WikiLeaks zveřejnila tajný dokument o válečných zločinech USA

Spojené státy americké na jedné straně vystupují jako ochránci lidských práv, aby je na straně druhé v národním zájmu pošlapávaly.  Je to právě Amerika, která se dopouští válečných zločinů na mnoha místech světa. Ochrana majetku amerických průmyslníků. Ochrana pochybného vlivu a záchrana velmocenského postavení. To všechno jsou přeci hodnoty, kvůli kterým se porušují lidská práva jako na běžícím pásu. Peníze daňových poplatníků jsou zneužívané k ekonomickým vraždám, ve kterých umírají lidé a nikoli ty majetky, pro které se veškeré zlo podniká. Hovoří o tom například dokument Stratforu, který WikiLeaks 11.8.2012 na svém webu zveřejnila. 

Dokument pochází z pěti milionů e-mailů Stratforu, jež loni o Vánocích získali hackeři z hnutí Anonymous a LulzSec, kteří během akce „Operation AntiSec“ napadli servery soukromých i vládních bezpečnostních agentur v USA.  Během chvilky tak došlo k vyzrazení mnoha tajemství, která neměla nikdy spatřit světla světa. Hackery získané emaily odhalují chování státu a jím najatých firem “hájících zájmy USA.”

Dokument pocházející ze září 2009 obsahuje výčet nejrůznějších provinění, kterých se měly Spojené státy americké dopustit. Je to vůbec poprvé,  kdy je na černém a bílém zachyceno nesporné provinění jedné tolik významné země. Pomocí  Juliana Assange a mnoha dalších lidí došlo ke stržení Potěmkinovských vesnic, které tak pracně vytváří americká administrativa. Svět se nikdy neměl dozvědět o špatnostech a promarněných životech. Bezejmenné oběti statisíců měly zůstat v propadlišti dějin.

Kolik stojí vellmocenství? Kolik stojí ekonomické ovládnutí a politická diktatura nad jinými státy světa? Mainstreamová média raději mlčí o dokumentech WikiLeaks, protože to není košér. Jednotlivé vlády nejsou rády ze zveřejňování utajovaných skutečností. Hlavně si to nepřeje USA, a to je hlavní. Je to vidět například na případu Juliana Assangeho, který je v politickém azylu na ekvádorském velvyslanectví v Londýně. Zde v jednom případě z mnoha tisíců selhaly jednotlivé státy, aby třeba i za cenu porušení národních i mezinárodních pravidel vyšly vstříct jedné skomírající velmoci.

Spojené státy používaly geofyzikální zbraně a dopouštěly se tím zločinu proti lidskosti:

Výčet v dokumentu začíná milionem mrtvých a zavražděných za pomocí geofyzikálních zbraní. Jedná se především o uměle vyvolávaná zemětřesení, povodně, bouře a požáry, která mají jeden jediný předem stanovený cíl. Zdestabilizování státu, vyvolání ekonomických a společenských obtíží.  Zlobivý stát potkají obšírné katastrofy, ve kterých jsou používány životy místních obyvatel k prosazení ekonomických a politických požadavků těch tajných ze zámoří. Přísně utajované zbraně se podílejí na trestných činech proti lidskosti. Barma, Čína, Írán, Střední Amerika. Turecko, Řecko, Pákistán, Japonsko nebo třeba Indonésie, jsou státy, proti kterým jsou využívané před světem ukrývané mechanismy ničení a ovládání. Opravdu slouží tajné služby dobru, když jsou pomocí jejich skrytých zbraní zabíjeni nevinní lidé? Studená válka ani boje o nadvládu jedné ideologie nad druhou neomlouvají vraždění. Zločin zůstane navždy zločinem. A to i tehdy, pokud je zamaskován pochybnými důvody.

Úkolem geofyzikálních zbraní je vyvolání určitých procesů v zemské kůře či atmosféře. Působí se tak na plynné a kapalné části zemského pláště, které se nacházejí v hloubkách od 10 do 60 kilometrů. Krátce po skončení druhé světové války americké ministerstvo obrany vytváří přísně tajné projekty Skyfire,  Prime Argus  a Stormfury. Nové vojenské projekty mají k ničení a zabíjení využívat především blesk, zemětřesení nebo uměle vytvořené hurikány.  Informace o jednotlivých experimentech jsou pro svůj stupeň utajení nedostupné. I když o jednom experimentu provedeném americkou armádou svět ví. V roce 1961 specializovaný vojenský tým vztyčil do atmosféry obrovskou kovovou jehlu, která způsobila dramatické změny v tepelné bilanci atmosféry. Speciální jehla vyvolala vlnu zemětřesení na Aljašce. Vědci se dokonce domnívají, že americký vojenský pokus sesunul část chilského pobřeží do oceánu.

Američané také pracovali na technologiích vyvolávajících déšť. Americká armáda rozptýlila jodid stříbrný do dešťových mraků během vietnamské války s cílem způsobit povodně, které měly narušit vietnamské hráze. Nedaleko aljašského města Anchorage se v současnosti nachází obrovský les 24 metrů vysokých antén. Oficiální název aljašského projektu je High Frequency Active Research Program, zkráceně HAARP. 

Podle některých odborníků je HAARP schopen destabilizovat celé národní ekonomiky prostřednictvím klimatických manipulací bez vědomí nepřítele. To vše se dá podnikat za pomoci minimálních nákladů bez zapojení velkého množství vojenského personálu, který by jinak byl potřeba během konvenční války. Program HAARP je projektem amerického letectva, námořnictva a University of Alaska. Jeho cílem má být podle oficiálních zdrojů snaha řídit simulovat a pochopit ionosferické procesy v atmosféře.

Dalším typem zbraně je například “ozonová zbraň”, jejímž úkolem je poškození ozonové vrstvy nad nepřítelem. Poškození může být způsobeno raketami naplněnými freonem. Jejich výbuch v patřičné výšce by zničil ozonovou vrstvu nad požadovaným územím. Pokud nebude nad nepřátelským územím ozonová vrstva, bude na takové území pronikat ultrafialové záření, které je životu nebezpečné a může v extrémních dívkách způsobit těžká onemocnění nebo smrt. Dojde k nárustu rakoviny, zvýší se vlhkost a tím se také odbourá zemědělství a hospodářství nepřátelského státu.

Spojené státy se dopouštěly válečných zločinů proti lidskosti a mučení za pomoci energetických a neurologických zbraní:

nově vyvíjené zbraně způsobovaly strašné psychické mučení. Docházelo ke znásilňování, sexuálnímu zneužívání, chirurgickým mrzačením těla a jiným dalším psychickým a fyzickým strádání především vedoucích představitelů opozice stojících proti režimům blízkým  k USA. Praktiky používané nacisty jsou používány také americkými tajnými službami. Těmi jsou zadržovaní lidé neskutečně tyranizovaní. Nesmějí spát nepřerušovaným spánkem. Vládou podezřelí lidé jsou často podrobeni psychologickým pokusům, během nichž dochází ke zlomení mysli a vůle zadržovaného. Vyšetřovací orgány pod rouškou utajení provádějí chirurgické zákroky na mozcích nepohodlných potížistů. Jedná se o takzvané lobotomie, které mají pomocí pseudolékařských pokusů změnit povahu  a mysl tyranizovaného nepřítele americké politiky.

Mengeleho praktiky zažívají novodobé žně. Společnost je ohrožena, proto se rezignuje na lidskost a lidská práva. Ve jménu “ochrany” zahraničních zájmů USA dochází k lékařským pokusům nevratně zmrzačujících těla tisícovek lidí po celém světě. Vedle lékařských pokusů dochází k pouštění elektrického proudu do mozku, žláz, reprodukčního systému, genitálií a dokonce i do vnitřních orgánů. Tajné výslechy přeměňují domnělé teroristy do pozice pokusných morčat. Pomocí speciálních holografických přístrojů dochází k velmi reálné simulaci znásilnění, bití, které je posléze prováděno taktéž v reálném světě smradlavé, přísně tajné cely.

Spojené státy vedou takzvané špinavé války, podněcují a prodlužují válečné konflikty. Obzvláště jsou lidská práva porušována v Iráku a Afghanistánu :

Stovky tisíc lidí skončí životní pouť  ve zcela zbytečných válečných konfliktech, které jsou vyvolávány americkými tajnými službami. Nepohodlný státeček s nepohodlnými a neposlušnými politiky se stává obětí válečných snažení tamních mariňáků. Zdárným důkazem je Sýrie. Tajné služby USA, Izraele a Saúdské Arábie zde celému světu předvádějí své doslova mistrnné výkony. Alžír, Súdán, Kongo, Thajsko, Somálsko, Palestina, Libanon, Egypt, Keňa, Zimbabwe, Jižní Afrika, Turecko, Rusko, Čečna, Pákistán, Indie, Kašmír, Srí Lanka, Tibet, Kolumbie a Bolívie byly, a některé z nich stále jsou,  terči takové nechutné praxe.

Kongo by se mohlo podle různých hledisek stát nejbohatší zemí Afriky. Klidně by mohlo, kdyby jednotlivé vlády světa nevyužívaly válečného konfliktu ke svému zbohatnutí. Americké ropné a těžařské společnosti tak za podpory tajných služeb vyvážejí drahé dřevo, nerostné suroviny a ropu společně se zemním plynem pryč z ďábelsky nádherného Konga.  Podobně se chová Izrael k Palestině, kdy je ve jménu amerického vlivu v regionu přehlížena izraelská politika odporující lidským právům. Zároveň Izrael nechce  po dohodě s USA uzavřít mír s Palestinou, protože by skončily věčné přenice o vodu, území a nadvládu nejen na Blízkém východě.

Bushův proslov v izraelském Knessetu byl neskutečnou pohanou každého Američana a Izraelce. Člověk, který zlegalizoval mučení a povýšil praktiky nacistů na úroveň normálnosti, nyní hovoří o Polsku a nacistickém armádě. Je to především George Bush, pro kterého je Irák novým Polskem, se kterým začíná hrozná válka se stovkami tisíc mrtvých. Bushův dědeček byl ředitelem banky.zabavené federální vládou, protože  celá banka měla vazby na německého průmyslníka, který pomáhal financovat kariéru Adolfa Hitlera. Dva lidé, kteří přežili holocaust podali na Bushe žalobu o 40 milionů dolarů.  Bush mající  v minulosti ústa plná boje proti terorismu, je sám namočený pomocí jeho rodiny do obchodů s otroky v Osvětimi. 

Tak jako dnes v moderních časech Bush vyvážel demokracii, tak stejnou měrou dovážel Prescott Bush poptávkový nacismus do USA. Bushův děda se zapojil ve Spojených státech dokonce do protistátního spiknutí v roce 1933. Prescott Bush chtěl přeměnit Ameriku na nacistický stát. Chtěl snad exprezident stejného příjmení oživit nacistické praktiky? Proto také Američané vy\volávají války po celém světě. Nyní je na řadě Írán. Bushův dědeček byl nacista a zbohatlík na válce.

Tento dokument WikiLeaks hovoří o nejvážnějších provinění USA. Podobně jako tomu bylo u nacistického Německa, také Spojené státy staví zařízení koncentračním táborům. Jiný dokument z roku 2005 hovoří o 70 000 Afghánců a Iráčanů, kteří byli drženi ve speciálních táborech. Nikdo neví co se s nimi stalo, jestli byli znásilněni, zmrzačeni nebo dokonce zabiti. Jejich osud je neznámý. Pouze proti 2 % z celkového počtu zadržovaných bylo vedeno trestní stíhání. Jeden z táborů měl také krematorium. Dick Cheney s dalšími Bushovými lidmi zahájili vlnu mučení. Přibližně 1 000 000 mrtvých Iráčanů zahynulo v americké bitvě za demokracií. Zde je udržován konflikt plný násilí a vražd.

Spojené státy páchají zločiny proti lidskosti pomocí speciálních energetických zbraní: 

způsobujících pády letadel, elektrické i mechanické katastrofy, porušují integritu elektronických dat a systémů. Jejich použitím dochází k zabíjení tisíců lidí. Sociálně politické změny na této planetě nejsou pokaždé pouze sociální a politické. Daleko častěji za vekerým děním stojí tajné služby.

Radiofrekvenční zbraně jsou v armádě nejsnáze použitelnou zbraní hromadného ničení. Takové zbraně způsobí škody na člověku, na majetku, na různých objektech. Silné elektromagnetické pulsy jsou velmi účinné. Poprvé takové pulsy byly spatřené jako průvodní jevy doprovázející výbuchy atomových bomb. Trvalo poměrně dlouho, než vědci zjistili, že elektromagnetické pulsy mohou být vytvářeny také jinak než jen jadernými zbraněmi. Andrej Sacharov v padesátých letech dvacátého století poprvé rozkryl podstatu vzniku elektromagnetických pulsů bez použití jaderných zbraní. 

Studii zabývající se silnými elektromagnetickými pulsy se také zabýval akademik Fortov, který položil základy studia nové válečné zbraně a ochrany proti ní. Hlavním Fortovým úkolem bylo využití silných elektromagnetických impulsů k ničení elektroniky. Spojené státy americké využili “nové” zbraně během letecké akce Pouštní bouře. Rakety Tomohawk letící na Bagdád byly v roce 1991 osazené elektromagnetickými hlavicemi. Jejich úkolem bylo potlačit, neboli zničit elektronickou infrastrukturu nepřítele. Bomby osazené eletromagnetickými hlavicemi jsou ve vojenském žargonu označované jako E-bomby. 

Během jednoho z “mírových” bombardování Bagdádu v roce 2003 jedna jediná E-bomba vyřadila celé tamní televizní vysílání z provozu. 

Velmi moderní jsou v americké armádě laserové zbraně, které pomocí silného paprsku ohřejí sledovaný objekt na extrémní teploty, což vede ke zničení cílového objektu. Dochází tak k poškození vojenského materiálu, oslepení personálu nepřátelské armády. Laserové zbraně mohou věci zapalovat, způsobují popáleniny. Existují dokonce zprávy o laserové pušce, která dokáže zabít člověka až na vzdálenost 1,5 kilometru.

K vývoji laserových zbraní se USA uchýlilo po roce 1996, kdy se začaly vyvíjet laserové zbraně určené k ničení nepřátelských raket. Silná laserové zařízení jsou montována na letadla, která pomocí laserů mohou sestřelovat jakékoli objekty. Vládním  partnerem laserového zbrojení se stal Boeing. Počátek testování pojektu je stanoven na začátek tohoto roku, ukončen by měl být v roce 2020.

Zvláštní součástí zbraní hromadného ničení jsou akustické zbraně, které pomocí infrazvuku dokážou v lidech vyvolat skličující pocity bolesti, paniku. Dokonce taková zbraň dokáže nevratně poškodit jednotlivé části lidských orgánů jako jsou uši či kardiovaskulární systém člověka. V USA se výzkumem akustických zbraní zabývá US Army Armament Research, Development and Engineering Center (ARDEC) v New Jersey.

————————————————————————————

Provinění Spojených států je mnohem více. Existuje mnoho projektů, ve kterých byly použity tajné zbraně vůči civilistům. Nicméně, WikiLeaks odhalila alespoň část utajovaných skutečností, o kterých by měli vědět všichni obyvatelé této nádherné planety.