Slučovat sKartu do funkce identifikační a platební, to je totální hloupost

sKarty, zvláštní danajský dar ministra Drábka všem zdravotně postiženým. Jeden flastr, kterým jsou všichni handicapovaní  považováni za nepoctivce, které e třeba kontrolovat. Ještě dnes si vzpomínám na slova i takzvané opozice, kdy se Škromach tak i Sobotka doslova divili nad tím, že zdravotně postižení nekradou sociální dávky. Dnes, v červencových dnech začíná období zkušební jízdy jednoho z největších nesmyslů v historii sociální péče v České republice. Pokus sociální výpomoci především České spořitelně je nazýván novým vládním programem šetření státních peněz. Tak nějak se v rámci mediálního šumu pozapomnělo na ty miliardy vyhozené bokem na nápravy ministerských chyb.

Ve jménu takzvaného vyššího komfortu si všichni handicapovaní musí zřídit bankovní účty. Nejlépe u České spořitelny. Ti, co mají potíže s exekutory adostali se do chapadel exekutorského mafiánského řádění, tak budou vystaveni velkému nebezpečí exekuce financí na sKartě. Česká spořitelna má odlišný právní názor na skarty, než jaký má samotné Drábkovo ministerstvo. Ostatně Generální ředitelství úřadu práce má taktéž totálně jiný právní názor, který svým úředníkům sděluje pomocí interních nařízení.

Odpověď České spořitelny týkající se exekucí dávek na sKartách je následující:  “Česká spořitelna bude provádět exekuce za předpokladu, že právní úprava nestanoví něco jiného. MPSV vyvíjí maximální úsilí, aby tyto finanční prostředky exekuci nepodléhaly,“. Česká spořitelna uvádí na svém webu, že se k účtům sKaret bude chovat jako k ostatním účtům, které vede. Z tohoto tedy vyplývá, že finanční prostředky vedené na sKartách budou také podléhat exekuci. Jediné, co by na takové exekuované sKartě mělo zbýt, je pouze dvojnásobek životního minima. Ministerstvo práce a sociálních věcí říká, že dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky pro osoby se zdravotním postižením, včetně příspěvku na péči nemohou být exekuované.

Ministerstvo práce a sociálních věcí říká, že sKarty jsou účty jen v technickém slova smyslu, ale účty nejsou. Česká spořitelna tvrdí něco jiného. Je tu tedy pěkný rozpor v chápání sKaret. Kdyby tomu tak bylo, znamenalo by to, že exekutor nedosáhne na žádné dávky vedené na sKartách. Exekutor se tedy bude moci obrátit na úřad práce a ten na základě občanského soudního řádu srazí z dávek exekuovanou částku. Mluvčí úřadů práce říká k exekuci toto: “Stanovení výše srážek je upraveno jednak občanským soudním řádem, jednak nařízením vlády č. 595/2006 Sb., o nezabavitelných částkách. Konstrukce výpočtu tzv. ‚nezabavitelné částky‘, která nesmí být povinné osobě při výkonu rozhodnutí sražena, vychází ze dvou parametrů  – částky životního minima a z normativních nákladů na bydlení. sKarta je platební kanál, který je implementován do všech potřebných systémů, které jsou v rámci úřadů práce provozovány,“.

Ministerstvo práce a sociálních věcí tedy říká, že se budou zabavovat dávky na sKartách jako doposud, tedy pouze ty dávky, které mohou být exekuované a na takovém účtě musí zbýt minimálně nezabavitelné minimum, což je dvojnásobek životního minima. Jaký je tady problém? Problém je ten, že Česká spořitelna bude přistupovat k účtu sKarty jako k obyčejnému účtu a bude exekuovat i ty dávky, které exekuovatelné být nemohou. Opět je exekuční problematika sKaret opomíjena.

Každý úředník úřadu práce musí podle pracovního manuálu plastovou kartičku doslova vnutit každému zdravotně postiženému, každému příjemci sociální dávky. Zatímco Američané zalamují ruce nad Obamovým úmyslem zavedení povinného zdravotního pojištění, tak čeští občané raději mlčí a drží krok s vládními návrhy ministra Drábka. z Nečasovy vůle budeme každý bez rozdílu potencionálními zloději ubírajícími státu stále více peněz. Tento nehorázný postup české vlády je naprosto nepřijatelný. Dokonce sKarty do jisté míry odporují ústavnímu pořádku této středoevropské zemičky.

Školení úředníků, desítky nových způsobů jak podvést zdravotně postiženého na sKartách. Taková sKarta se musí také podepsat. Pokud ji ztratíte ,nebo vám ji někdo ukradne, je zde velké riziko. Těch rizik je mnohem víc. Navíc mnoho bankomatů není přístupných pro bezbariérový přístup. Jak se k bankomatům dostanou vozíčkáři nebo lidé, kteří se těžko pohybují?

Dlouhou dobu nebylo jisté, jestli vůbec zůstane staré přijímání peněz formou poštovních poukázek. Ministerstvo, Česká pošta a dokonce i Česká spořitelna spolu s Úřadem práce měli na toto naprosto rozdílné názory. Dokonce ani na samotném ministerstvu sami nevěděli jak celá věc vypadá. Náměstci oznamovali totálně něco jiného, než bylo řečeno ministrem Drábkem.

12. července 2012 ministr Drábek řekl na adresu poukázkové formy výplaty sociálních dávek toto: ” Všem držitelům sKarty, kteří o to požádají, se budou v roce 2012 sociální dávky vyplácet prostřednictvím peněžní poukázky. Od roku 2013 bude pro výplatu peněžní poukázkou platit dvojí mechanismus: Žadatelům, kteří doloží závažné zdravotní důvody, budou dávky vypláceny prostřednictvím peněžní poukázky i nadále bezúplatně; ostatní osoby požadující výplatu dávek peněžní poukázkou budou povinny uhradit cenu služby podobně jako osoby pobírající důchody.

To znamená, že o výplatu dávek peněžní poukázkou nejspíš zdravotně postižení spoluobčané nepřijdou, tedy až do doby, než tuto službu zruší samotná česká pošta. Já jen pevně doufám, že tento ministerský vzkaz je tou poslední verzí. Docela mě zaráží, že ani levice nebyla schopna argumentovat ve věci sKaret takovými nedostatky, jakými je třeba bezbariérová přístupnost k bankomatům. Stoický klid Škromacha a jeho přihlouplý dotaz na to, jestli bude dostatek bankomatů, to ve svém důsledku říká prakticky vše. Pokud někde fungují plošiny na vozík, je třeba mít s sebou asistenta. Pokud se vozíkem dostanete k bankomatu, je tento bankomat tak vysoko, že se vozíčkář u bankomatu nedokáže sám obsloužit.

Opět je tu nepěkný informační šum, ve kterém si zdravotně postižení mají ihned během převzetí sKarty podat písemnou žádost o přesun dávek na svůj bankovní účet. Navíc sKarta musí být označena piktogramem pro nevidomé. Pokud vím, zatím o tom nepadlo z oficiálních míst ani slovo. Peněžní poukázky jsou sice zachovány, ale je tady další vada na kráse, a to počet pošt. V České republice nastal trend snižování pošt. Tenton princip chování monopolu je dle slov poštovních úředníků cestou k lepšímu zákaznickému komfortu. Vzdálenost pošta, klient se stále více prodlužuje. Spolu s tím se zvyšuje počet přepadení a okradení lidí s handicapem. Je tedy bezpečné chodit na poštu pro sociální dávky?

Ministr Drábek je pěkný cynik, když skrze média vzkazuje zdravotně postiženým, že si mají zřídit bankovní účty, pokud je nemají. Dokonce úřady práce mají v interních manuálech napsáno, že mají přesvědčovat své klienty ke zřízení nového bankovního účtu, nejlépe u České spořitelny. Státní úřady se tak stanou náborovou organizací pro čistě soukromý subjekt. Vůbec slučovat sKartu do funkce identifikační a platební, to je totální hloupost.

.