Stalinista Jaromír Petelík ukázal, jak hloupý je levicový extrémismus

Zastupitel Prahy 8 obdivující Stalina a s hrdostí řadící se mezi stalinisty v  KSČM, ukázal, jak hloupým dokáže být levicový extrémismus. Na svém facebookovém profilu údajně vyzýval k věšení pravičáků. Kolikrát jsou zvolání podobného stylu vidět na extrémistických a protivládních skupinách v sociálních sítích? Kolikrát lidé s extrémně prolevicovým smýšlením vyzývají k věšení pravicových voličů a jejich sympatizantů? No, je to poměrně často. Asistent Jiřího Dolejše ukázal světu další tvář komunistického politika. Jakoby v ten samý okamžik chtěl Jaromír Petelík poukázat na politické vraždy padesátých let, kdy se nespolupracující statkáři věšeli v jejich vlastních stodolách.

Jak trapné a nebohé je provolání pražského zastupitele. Pan Dolejš zaměstnává jako svého asistenta opravdu “sympatického” člověka neskrývajícího sympatie k jednomu z největších diktátorů moderních dějin. Věšet kohokoli za politické názory je hloupost. Je to náklonnost k extrémismu, který rozhodně do politiky ani v nejmenším nepatří. Politik je zaměstnancem lidu a politik na jakékoli úrovni si nesmí ani v nejmenším dovolit vyzývat k násilí na svých spoluobčanech. Politik nesmí ani v nejmenším vyzývat k jakémukoli násilí. On je ten, co má zodpovědnost. On je ten, co musí jít příkladem. Pan zastupitel a poslanecký asistent tak ve svém facebookovém komentáři ukázal, že není v žádném případě hoden občanského zájmu.

Na stranických schůzích KSČM se hovoří o škodlivosti kapitalismu. Možná se tam také v těch politických kuloárech hovoří o tom, o čem asistent poslance Dolejše tak horlivě psal. Vyvlastňování, ničení podnikatelů a jejich rodin….. To je nejspíš sen jednoho levicového extrémisty, který si neuvědomuje, že jsou to právě ti podnikatelé, kteří po krachu státních společností tvoří hlavní páteř zaměstnanosti v České republice.

Se slovy doposud neznámého komunisty si člověk okamžitě vzpomene na ty tragické záběry, ve kterých skutečně byli  nespolupracující osoby zabíjeny, mučeny a protizákonně nuceny k podepisování smluv darujících soukromé majetky státu. Tato etapa dějin se nikdy nesmí opakovat. Tato etapa dějin patří do minulosti a nikoli do současnosti. Jaromír Petelík ukázal, že doposud existuje to takzvané stalinistické jádro, které požaduje nejtvrdší formu komunismu. Ostatně, veřejně je známé, že  KSČM bojuje uvnitř sebe samé se dvěma názorovými proudy. Ten jeden je umírněnější a volá po tzv. moderním komunismu s větší mírou demokracie a tolerance a ten druhý velebí soudruhy Stalina, Gottwalda a řadu dalších tyranů za jejich komunistickou horlivost vyzývající k boji proti třídnímu nepříteli.

Stalinismus je stejně nebezpečný jako neonacismus, fašismus nebo ultraliberalismus. Všechny tyto ismy volají po nesvobodě, po ničení odporujícího názoru, ve kterém vítězí předem privilegovaná třída vládnoucích. Se zhoršující se ekonomickou a sociální situací je všeobecně společnost nakloněna k extrémním názorům, proto je názor poslaneckého asistenta Jaromíra Petelíka obzvlášť nebezpečný. Vláda a parlamentní strany, včetně samotných komunistů, přispívají k ekonomické a sociální dekadenci republiky. Komunisté jsou spolu se Sociálními demokraty zodpovědni za sociální kolaps, protože ani levice nezasáhla, když mohla. Pražský zastupitel  jako správný komunistický extrémista svaluje vinu pouze na pravičáky, na které by on po vzoru soudruha Stalina použil ten nejtvrdší metr plný protizákonných a lidsky naprosto nepřijatelných metod.

Zřejmě se chtěl Jaromír Petelík zalíbit svým extrémně smýšlejícím  facebookovým kamarádům. Nebo prostě jen tak projevil svůj stalinistický názor. Samozřejmě, jediná možnost je všechno uhrát na spiknutí, ve kterém jde jen o poškození Jaromíra Petelíka a Jiřího Dolejše. Jak jinak. Však také podobně jednal samotný pan Dolejš, když se před skrytou kamerou nechal skoro uplatit milionem korun. Čeští politici nejsou schopni nést zodpovědnost za svá jednání. Raději se vymlouvají a říkají, že to či ono oni nepsali, nedělali a že se jednalo o politickou provokaci. Na Petelíkově facebookové zdi se zobrazují podpůrné hlášky podporující spiklenecké teorie o poškození komunistů v období  jejich úspěchu.

Pokud pan zastupitel Prahy 8 skutečně komentář nepsal, ať tedy zveřejní přehled o přístupech na jeho facebookový účet. Tam bude vidět, kdo a kdy se na jeho účet přihlásil. Bude tam vidět také IP adresa. Proč Jaromír Petelík policii nepředal tyto údaje a proč je nezveřejnil široké veřejnosti? Dokázání pravosti zprávy je jednoduché. K napsání zprávy, nebo komentáře se dotyčný musí přihlásit a informace o přihlášení jsou dostupné v nastavení Facebooku a ty jen tak měnit nejdou. Pomocí ukradení takzvané session z cookies z WiFi sítě, ze které byl počítač v době psaní komentáře připojen, je možné získat heslo a přístupové údaje k Facebooku. Je možné také posléze vystupovat jako dotyčná osoba. Tedy za předpokladu, že Jaromír Petelík nepoužívá ke spojení na Facebook bezpečnostní protokol https.

I kdyby došlo k ukradení cookies, jsou ve Facebooku nadále IP adresy  z místa, odkud se k Facebooku přistupovalo. Kdyby měl Jaromír Petelík nastavené na Facebooku  ověření totožnosti pomocí mobilu, nikdo se následně do jeho facebooku nedostane. Jaromír Petelík by tedy měl zodpovědět také to, jakým způsobem měl zajištěný svůj profil. Pokud by se totiž potvrdilo, že bylo nastavené ověření pomocí mobilu, byl by Jaromír Petelík usvědčen ze lži, protože by jinak musel neznámému člověku poslat heslo doručené na jeho mobil.

Jaromír Petelík tvrdí, že někdo na něj zfalšováním komentáře na jeho zdi spáchal cílený útok. A proč by si útočníci vybírali Petelíka, když na Praze jsou jiní, mnohem více neskrývající se stalinisté? Pan Jaromír Petelík je známý tím, že má v oblibě Stalina a je názorově blízký ke komunistickým extrémistům, ale na Praze je mnohem více “odborníků”, kteří by bez problémů řekli do kamery to, co Petelík napsal na své zdi. Veřejnost totiž o Jaromíru Petelíkovi neví jako o stalinistovi, proč by tedy případný útočník podstrkával stalinistické nápady člověku, který veřejnosti nepřipadá jako stalinista? Asistent poslance Dolejše má drahé auto, drahé obleky, vyzná se v podnikání  a dá se říct, že je i pracovitý. Proto je pro mnohé překvapením, že ten stejný Jaromír Petelík je smýšlením zarytým stalinistou. V minulosti byl asistent Petelík také členem komunistické mládeže.

Najednou chce poslanec a neúspěšný kandidát na senátora, Jiří Dolejš, vyhodit kvůli zveřejněným stalinistickým názorům svého asistenta? Copak nevěděl před touto událostí, že je pan Petelík zastáncem stalinismu? Samozřejmě, že o tom musel vědět. O tomto vědí skoro všichni na pražské organizaci KSČM, dokonce i ostatní zastupitelé Prahy 8 vědí o Petelíkově příklonu ke stalinismu. Jiří Dolejš chce vyhodit Jaromíra Petelíka jen kvůli tomu, že si jeho asistent pustil pusu na špacír a řekl názory stalinistů, vůči kterým se oficiálně Jiří Dolejš staví odmítavě. S odhaleným stalinstvím Jaromíra Petelíka by totiž stalinská mastnota zůstala také na Jiřím Dolejšovi, a proto také Jiří Dolejš nejspíš uvažuje o odchodu svého současného asistenta Jaromíra Petelíka.