Komunisté uvnitř kážou o škodlivosti kapitalismu, aby navenek hovořili o nedostatcích materiálního světa

Kdo jsou ti dnešní komunisté? Slaví poměrně vysoké zisky na krajských i hejtmanských pozicích. Opravdu si všechna média myslí, že voliči třešňového sadu touží po návratu předlistopadových dávno zaprášených dob? Lidé hledají jistoty , a pokud jim tyto jistoty nemohou dát jiné levicové strany, je předem jasné, že se voličská základna přesune z oranžových do rudých barev. Je jen ku škodě komunistů jejich věčné přivázání se k nostalgickému těžítku minulosti. Sami jsou neradi spojováni s monstrprocesy gottwaldovských časů, aby se při státních veselicích oddávali oslavám krutostí komunistického režimu. To je páchnoucí etos, který mediálně diskredituje snažení přestárlých soudruhů třešňového sadu. 

Jak moc soudruhům vadí minulost a její každoroční připomínání na jednotlivých sedáncích? Jak se zdá, Ransdorf ani Dolejš s Filipem oslavující zabírání majetků soukromníku, velebící gottwaldovské pracovní lágry….to nikomu nevadí. Taky proč by mělo. Strana se nemusí pokoušet o modernizaci, protože věková hranice voličů 60 + vyhovuje naučenému slovníku komunistických proletářů. Jaká škoda, že to byli zrovna ti proletáři, kteří pošpinili myšlenky Marxe a Engelse.

Není tomu zase tak dávno, co se hovořilo o modernizaci přestárlého velocipedu ulice Politických vězňů. Vypouštění hromů, jakési reminiscence na dávno zapomenuté časy, to všechno možná přineslo část ovoce. I když velká většina voličů KSČM dala na sociální zastání v prapodivné době, kdy opozice v Parlamentu prakticky neexistuje. Sociální demokraté zaspali a třešničky, alespoň na kraji, využily své příležitosti. Démonizace komunistů ostatními partajemi naopak zapůsobila produktivně jako nějaká neplacená reklama. Stále více lidí raději na vzdor zvolilo klub přestárlých politiků před jinými, taktéž nic nenabízejícími stranami.

Existuje rozdíl mezi pražským vedením a krajskými organizacemi KSČM? Zcela jistě ano, existuje. Komunální politika kašle na nějaké kolority soudruhů Gottwaldů, Stalinů a dalších nelidských diktátorů. Tady jde především o krajskou problematiku řešící například sociální a zdravotní politiku kraje. Tam, kde vládla ČSSD, stejně vládli přímo nebo nepřímo komunisté společně, tak proč se nyní média strachují nad nějakou vedoucí pozicí komunistů například v Ústeckém kraji? Není to nic nového. Politická situace nedovoluje třešňovým sadařům zavádění jakýchkoli zhovadilostí jakými jsou například znárodňování nebo vytváření nějakých nových politických procesů. Tohle všechno je nesmysl. Je to pomyslný strašák na zlobivé voliče vládních stran.

Komunistická strana Čech a Moravy je naprosto legitimní stranou. Nemusí se nám to líbit, ale je to tak. Není to žádná ježibaba živící se zlobivými dětmi. KSČM se stále více podobá podivné straně využívající zhovadilé rétoriky, i když by ji využívat nemusela. Opravdu si soudruzi myslí, že pouze velebením minulých slávou zašlých dnů udrží nebo snad přilákají nové voliče? Samozřejmě, že velebením padesátých let nikoho nepřilákají.  Jsou to naprosto jalová slova, kterých by se strana mohla klidně zbavit.  Vázání komunismu na extrémismus, vázání komunismu na revoluci za lepší zítřky. To je pro většinu třicátníků naprosto nepochopitelná paralela, která je srozumitelná ve všech detailech pouze těm šedesátníkům. Mladý člověk od levice očekává naprosto něco jiného.

Ten nový ideologický rozměr může poskytnout krajská politika, která se také v podání komunistů ušpinila spoluprací s ČSSD a dalšími například vládními stranami. Komunisté nejsou žádnou stranou čistých. Nejsou to “Věci veřejné” levicového tábora. Mají tam mnoho podivných politiků. Za jednoho mohu jmenovat například pana poslance Dolejše, který kdysi málem přijal milionový úplatek. Komunisté kritizují kapitalismus. Kateřina Konečná dokonce na jednom nedávném semináři hovoří o globalizaci jako o něčem, co je formováno kapitalismem a  touhou po zisku.

Jak ale komunisté vysvětlí své představitele ve státních podnicích beroucích si za své členství nemalé peníze? Například ve Všeobecné zdravotní pojišťovně nemusejí představitelé komunistů brát nic. Tak jako ostatní, i oni přijímají za svou práci peníze. Komunisté figurují na mnoha státních a polostátních firmách, inkasují za to zajímavý plat, přesto na svých seminářích hovoří o kapitalismu jako o zlu. V tomto ohledu je to s komunisty podobné, jako kdyby narkoman bral drogy a zároveň kritizoval ostatní z toho samého. Komunisté, místo aby hovořili o sociálním státě, vykládají na stranických schůzích téze o zhoubnosti kapitalismu. Akademické debaty jsou sice zajímavé, ale z akademických pouček se běžný občan nenají.

Antikapitalistická rétorika většině obyvatel není srozumitelná. A není také většině obyvatel k užitku. Immanuel Wallerstein a jeho kritika kapitalistického řádu Západu je většině současných voličů na míle vzdálená. Teorie kapitalismu a jeho potenciální škodlivosti nepřipomíná českému voliči nic z jeho materiálního okolí, proto čeští komunisté vedou dvojí stranické hovory. Na té vnitřní, stranické rozmluvě zaznívají debaty nad škodlivostí kapitalismu, zatímco strana namířená k voličům hovoří o problematice materiálního světa. Pojem revoluční, ideově nabité strany, jak se KSČM proklamuje, vyvolává vzhledem k teoriím o škodlivosti kapitalismu malý úškleb ve tváři. Vojtěch Filip na barikádách za lepší komunismus, to zní opravdu komicky.

Revoluční a ideově nabitá strana představuje něco jiného. Ve svém důsledku jsou veškeré debaty o zhoubnosti kapitalismu pohádkami mezi řečí bez reálného naplnění. Tou reakčností a revolučností má být pro běžného voliče naplnění sociálních programů v kapitalistickém světě? Komunistická strana Čech a Moravy má jedinečnou  příležitost, například na severu Čech. Je stále více pravděpodobné, že Ústecký kraj  zabředne v minulosti tak často nazývané jako Ústecké Palermo……nebo dojde ke změně?…..