V noci hallooweenské

Na nebi svítí žlutá záře
mohli jsme stát u oltáře
když satan štěstí lásce přeje
hada na prsou si hřeje
říkáš věty půlkou hlasu
skrýváš se snad v temném klasu?
Za náhrobkem, mojí vlastí
kéž bys řekla s velko slastí
milovala jsem tě lásko
teď je konec všeho krásko

Ty jsi anděl a já satan
ty si sedneš na ten ratan
vezmeš fotku, trháš svět
kolik bylo krásných vět
plných citů, sladkých přání
o tom nemáš vůbec zdání
já se topím v říši temna
byla jsi tak krásně jemná
zabodla jsi zlaté kopí
teď se láska naše topí

Já mám svátek, nejsem živý
tančili jsme jako diví
všude chlad, je velké ticho
zažívala jsi to psycho
zbavila ses muže s kápí
teď se v hrobě tiše trápí

Složím slib mojí krví
budem v hříchu zase prví
samotní s tou naší vinou
půjdem tam kam jiní hynou
pod zem, pod tu hnědou masu
slyším strach ve tvém hlasu
spáchala jsi těžký skutek
jak ten život snadno utek
obáváš se mého činu
necítíš pražádnou vinu

Dnes je večer, kdy mrtví vstanou
budeš zase paní vdanou
počkej chvilku, už se blížím
oči rukou ti lásko klížím
utopím tě v temném sadu
vítej lásko v černém hradu

 

 

 

SDÍLET