Egypt žádá o propuštění posledního Egypťana z Guantánama. Samotné Guantánamo je prohrou lidstva

Egyptské ministerstvo zahraničních věcí požádalo USA o propuštění posledního egyptského občana zadržovaného na americkém Guantanámu. Tarek Mahmoud Ahmed Al-Sawah byl na tomto místě zadržován od roku 2002. Od té doby nebylo nikdy dokázáno jakékoli zavinění toho muže. Místo okamžitého propuštění je Al-Sawah protiprávně zadržován bez jakýchkoli důkazů. Guantanámem Amerika selhala, alibisticky zřídila na kubánském území tábor tolik připomínající internační tábory nejhorších období lidské historie. Bez jakýchkoli důkazů byl zadržovaný Egypťan v roce 2008 obviněný z podpory terorismu.  USA Gauantanámem odporuje mezinárodnímu právu. Všichni zde zadržovaní lidé jsou donucováni k přiznání se za pomoci trýznění a nelidského zacházení. Amerika morálně klesla na nejnižší možný bod, ve kterém dál pokračuje i přes počáteční sliby Barack Obama.

Bývalý prezident George Bush by měl být trestně zodpovědný za válečné zločiny, kterých se během svého mandátu dopustil. Současný prezident Obama by měl na svého předchůdce podat trestní oznámení. Během jedné chvilky před několika lety Američané ztratili soudnost a čest. Najednou se ukázalo, že demokracie a lidská práva mohou být obtížným prachem, který jde smazat během jednoho prezidentského rozkazu.

Obamova administrativa byla nucena v rámci Úmluvy proti mučení prošetřit sporné případy mučení a nelidského zacházení se zadrženými. Byla tedy vypracována 107 stránková zpráva o mučení a nezákonném jednání se zadržovanými osobami během Bushovy administrativy. Tuto zprávu si můžete celou přečíst zde:  http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/us0711webwcover.pdf. Tato zpráva poukazuje na poklesky, ve kterých člověk neznamená vůbec nic. K tomuto nikdy nemělo dojít.

Kdysi jsem o této zprávě napsal článek, můžete si jej přečíst zde: George Bush a jeho tým lidí jsou zodpovědni za mučení

Mučení lidí, fašistické způsoby esesáckých nácků, to všechno není omluvenkou pro potírání takzvaného terorismu, který je v mnohém zveličován samotnými americkými tajnými službami. Prezident Bush by měl nést plnou zodpovědnost za tyto události. Bushova administrativa zautorizovala nátlakové vyšetřovací praktiky, které CIA a armáda používala k mučení, prezident také zautorizoval nezákonná tajná zadržování CIA, ve kterých byly osoby zadržované v utajovaných lokalitách bez vědomí jejich rodin, bez možnosti přístupu Mezinárodního výboru Červeného kříže, který by mohl zajistit léčbu a péči o zadržované osoby.

Boj o nadvládu nad různými končinami světa byl zneužitý ve jménu potírání terorismu. Již v září 2001 vydává Bush speciální směrnice, podle kterých CIA zakládá tajné věznice. Guantánamo je pouze nejpřednějším korábem, za kterým se skrývá velká flotila míst s naprosto všudypřítomným esesáckým zápachem. Mučení elektrickým proudem, trýznění hlukem, simulace topení. To všechno jsou praktiky, které byly zcela bez problémů jakoby zlegalizované samotnou z nejvyšších amerických míst.

Již čtyři dny po teroristickém útoku 15. září 2001 ředitel CIA George Tenet předkládá Národní bezpečnostní radě (NSC) plán možností tajných únosů osob podezřelých z terorismu ze zahraničí. O dva dny později prezident Bush podepisuje směrnici CIA, kterou povoluje zabít, zachytit, zadržet a vyslýchat podezřelé osoby Al-Káidy napojené na teroristy majícími za vinu teroristický útok na mrakodrapy a další cíle v USA.

Ještě dnes si pamatuji ten živý záběr emotivního a zlého Bushe. Byl rozhodnutý zabít kohokoli, kdo má s touto ohavností terorismu cokoli společného. Samozřejmě o únosech se taktně mlčí. Mimochodem, dodnes nejsou všechny dokumenty dostatečně přístupné, a to dokonce přesto, že tuto přístupnost nařizují americké zákony.

26. září 2001 Tenet informuje Bushe a Národní bezpečnostní radu o zahájení projektu únosů. Ve stejnou dobu CIA a amáda zahajují vojenské operace v Afghanistánu. Začíná první kolo výslechů. První podezřelí jsou vyslýcháni přímo v Afghanistánu a posléze také v Pákistánu. Řada výslechů probíhá v afghánské pevnosti Qali Jangi v severním Afghanistánu. Výslechů zadržených lidí se účastní jak členové CIA, tak také představitelé armády.

17. září 2001 začala CIA s přípravami vězeňských zařízení v zahraničí. Mělo totiž dojít k veřejnému pošlapání lidských práv, a to se smí pokrytecky provádět pouze na území jiného cizího státu. Spojené státy americké ani žádný oficiální orgán nikdy nepotvrdili existenci věznic mimo území USA. Na druhou stranu existují dokumenty například prezidenta Bushe, CIA a dalších složek, které nepřímo dokazují existenci těchto zařízení.

Existují totiž doklady o převodech zadržovaných osob v zahraničí. Podle všech důkazů měla CIA tajné věznice v Afghánistánu, Guantánamu, Iráku, Litvě , Maroku, Pákistánu, Polsku, Rumunsku a Thajsku. O existenci takovýchto zařízení například informuje Mezinárodní výbor Červeného kříže, který se informaci o zahraničních věznicích CIA dozvěděl od 14 bývalých vězňů zadržovanými právě v těchto věznicích CIA.

Vraždění lidí mimo území USA může pokračovat. Rozjíždí se soukolí zla, které se stále větším rozsahem požírá více a více nevinných lidí. O zatýkán, únosech a mučení lidí pomocí CIA a jejího tajného plánu se můžete dozvědět víc v tomto mém článku: Nezákonné “hry” CIA na únosy a vraždy

Na Guantanámu bylo také zadržováno několik dětí. Honba za terorismem dosáhla tak daleko, že docházelo k unášení dětí. V dubnu roku 2003 samotný Pentagon pod nátlakem médií přiznal, že mezi zadrženými z bojů v Afghánistánu jsou na Guantánamu zadržovány nejméně 3 lidé mladší 18 let. Britský list The Guardian vypátral, že nejmladší zadržené osobě je 13let a nejstaršímu chlapci je 15let. V Čechách o tomto psaly například Novinky.cz.

V květnu roku 2008 na zasedání OSN o právech dítěte Pentagon uvádí, že mezi vězněnými mladistvými je 8 lidí. Ani tentokrát to nebyla pravda. Vězněných dětí bylo daleko více. Američané si sami naběhli na svou hloupost. V roce 2006 uvedli dokument, ve kterém americká administrativa uvádí seznam obsahující jména a data zadržovaných vězňů. Z dokumentu vyplývá, že počet zadržovaných dětí je daleko vyšší, než ten, který Pentagon uvedl v roce 2008 na zasedání OSN o právech dítěte.

Ve stejném roce organizace UC Davis Center for the Study of Human Rights in the Americas zveřejnila zprávu Guantánamské děti: vojenské a diplomatické svědectví, ve které se hovoří o 12 vězněných mladistvích na Guantánamu. Uveřejněný počet Amerika následně uznala za zcela pravdivý. Spojené státy americké se evidentně rozhodly mlžit jak nejvíc to jde. To je jasný důkaz, že Pentagon nemluví pravdu a zkresluje všechny dostupné informace.

O zadržování dětí na Guantánamu jsem kdysi na Evropských rozhledech napsal článek, který si můžete přečíst zde: Na Guantánamu byly a možná stále jsou zadržovány děti

Nyní samotný Egypt, který se podílel na mučení lidí zadržených CIA, také žádá o propuštění posledního Egypťana zadržovaného na kontroverzním Guantánamu. Tarek Mahmoud Ahmed Al-Sawah nebyl nikdy připuštěn k soudu, nebyl nikdy usvědčen z terorismu, neexistují žádné důkazy namířené proti tomuto muži. Přesto všechno byl tento člověk v rozporu s mezinárodním právem zadržovaný bez jakýchkoli zákonných důvodů. Na Guantánamu nemá žádnou moc americké právo, na druhou stranu zde platí mezinárodní právo, podle kterého je Guantánamo  stejně nezákonné, jako je například zřizování izraelských osad na palestinském území.

Tarek Mahmoud Ahmed Al-Sawah je tedy zadržovaný protiprávně, a tak Egyptská iniciativa pro osobní práva( organizace zabývající se lidskými právy) vydala prohlášení, ve kterém žádala egyptskou Nejvyšší radu ozbrojených sil o podání žádosti, která by umožnila osvobození Al-Savaha z Guantánama. K podání žádosti došlo ještě před Morsiho jmenováním prezidentem. Je zajímavé, že egyptská žádost doputovala k Američanům teprve poté, co se Morsi ujal svého nového úřadu. Mubarakova vláda si více cenila dobrých vztahů s Američany, a tak je možné, že žádost o Al-Sawahovo propuštění nebyla politicky až tak moc důležitá. Teprve s nástupem Morsiho a jeho Muslimského bratrstva tak došlo k oficiálnímu podání patřičné žádosti.

Al-Sawah je 54letý obyvatel egyptské Alexandrie. Podle Američanů měl být napojený na Al-Kájdu. Američané tvrdí, že Al-Sawah navštěvoval bojová soustředění Al-Kájdy, účastnil se jejich školení, dokonce se podle Američanů se měl školit v používání výbušných systémů. Dokonce se měl podle amerických úřadů Al-Sawah podílet v roce 2001 na bojích proti americkým vojákův v afghánské pevnosti Tora Bora. Podle vojenských dokumentů měl být poslední zadržovaný občan Egypta od roku 1970 členem Muslimského bratrstva.

Tyto americké důkazy jsou však pouhé domněnky, které nejsou pravděpodobně podložené jakýmikoli důkazy, které by obstály před nezávislým soudem. Kdyby Američané měli důkazy, Al-Sawah by byl již dávno odsouzen k dlouholetému žaláři. Nestalo se tak, proto by měl být Tarek Mahmoud Ahmed Al-Sawah bezpodmínečně propuštění do jeho domoviny.

Američané by měli jednoznačně Guantánamo odsoudit jako prohru demokracie, lidských práv a lidství samotného.