnů, bílých křišťálových nocí a možná i bílých zítřků. Na ostatních serverech jsou přitom podobné myšlenky přijímány s odporem a hnědé sebrance Kubrtova typu jsou za ně oprávněně rušeny blogy.

Sada slepenců Eurabia, Euportál a dalších Eu hloupostí má zacílit na nové publikum z řad mladých lidí.  Jediné, co tady chybí je nutričně výživná tvorba portálu White Media, která je tolik obdivovaná dokonce i některými židovskými autory, jako je například jistý Floriďan, který tak rád zobrazuje futuristický obraz ráje podle White medií . Však ono o nic nejde. Tito lidé to ve skutečnosti nemyslí zle, jen společnost upozorňují na možné zlo, které s sebou Islám přinese v roce 2029. Proto také včerejší antisemita a dnešní islamofob Adam B. Bartoš vyzývá v kulturním duchu ein Volk ein Land k diskusi nad vyhnáním muslimů z Evropy. Máme to ale štěstí. Nemusíme v žádném případě hledět do minulosti. Jezuitský Koniáš tolik hřmící nad zakázanou literaturou by vedle takových autorů zbledl závistí. To, co v období náboženské jednoty myšlení předváděl Jezuita, to dnes předvádí Bartoš a jeho kolegové na mnohem vyšším levelu.

O nic nejde, muslimové jsou těmi nejhoršími. Snad zbývá dodat, že jediným teroristou v Čechách, který před několika lety házel granáty po autech, byl terorista židovského původu. Ale, to je jenom takový detail. Jedno známé české přísloví říká: Podle sebe, soudím tebe. – V představách těchto nemocných lidí by u nás bylo tolik teroristických útoků muslimů, že je nutné je preventivně rovnou všechny vystěhovat na základě principu kolektivní viny. Možná se dnešní islamofobové zamilovali do černé etapy amerických dějin, ve které byli všichni Japoci z preventivních důvodů umístněni do lágrů. Časovaná bomba lidí, kteří mají takový strach z imaginární časované bomby, kterou vidí ve vých chorých vizích po vzoru neonacistické organizace White media a jejího videa s příznačným názvem “Evropa v roce 2029”, tady tiká. Tito lidé budou mít z imaginárního nepřítele ve formě muslimů takový strach, až si bombu přímo pod svými nohami zapálí sami. Připomíná mi to příběh paranoika, který měl takový strach, že mu někdo zapálí stodolu, až šel, vzal zápalky a zapálil si ji sám.

Jak nádherné musejí být v myslích těchto zvrhlíků první křížové výpravy, kdy si dospělí vrazi vzali na sebe křižácké brnění a vydali se mordovat cizí kulturu. O to přeci jde těmto novodobým křižákům. Nový styl, nový řád podobající se nacismu, to je to co musí být oslavováno a glorigikováno. Eurabia.cz je zodpovědná za šíření rasové nenávisti a xenofobie v České republice, a proto nemůže jen tak nečinně přihlížet. Pan Bartoš ve svém článku oznamuje krásně, téměř jako Mussolini. Dýmka v ústech, apartní fotečka s guru nesnášenlivosti na Hradě, to všechno přeci ukazuje na humanitní zaměření autora článku. Bartoš ví, jak z marastu vylézt. Milovaný Semín bude moci jako novodobý Koniáš kázat v Betlémské kapli o nutnosti čistoty ducha a satanské povaze všech odlišných lidí. Oh, možná by si jednou tito bezmozci měli něco přečíst o složení českého národa, o složení evropské populace.

Bartoš by tuze rád vyháněl jednu neoblíbenou náboženskou menšinu. Každý stát si v Bartošově představě vezme své muslimy a odsune si je. Co mi to připomíná? Jedno hrůzné období lidských dějin končící víc jak 6 miliony mrtvými, dalšími ztýranými a umučenými. Já však mám lepší nápad: Co kdybychom na oplátku vyhnali do nějaké rezervace pro divokou zvěř nebo raketou vystřelili třeba na Mars bandu těchto názorových zvrhlíků? Jak by tady bylo mnohem čistější, krásnější podnebí. – Pojďme se vážně bavit o odsunu Adama B. Bartoše z Evropy.