Co se stane s Skartou po špatně zadaném PIN?

Co se stane s Skartou po špatně zadaném PIN? Když zadáte v bankomatu několikrát za sebou špatné PIN, bankomat zabaví  na několik dnů vaši kreditní kartu. Při spojení Skrarty s bankovními funkcemi, může nastat úplně stejná situace. Nová Skarta je tak trochu nedomyšleným projektem. Kvůli sklerotickému šálení, tak přijdete jak o bankovní kartu, tak o průkazku označující osobu zdravotně postiženou.

Drábkův projekt je z tohoto ohledu diskriminačním a ponižujícím. Nemá nikde pražádnou obdobu. Ministr Drábek sáhl k diskriminačním praktikám, ve kterých jsou diskriminováni například nevidomí, občané s nízkým vzrůstem nebo občané s nízkou mírou pohyblivosti horních končetin. Zadáte u bankomatu špatně PIN třeba i kvůli své nemoci, za kterou jednoznačně nemůžete a přijdete o svou průkazku. Jak k tomu přijdou lidé s handicapem?

Samotná vyhláška č. 424/2011 Sb. přitom umožňuje distribuci Skaret bez bankovních funkcí. V úvodu celého karetního šíleční dokonce ministerstvo uvažovalo o dvou verzích Skaret, u kterých se budou moci aktivovat a deaktivovat bankovní funkce. Pokud vím, ministerstvo nyní o takovém způsobu řešení mlčí. Dokonce ani Česká spořitelna, natož Úřad práce, s tímto způsobem řešení v žádném případě nepočítá. Ve vyláše se sice nachází možnost karty bez bankovních funkcí, žádný vydávací orgán těchto karet s takovými druhy Skaret nepočítá.

V § 1 odst. 1 písm. b) výše uváděné vyhlášky je jasně napsáno, že Skarta může být bez elektronického nosiče dat, pouze s funkcí průkazu osoby se zdravotním postižením:

§ 1
(1) Karta sociálních systémů (dále jen „karta“) je plastová karta o rozměrech 54 x 86 mm ve formátu ID-11) v provedení
a) s elektronickým nosičem dat, a to kontaktním elektronickým čipem a magnetickým proužkem, nebo
b) bez elektronického nosiče dat, která má pouze funkci průkazu osoby se zdravotním postižením (TP, ZTP nebo ZTP/P).

Proč Jaromír Drábek a jeho lidé ignorují paragrafy uvedené ve své vyhlášce? Je to hlavně kvůli byznysu. Je to především proto, že se Ministerstvo práce a sociálních věcí spolu s Úřadem práce přeměňují na dohazovače kšeftů dalším subjektům. Kdyby totiž bylo využito 1 odst. 1 písm. b) , snížil by se tak počet lidí využívající Skarty společně s elektronickým čipem. Česká spořitelna by tak přišla o značnou část  svých potenciálních klientů.  V případě špatně zadaného PIN Česká spořitelna neoprávněně zabaví průkaz osoby se zdravotním postižením.

Zdravotně postižení  se z vůle politiků stanou oběťmi skimmingu. Skimming, tedy vyrobení kopie karty pomocí zařízení namontovaného na bankomat, je celosvětovým problémem všech kreditních karet na celém světě. Handicapovaní tak budou jako tučná kořist předhozeni do náruče dalších potenciálních podvodníků. Sociální systém může být vykrádán novým způsobem. S problematikou skimmingu si nevědí rady prakticky žádní experti na světě. Nové typy mafií specializujících se na krádeže kreditních karet a údajů z těchto karet, tak dostanou nové potenciální oběti, které se třeba kvůli svému handicapu nebudou moci přesvědčit, jestli podvodné čtecí zařízení není namontované na bankomatu.

Dodrží Ministerstvo práce svou vyhlášku a nabídne také Skartu dodávanou bez elektronického nosiče dat? Půjde deaktivovat elektronický nosič dat? Ministerstvo by mělo handicapovaným nabízet dva druhy Skaret. Dodrží svou povinnost, nebo si budou zodpovědná místa hrát na vykladače pravidel podle své chuti?