Karel Schwarzenberg je vlastenec i Čech, zatímco Zeman s Klausem lžou a protiřečí si

Vlastenec, nevlastenec, člověk aby si před prezidentskými volbami připadal jako na nějakém podřadném fotbalovém zápase. Stačí pravdivá slova o Benešových dekretech, stačí nazvat skutečnými vlastnostmi bývalého československého prezidenta Edvarda Beneše a okamžitě se zdvihne jako převeliká vlna tsunami národní hrdosti uměle podporovaná politickými zapomněnkami Klausem a Zemanem. Jak je to všechno tragikomické.  Ve světle prezidentského volení se použijí praktiky padesátých let ukrývající kdejakou národní sviňárničku, na kterou by žádný Čech neměl být ani omylem hrdý. Kecalové z hradní operety využívají společenské sklerózy. Kdo by si v tomto státě pamatoval politická prohlášení deset a více let stará. Zkrátka, z politických důvodů musí mít černého Petra Karel Schwarzenberg, protože stojí ve světle egoistických architektů oposmlouvy. Lidé neznají fakta, ani je znát nechtějí, a proto se rozhodují nikoli podle pravdy, ale podle lží.

Miloš Zeman  má na klopě vlaječku, a proto je vlastencem. Teď a nikdy předtím ani nemohl být vlastenečtější. Celý národ viděl knížecí slova na “svatého” Beneše a ještě “svatější” Benešovy dekrety, o které se “zdegenerovaný” kníže z Rakous a Švýcar tak vehementně opřel. Opět zazářila hvězda důchodce z Vysočiny, aby připomněla národu jak neskonale dokáže být blbým a hloupým. Dekadence slov s přesvědčivým výrazem v obličeji je mnohem víc než nějaká fakta stará více než sedmdesát let. Všichni archiváři zažívali zuřivý amok, zatímco zfanatizovaný dav za zvolání “Miloš na Hrad” doháněl Milošovu dušičku do stavů nekonečné blaženosti.

Opět se podařilo zabít oponenturu té knížecí bytosti, která si dovolila projevit nesouhlas s černými obdobími české historie. Klaus odmítá zprvu do sporu vstupovat, a tak jako žena v boji zapůsobí milovaná Livia. Snad se vžila do role Hany Benešové, která se svým manželem utekla před nacisty do londýnského exilu. Hana Benešová alespoň pracovala pro Červený kříž(i když jej zdiskreditovala přehlížením vražd odsunutých Němců nepřímo schválených jejím manželem), zatímco její modernější nástupkyně zná pouze kanceláře společností, v jejichž představenstvech sedí.

První dáma nechce na Hradě německy hovořící choť prezidenta. Najednou ten, kdo nemluví česky je podřadnější? Manželka prezidentského kandidáta, Therese Schwarzenbergová, udělala v životě mnohem víc než Livia Klausová a nic ji nebrání se naučit česky.

V tom případě Charlotta Garrique-Masaryková, totálně neznající češtinu, nebyla také hodna postu první dámy, který si bohužel kvůli psychické nemoci vůbec neužila. Prezidentský pár Klausů zkusil hru na podporu nenávisti ke všemu německému, který doposud po všechna ta léta ulpívá v srdcích a myslích českých spoluobčanů. Nezabrala hra na boj levice proti pravici, a tak musí nastoupit těžší kalibr v podobě prezidentské výslovné a neklamné podpory.

Jakoby Hrad se svými ultranacionálně smýšlejícími individui čekal na pověstný televizní duel, ve kterém Karel Schwarzenberg řekne pravdu o Benešovi a Benešových dekretech. Jako hyena bez veškeré míry soudnosti zaútočil jako první Miloš Zeman, aby jako druhá podpůrná jednotka nastoupil bratr z oposmlouvy, Václav Klaus. Oba dva začali lhát. Otevřeli zacelené rány ponížené české hrdosti. Ohýbání událostí a minulosti…..to je prastarý zlozvyk Václava Klause, kterého nyní zneužívá k prospěchu svého chráněnce a vymodleného prezidentského zástupce Miloše Zemana. Tak jako vždy, je otázka kolem Dekretů komická, dalo by se říci, až totálně trapná. Kdyby občané netrpěli politickou slepotou, hnali by Zemana i Klause ke všem politickým čertům.

Jeden nazývá druhého nevlastencem, přitom ten vlastenecký Zeman s vlaječkou na klopě, byl prvním, kdo v Parlamentu v roce 2002 označil Benešovy dekrety za vyhaslé. Ostatně to samé udělal Zeman o rok později v Českém rozhlasu, cituji: ” Já jsem byl první politik, který jasně řekl, že Benešovy dekrety jsou vyhaslé a byl jsem za to mnohokrát kritizován a přesto jsem měl odvahu to říci prostě proto, protože si myslím, že je to pravda.”  Zeman peckuje Schwarzenberga za slova o vyhaslosti Benešových dekretů, přitom to byl on, kdo před deseti lety míval podobné proslovy, kvůli kterým si hrával na novodobého Ježíše v barvách slovanské trikolóry. Kdo tady mluvil jako sudeťák? Pokud Zeman za kritiku Dekretů nazývá Schwarzenberga sudeťákem, potom je sám Zeman sudeťákem také.

Ostatně, proč prezident zneužívá svého postavení v celostátním médiu, když sám v roce 2003 označil  Dekrety za nepřijatelné činy, viz. Klausova přesná citace: “V České republice i v Německu bychom si měli umět říct: ‘Toto se stalo, dnes už minulost nezměníme, z dnešního hlediska šlo o činy nepřijatelné” Sám Klaus považuje poválečné činy Československa za nepřijatelné, aby následně nazýval nevlastencem člověka, který řekl to samé? Mimochodem, byl to Karel Schwarzenberg, který ještě v osmdesátých letech dvacátého století financoval činnost Československého dokumentačního střediska.

Schwarzenbergův rod navíc během Druhé světové války bojoval proti nacismu. Otec Karla Schwarzenberga spolu se  svými přáteli inicioval jak “deklaraci české šlechty” z roku 1938, tak i dopis státnímu prezidentovi Háchovi o rok později, kde se všichni podepsaní jasně hlásí jako vlastenci k této zemi. Na  majetek Schwarzenbergů byla za nacismu uvalena okamžitě nucená správa a otec dnešního prezidentského kandidáta byl s celou rodinou zajatcem ve svém domě. Jako major československé armády se po celou válku podílel na odbojové činnosti a především v závěru války zabránil ve svém kraji mnoha zbytečným krveprolitím. Strýc Karla Schwarzenberga, František, se účastnil bojů v Praze a byl styčným důstojníkem generála Karla Kutlvašra. JUDr. Adolf Schwarzenberg, majitel Hluboké a dalších jihočeských panství, jako známý antifašista ještě před příchodem nacistů emigroval. Jeho majetek byl gestapem okamžitě zkonfiskován. On sám finančně podporoval Benešovu vládu v Londýně.

Může toto o své rodině říct Václav Klaus, nebo “nezdegenerovaný” Miloš Zeman? Pravděpodobně nikoliv. Kandidát označující sebe sama za levicový ostrůvek v rozbouřeném moři prezidentských voleb usedl na lep terminologie padesátých let. Jako děcko z pomocné jednotřídky ukazuje na neexistenci Schwarzenbergova češství. Jak je to trapné. Rod Karla Schwarzenberga dokázal několikrát, že je českým a vlasteneckým. Po okupaci v roce 1939 byl požádán Schwarzenbergův otec, aby se přihlásil k německé národnosti. On to však kategoricky odmítl. Po Němci by okupační správa nechtěla, aby Němec přijímal německé občanství.  Rodina Karla Schwarzenberga byla česká, a to se vším všudy. Takže Rakušák Karel Schwarzenberg není a švýcarský pas vlastní rodina Schwarzenbergů po staletí, jako jakousi rodovou výsadu.

I zde se v občanství svého soka spletl Miloš Zeman. Využil jako liška podšitá, vžité nenávisti k vrchnosti podpořenou nenávistí ke všemu německému. Lidé neznají historii, lidé neznají zákony a lidé nejsou ochotni zjišťovat neotřesitelné pravdy. Díky tomuto faktu získává Miloš Zeman podporu neinformovaných, kterých je bohužel většina.

Profesor ve službách ODS, nestydící se za podporu neonacistického hnutí D. O. S. T. a extrémistické Strany svobodných občanů, raději vytváří vzdušné zámky z národní hrdosti, než aby sám přiznal jak to je s tím Edvardem Benešem a jeho vině na velmi krvavém odsunu Němců z poválečného Československa. Hlava státu zvolila zpolitizovaný přístup, ve kterém se jako za padesátých let skryjí kdejaké sviňárny české národní minulosti. Teď se to hodí Zemanovi, a tak se zaktivizuje hradní podpora v podobě Adama B. Bartoše k sepsání dehonestujícího článku, za které se posléze Zeman veřejně v médiích hloupě omlouvá.

Lidé jsou tupé ovce, v což doufají jak Zeman, tak Klaus. Oba dva dokázali, že jim nejde o lid, ale o moc. Viz. například dokument Jana Urbana, ve kterém jsou shrnuty hlavní body Zemanovy vlády, které jsou lidmi často opomíjeny a dokazují mocenské spojení mezi Klausem a Zemanem.

Bohužel jde tady o mnohem víc než jen o Hrad, proto také ty nechutné a lživé podpásovky, které mají dopomoci k přilákání co nejvíce voličů. Moc je tak opojná, když dokáže vyvolat tolik nenávisti.