S kulturními šovinisty a islamofoby to zcela jistě jako společnost někam dotáhneme

S kulturními šovinisty a islamofoby to zcela jistě jako společnost někam dotáhneme. Ta evropská kultura je natolik správná, že každý člověk, i ten nejmenší státeček na tomto podivném světě, musí unisono vyznávat evropský typ demokracie. Pokud tomu tak nebude, přijdou mírové sbory, které zahájí mírové šíření západní kultury i do míst, kde nemá možnost západní smýšlení přežít. Inu co, západní svět není roztahovačný, to ten islám všude se cpe. Každý musí mít v myšlení jenom stejné západní hodnoty, protože ostatní kultury jsou nepřátelské a naprosto nicotné. Tohle všechno si vesele myslí ti kulturní šovinisté. 

Ovlivněni evropským křesťanským pozadím vedou rádoby nezávislé debaty o nicotnosti jedněch nad druhými. Sami vykládají cosi o opovrhování jedněch nad druhými, přitom se dopouštějí naprosto stejného třídění lidí. V rámci kulturního barbarství, kterým kulturní šovinismus bezesporu je, přitáhneme do debat islám a nenávist k němu.

Podívejte se, teď uvaříme polivčičku přesně tak, aby masa neznalých uvěřila. Jediným správným pohledem na islám je zcela jistě ten evropanský pohled rádoby ateistů. Chápejte…..těch nezaujatých. Co na tom, že ateismus vznikl v křesťanské prostředí a obsahuje již v sobě skrytou filosofii křesťanského smýšlení? Na tohle všechno se zapomene, Islám se vnucuje, kdežto mekáče, západní byznys a západní vliv zcela jistě zůstává na svém místě vlivu.

Že to není pravda? Na tom přeci nezáleží, tady stačí jednoduchá ideologie, ta známá víra, na které jsou předem odsouzeni k ďábelskému zatracení všichni odlišní nevyznávající západní hodnoty. Z kouzelné ošatky se vezme několik příkladů o škodlivosti islámu. Vytáhnou se ven prohlášení jakýchsi autorit té prohnané víry. No co, většina lidí stejně neví, že islám nemá stanovenou jednu autoritu jako křesťanství. Vytáhneme proto slova autorit ze Saudské Arábie, kteří věří ve Wahhábismus, nikdo stejně nebude vědět, že ostatními muslimy je wahhábismus pokládán za nečistou umělou víru. Pomlčíme on tom, že je mnoho míst na světě, kde se islám reformuje.

Vytvoříme zdání jedné, jednolité víry bez jakýchkoli druhů. Pro laiky je přeci jednotný budhismus, hinduismus a taoismus. Nikdo už neví, že existuje mnoho druhů a už nikdo neví, že radikalismus se vyskytuje jak v monoteistických, tak v polyteistických náboženstvích. Už vůbec nikdo neví, že existují různé sekty se zlou náplní. To není tak populární, a proto se začne tvrdit, že pouze islám obsahuje fundamentalismus již ve svém základu. Samozřejmě toto všechno je lež jako věž, protože islám neobsahuje fundamentalismus v žádném jádru.

Monoteistická náboženství mají ve svém smyslu sklon k militantnosti. Viz křížové výpravy křesťanů, viz. kroky některých dnešních katolických ortodoxních věřících. Co na tom, že islám sám odsuzuje teroristické útoky. Co na tom, že útočníci teroristických útoků jsou v Koránu odsouzeni k zatracení. Z miliardy lidí naráz vytvoříme skupinu převelikých teroristů. Je to přeci tolik mediálně populární. Kdejaký film se ohání vyšinutými Araby s opásanými granáty kolem pasu.

Zapomeneme, že Bible obsahuje mnohonásohně násilí a zla než Korán. Budeme z jedné literatury dělat ďáblovu knihu hříchů. Podobně jako radikální jezuita Koniáš, nebo nějaký popletený irský kněz, budeme rituálně ničit a řezat tu knihu arabských mohamedánů. Ta jejich kultura je přeci neschopna multikulturalismu. Proto třeba za pomoci tanků a stíhaček vnutíme náš princip smýšlení, kulturní vyspělosti a nějaké západní morálky. Mírové cíle poslouží k vojenské expanzi Západu, zatímco budeme tvrdit, že se východní islám montuje na Západ.

Vyhlásíme všechny teroristy. Vycvičené a západními vládami podporované diktátory prohlásíme za typické vládce islámského barbarismu. Jak trapné a ubohé. Ti tolik vytahující se Evropané a ostatní zápaďáci musejí ve jménu kulturních šovinistů barbarsky sešlapat ostatní kulturu, protože jediná správná je ta Západní, ostatní nemají cenu, protože nevznikly  ze starého Řecka a Říma. Co na tom, že tyto dvě evropské kolébky kultury kopírovaly a čerpaly z kultur jiných.

Kulturní šovinisté budou vesele hlásat, že indická kultura je méně hodnotná, i když dala základy lékařství, přírodním vědám, literatuře a mnoha jiným oblastem. Kulturní šovinisté odmítají přiznat vliv islámu na jihu Evropy. Ve spojení s islamofobií, která se jednoduše stává sestrou kulturního šovinismu, dochází k popírání kulturního vývoje. Katalánsko, to je ta země, která by měla mnohem pomalejší kulturní a hospodářský vývoj, kdyby zde nebyl islám a vliv arabské kultury.  Na to se samozřejmě taktéž zapomene. Zapomene se na to, že na mnoha místech je islám již dávno zčásti zreformovaný. Zapomene se, že na většině místech vedle sebe žijí bez problémů křesťané, Židé i muslimové.

Ke kulturnímu šovinismu se dostává ke slovu často rasismu. Pomalými nabalováními jednotlivých vrstev vše může přerůst v nacismus, či v jinou formu rasové nesnášenlivosti. Všimněte si také, že že mnoho lidí požadující změnu v politice mají sklon ke kulturnímu šovinismu, islamofobii, rasismu a radikalismu. Často tvrdí opak, ale de facto nedělají nic jiného, než že hlásí svou nenávist. Lidé často pohlížejí na jinou kulturu bez tolerance s pocitem nadřazenosti. Často si myslí, že jediný správný systém je evropská, nebo americká forma demokracie.

Tito lidé netolerují  jiné kulturní odlišnosti, které vyvolávají možnost vlastní verze demokracie. Opravdu si někdo myslí, že s kulturním šovinismem dokáže žít s ostatními v míru? Ať si říká kdo chce co chce, jediná možná cesta ve světě je cesta multikulturalismem. Každý, kdo si myslí, že islám není schopný multikulturalismu, měl by si vzpomenout na stařičký Bagdád, měl by si vzpomenout, že hlavně díky multikulturalismu v arabském světě došlo k urychlení evropského vývoje. Veškeré evropské vedění povstalo taktéž z multikulturalismu.

S kulturním šovinismem, se slovy: “já nemám proti nikomu nic, ale islám mi vadí” , taktéž nic nedokážeme.  Tímto způsobem vytvoříme svět válek následovaný exkalací kulturního barbarství tzv. vojenských peacemakerů Západu.