Kdo je tady nepotřebný idiot? Nečas nebo voliči?

Idiotem snadno a rychle. To je možná oblíbená čítanková próza pana premiéra Nečase. Nepřeješ mojí daňové ješitnosti, proto nyní budeš tím neužitečným idiotem, nevěřícím Tomášem co zaprodá krásnou zemičku uprostřed Evropy do drápů satana a jeho mocných pochopů. Pan premiér, jak se zdá, přesedlal z role fyzika do role psychiatra. Snad jeho politická důležitost chvilkové slávy napomáhá k premiérské jasnozřivé mysli. Kolik Nečasových voličů si dnes říká: “já idiot, že jsem ten volební lístek raději nezahodil”. Odtud možná vychází premiérova myšlenka o voličově idiocii. 

Kolik idiotů udělá chybu a zvolí znovu stejnou partaj nevážící si svých příznivců a spoluobčanů? Bohužel takových bude víc než dost. Petr Nečas připomíná ludvíkovskou Francii, kde politik je stát a ostatní jsou póvl. Stát nařídil jeden způsob léčby svých financí, a tak nikdo z plebejců krčících se za keřem anonymity nemá co povídat do rozhodnutí pánů. Politika se přesouvá k hypotetickým definicím kdo je a kdo není idiot. Někdo jak se zdá, je idiotem užitečným, zatímco ten druhý je idiotem neužitečným. Stačí jeden jediný politický názor, pohled ostříleného větry ošlehaného předsedy strany obávajícího se dalšího sarajevského atentátu. Lhůta dvou a půl let se blíží, a tak tu máme poněkud přiostřenou politickou debatu nad užitečností některých celospolečenských packalů.

Takový Gogol by měl z Petra Nečase radost. Stát křičí na lid s nadávkami v ústech. Zatímco se rasismem obdařený Václav Klaus dočká omluvného dopisu, národu postačí jednoduché televizní prohlášení bez pokory a úcty k potenciálnímu voliči. Inu, národ není Klaus s velký vlivem v modré ODS. Každý, kdo nevěří v ekonomický diletantismus je idiotem. Idiotské nápady přesycené idiotskými výsledky jsou vydávány ve jménu ekonomického kanibalismu Petra nečase za zcela normální a správné nástroje ekonomického novověku.

Česká republika se stává ve jménu pravicové politiky ostrovní zemí bez moře, ve kterém by se dalo zcela jistě utopit kdejaké prolhané slovíčko. Ostrov prosperity s procentním růstem celonárodní ekonomiky je v ústech modrého Petříka vydávaný skoro za celoevropský vzor. Vzoroví žáci si utahují ještě více opasky, aby těm v protější třídě ukázali, že dokáží být ještě vzorovitějšími. Na ty ležící a válející se na zemi hodí šikovný kantor nějakou plachtu. Je to ostatně jen nepatrné množství z celkového počtu všech žáků. Nastavené rozpočty  vycházející ze špatných závěrů…….to nic neznamená. Politická demagogie zvládne cokoli. Modrá i oranžová období jsou svědky politických lží.

Chemický génius zamíchal správné ingredience a vytvořil tak nový výbušný materiál. Vybere se možná více peněz, ale ty stejně jako saze vyletí  komínem společně s Kalouskovou substancí třaskavin. Nepotřební idioti tam kdesi pod Strakovkou poslouží jako měkký polštář pro přistání poslaneckého korábu. Jak se dnes hodí přirovnání holky z Perlovky a ODSky. Obě dvě mají špatnou minulost, přesto se obě chovají až přehnaně sebejistě. Kam se poděla pokora? Stát je nyní ODS a ODS je státem? Petr Nečas zapomněl na to, že se nachází v parlamentní demokracii, ve které je 281 neužitečných idiotů.

Nebo jsou těmi neužitečnými idioty občané, kteří v pravidelném cyklu předvádí ve volbách své idiotství? Kdo ví kdo je horší. Na jedné straně se nacházejí politici,jako je třeba již zmiňovaný Nečas a na druhé straně jsou voliči, kteří pro politické idioty nic neznamenají. Naše společnost je v pořádné dekadenci, když si předseda vlády neváží těch, kterým slouží. Nacházíme se v prožraném období, ve kterém jedni idioti prohlašují idioty někoho jiného.

Je tohle ještě politika kulturně vyvinutého národa?…………………….