Kusák s Antimešitou a Islámem v České republice nechceme, je stejný radikál jako islamisté z Al-Šabáb či Al-Kájdy

Valentin Kusák se ujal role vůdce protiislamizačních aktivit zde v České republice. Neustálé výpady plné ohrožení českého národa jsou doplňovány Kusákovou expanzí do dalších a dalších  protiislamizačních uskupení. Zatímco zmatení členové podobných protilidsky zaměřených skupinek věří jakousi opozici namířenou proti islámskému extrémismu, jsou ihned vyvedeni z omylu. V pozadí stojí jeden a tentýž člověk s tak kontroverzním ultrapravicovým chováním. Jejich domnělá ochránkyně před extrémismem není nic jiného, než další prodlouženou rukou Kusákova schizofrenického blouznění.  Kusákův bizarní kulturní šovinismus plný rasismu a milosrdenství v křesťanském extrémismu nabývá nových dimenzí. Sračky rasistických a islamofobních aktivit mají pohltit zbytek soudného rozumu. 

Zatímco jiní hnědě smýšlející lidé uzurpují Romy, pan Kusák se ujal jiné role. Zatím pouze na úrovni tiskové mánie brojí proti nebezpečnosti jiné víry. Připomíná mi poblouzněné kněží dávného středověku, kteří běželi od čerta k ďáblu, jen aby zmagořili krajské pány do nové ještě krvavější křížové výpravy, ve které nabude Semínův křesťanský extrémismus své největší slávy. Kam potom bude patřit Polsko? Pod nadvládou šíleného triumvirátu Vandas, Semín a Kusák budeme my tou křesťanskou Saúdskou Arábií, ve které je Bible kniha nejvyššího práva. V Izraeli mají místo ústavy Tóru. Tady uprostřed Evropy bychom zase naopak měli jiné křesťanské spisy, které by šílený triumvirát vypotil ke své čechovládě.

Kusák kritizuje islám jako extrémismus, přitom samotný Kusák stejný extrémismus podporuje ve jménu svaté církve. Všechny Kusákem zakládané skupiny nevedou k ničemu jinému, než k přechodu do tábora nejextrémnějších ultrapravicových stran. Však také jedna z facebookových skupin honosících se emblémy Antimešity, přímo lezla do Vandasova pozadí. Tam bylo vidět, kam Káusák a jeho aktivity směřují. Valentin Kusák sice sám říká, že skupinu nezaložil, a že nemá nic společného s jejím chodem, ale kdo by to tomuto člověku věřil. Námluvy s Vandasem se nezdařily, snad jen zmetci z Národního odporu nabyli trošku spokojenosti, když o jejich hovínka projevil zájem jeden z rádoby předních ultrapravičáků.

Po vydání mého článku, skupina zanikla. No, alespoň k něčemu byla moje aktivita dobrá. Snad už i tomu největšímu blbovi je jasné, koho podporuje, když leze do skupin podobných Kusáků. Podporuje samozřejmě milovníky ozubených kol a dalších propriet nahrazujících indické symboly štěstí. Semínův křesťanský extrémismus podporovaný samotným Hradem získává v podobných projektech islamizace nadlimitní prostoru.

Ve Francii roli názorové spodiny přijala po svém otci Le Penová. V Čechách je jednou z názorových spodin Valentin Kusák a jeho tzv. protiislámské aktivity. V Somálsku existuje Al-Šabáb, to jsou extrémisté na pozici nejkrajnějšího wahhábismu. Kusák možná po jejich vzoru uspořádá nějaké hloupé jednotky jaké mají rádi inteligencí neobdaření radikálové. Vandas má svou naci jednotku, Kusák možná okouká postupy největšího nácka dneška, a zahájí činnost protiislámské milice očišťující středoevropskou krajinku od islamizace.

Kusákovu extrémní nedemokratickou povahu odporující zákonům slušnosti a lidským právům pochopili dokonce i v proextrémisticky laděném iDnes. Blogerská etuda na téma hloupých článků proti jinověrcům byla šmahem redakcí zrušena. Ostatně, o tomto píše sám Kusák na svém nově zřízené webu. Vedle své stupidní Antimešity tak Kusákova paranoidní schizofrenie zažívá hotové hody. Skupinka “Islám v České republice nechceme” zcela jistě patří do rukou extrémisty, a tak Kusák opět tuto občanskou močůvku zaregistroval na patřičných úřadech.

Kusák se pokouší sjednocovat antiislámské skupiny, které by se tak mohly stát stejnou hrozbou jakou jsou Al-Šabáb, Boko Haram a řada dalších extrémistických skupin skrývajících se za islámem, i když s ním nemají nic společného. Kusák je schopen poprznit prakticky cokoli, jen proto, aby mohl vést svůj boj za slávou, mocí a postavením, po kterém tak moc touží. Radikálové využívají čecháčkovství, ve kterém lidé raději mlčí, když vidí hloupost. Proto také lidé mlčí, když vidí Kusáka a jeho cestu extrémismem vábící mnoho nepřemýšlejících nebo naivních lidí neseznámených ani s islámem.

Zatímco by Kusák nejraději zapaloval muslimské modlitebny, sám toto vyčítá stejně laděným extrémistům z poblázněných skupinek jako je AL-Šabáb, Boko Haram nebo Al-Kájda. Kdybych měl na celou problematiku hledět Kusákovýma očima, musel bych tvrdit, že všichni křesťané jsou extrémisté, protože chtějí vypalovat jiné svatostánky. Byl by to stejně idiotský názor, jaký šíří samotný Kusák o islámu a jeho škodlivosti. Jeden rasista, extrémní islamofob zcela jistě plný mnoha mindráků láká ostatní k mindrákovství  plného hlouposti a duševních zvratků, které vydává Antimešita a mnoho podobných iniciativ do lůna české společnosti.

Pouze hlupák dělí lidi podle víry, hlupák dělí lidi podle barvy kůže. Je tedy jasné, že veškeré aktivity Kusáka a jeho islamofobů jsou jen představením o mindrácích, hlupáctví a pokusech povyšování se nad jiné, odlišné ve společnosti. Klausova prezidentská éra končí, s ní je u konce také Klausova aureola prezidentské nedotknutelnosti, kterou mnoho lidí cítí k hradní funkci. Potom Klausem podporovaný hnědě politický směr protkaný islamofobií a odporem k multikulturalismu ztratí na síle. Spolu s odchodem Klause oslabí také islamofobní role podobných názorových pošuků jakými je například Vandas, Kusák nebo Mach.

Jak je to celé trapné a ubohé. Tady přeci nejde Kusákovi o skutečné pochopení jiné víry. Jde jenom o to, dehonestovat něco nového. Nahrát těm náckoidním skupinám hlásajícím nesvobodu vyznání a osobní volby. Pozor, tady je někdo jiný, naprosto cizí, musíme proti němu postavit bránu z pochybných nácků, ultrapravicových vyznavačů a naprostých xenofobů. Rasismus je v těchto uskupeních oslavován jako jedno největší náboženství. Proč někomu vadí odlišný způsob vyznání boha? To přeci nemá žádné opodstatnění. Islám není špatný. Je to jiná cesta vedoucí ke stejnému cíli.

Křesťané se modlí v kostelech a muslimové v mešitách. Co je na tom špatného? No, samozřejmě naprosto vůbec nic. To jenom pochybní politici typu Vandas, Zeman a Bobošíková hlásají, že islám je zlo užívané nějakými polovzdělanci, nebo hlupáky. Jak moc se tito veřejní lháři mýlí. Islám je mírumilovné náboženství. Ano, má také radikály. Těch je ale vzhledem k počtu věřících naprosté minimum. Západní média si více všímají těch šílenců skrývajících se za vírou. Nebezpečný boj amerického prezidenta Bushe zavinil zdomácnění jednoduché zkratky: muslim = terorista.

Ekonomicky užitá lež je velmi jednoduše probírána nevzdělanci schopnými přijmout lži za pravdy. Tomu snad uvěří opravdový blázen. My jako Evropané bychom se mohli stydět za taková uskupení na internetu. Měli bychom se stydět za Kusáka a jeho aktivity. Tento člověk brojí jenom proti něčemu, čemu nerozumí. Islám odjakživa patřil do Evropy. Podívejme se do Španělska. Tam by například kulturní vývoj trval daleko déle. Islám tam přinesl nové typy architektury, nové způsoby medicíny, astronomie a dalších přírodních věd. Svět muslimů obohatil celoevropskou kulturu. Vyznavači islámu nejsou žádní hlupáci nebo nevzdělanci. To se nám snaží vnutit jenom opravdoví nevzdělanci radikálních islamofobních skupin nic nechápající a nevnímající.

Žijeme ve 21. století, tady nejde vést válku náboženství mezi sebou. Tady nejde o válku dvou odlišných kultur. To jenom významné mocnosti pochopily, že lidé nevědí o odlišných kulturách vůbec nic, a tak boj za ekonomické hodnoty je zastírán bojem proti terorismu a teroristům. Naprostá většina muslimů jsou normální lidé nemající nic společného s terorismem. Ten terorismus, který je ultrapravičáky a nesmýšlejícími lidmi předkládán, totiž mnohdy vznikl uměle. V dobách studené války jedna strana uměle vytvářela teroristy, podporovala malou základnu těch šílenců, kvůli kterým je dnes pranýřováno tolik nevinných lidí. Svět se měl rozhodnutím Bushe zahalit do lží a proklatí evropští pseudopolitikové toho využili ke svému vzestupu.

Problémy Evropské unie, problémy jednotlivých států jsou zastírány právě tím islámem. Politici hledali obětního beránka, až si ho našli. Dříve to byli Židé, dnes jsou to muslimové. Jasně, ty ženy, ty mladé holky navštěvující školy v tradičních oděvech. Ti jsou tak obrovskou hrozbou pro evropskou kulturu. Všichni evropští myslitelé se otáčejí ve svých hrobech při zavádění tak nesmyslných zákazů. Sarkózy je s tím vším trapný. Snaží se konkurovat Le Penové a nevadí mu, že je naprosto stejný, možná ještě horší. Merkelová ještě nedávno prohlašovala muslimy za Němce a před volbami si to rozmyslela. Nemohla by přeci zahrát na strunu ostatních partají.

Na úvodní straně “Islám v České republice nechceme“, hned uvidíte odkazy na weby podobného ražení. Samozřejmě čtenář se v nich dozví, jak moc je ten islám špatný a jak moc ohrožuje evropskou kulturu. Tito bez mozků smýšlející lidé nevědomky pomáhají evropským politikům k jejich hře na schovávanou. Prostě členům podobných skupinek nevadí ty pravé důvody chyb a problémů v evropských zemích. Oni se spokojí se lží, že za všechno může ten islám. Existence mešit je opět zcela nelogicky spojována s terorismem. Opět je to nevzdělanost, která je viníkem všeho. Nevzdělanci si myslí, že svatostánek církve bude semeništěm odpalovačů granátů a jiných výbušnin.

Samozřejmě je to holý nesmysl. Mešity nejsou semeništěm extrémistů. Do mešit se chodí modlit normální lidé jako jste vy nebo já. Teroristé jsou skutečně úplně někde jinde. Jasně, 10 % muslimů v celé Evropě ohrozí evropskou kulturu. Tak tady někdo buď neumí matematiku, nebo nestydatě lže. Možná tady v těchto skupinách bude platit obojí. 10 % nikdy nemůže ohrozit těch 90 %. Samozřejmě největší podíl muslimů je na Balkáně. Když odhlédnu od této destinace, tak zbývají evropské státy, které muslimy dříve zvaly na levnou práci. Ty hostitelské státy se na své hosty po vykonané práci vykašlaly. Bývalí hosté dostali jako kompenzace občanství a tím to všechno haslo. Můžeme se divit tomu, že se minority hlásí o svá skutečná práva? Tím hlášením ke svým právům myslím demokratický projev nesouhlasu, nikoli jakýkoli terorismus. V některých zemích vznikli z přistěhovalců divní občané. Měli občanství, přesto neměli stejná práva jako všichni ostatní.

Toto je vina politiků a státu, nikoli muslimů. Tyto všechny lži o škodlivosti islámu povyšuje Kusák do role nejsvatějších pravd. Jsem Evropan, demokrat uctívající člověka a lidská práva. Každý má právo vyznávat víru jakou chce. Každý má právo na stavbu svých svatostánků. Nejsem proti mešitám. O jejich stavbách mají rozhodovat stavební úřady, případně památkové úřady. Nikdo jiný není oprávněný rozhodovat o stavbách těchto budov. Jakékoli hysterické vykřikování členů Dělnické strany, sympatizantů Klause, Bobošíkové, Semína nebo Kusáka, to všechno tady je naprosto zbytečné a dehonestující evropskou kulturu a demokracii.

Zároveň každý má právo chodit oblečený v čem chce a pokud to není nacistická uniforma, tak má absolutní právo svých demokratických práv využít. Niqáb, burka a nějaký další případný oblek, to všechno je v pořádku. Demokratická společnost nemůže odpírat někomu styl oblékání. Tradiční oděvy muslimů neobsahují žádné zakázané symboly ani nepropagují nacismus, tak proč bychom je měli zakazovat?

Prostě facebookové skupiny Islám v České republice nechceme, Eurabia, Antimešita. To všechno jsou produkty hlupáků bez špetky rozumu, členů Dělnické strany, Strany svobodných občanů, přívrženců Bobošíkové, Semína a dalších podobně smýšlejících. Tyto weby, tyto facebookové skupiny, to jsou skuteční nepřátelé české kultury a demokracie.