Landa jako mravokárce? To je velmi dobrý vtip

Autor Krále klíčů, milovník neonacistických run a zakladatel všech možných neonacistických spolků se jal role moralizátora. Nemožné se stává skutečností. Příznivec Nové české jednoty hodlá moralizovat současného, extrémismu nakloněného prezidenta republiky, za neuvážené udělení amnestií. Ikona hajlujících dobytků plivajících do nečistých půllitrů žlutavého moku zkouší štěstí u svých spoluobčanů.  Využije ducha událostí ke svému prospěchu. Existuje nějaká lepší příležitost k demonstraci ultranacionálních a přihnědlých myšlenek? Možná nám milý Daniel Landa vysvětlí podivná spojení s ikonou skinheadů, Vladimírem Franzem. Tenkrát kápo kindeskinheadů klidně přihlížel dehonestacím jinak zbarvených spoluobčanů. Mezi těmi bombřími výtržníky byl údajně i slovutný Daniel Landa. Ve Vozové hradbě předvádí runový mág neskonalou hrdost na malinkatý národ, zatímco před veřejností vesele pomlčí o své neonacistické minulosti a stále pokračující přítomnosti.

Neonacistická lůza hledala své vůdce a ty našla kromě Landy také ve Jiří X. Doležalovi, který s touhou vyhnat ty nechutné cikány z pražského Žižkova, pochodoval ve špalíru skinů jako vůdce nového proticikánského pogromu. To je zajisté černá historie dnešního odmítače neonacistické škváry. Nacionálnímu pnutí podlehl také Vidím a řada dalších veřejných činitelů, kteří si hráli v Landově řádu Ordo Lumen Templi na novodobé nacionalisty “bojující” za mnohem bělejší zítřky matičky vlasti.

Budit vlastenectví skrývající neonacistické hodnoty do mysli spoluobčanů nabralo na důležitosti. Náckovský folklór nalákal mindráky přeplněné pseudoumělce, pseudonovináře i pseudopolitiky. Landa očkuje společnost nacionálními popěvky, zatímco Franz s dalšími ultranacionalisty budili ultranacionálnost po svém hnědě zabarveném způsobu.

Hra na nacistické blouznění je stále lákavou a zajímavou zábavou pro mnoho ochlastaných mladíků. To zajisté ví i samotný Daniel Landa, a tak neslovutný umělec vystupuje pro změnu na veřejnosti jako ochránce pracujících a čestných lidí třesoucích se před propuštěnci Klausovy amnestie. Nacionální historie se opakuje a Daniel Landa získává další příležitost, jakou měl například Jiří X. Doležal v pochodech na žižkovské Romy. Po dlouhé době se tak mohou uskutečnit protestní pochody, ve kterých si blázen a šašek Žito zahraje na vůdce nikdy nekončících davů.

Apartní porsche se značkami Waffen SS nyní vystřídá chůze pěšmo, kde psychedelický Landa předvede další sadu rolnění.  Doufejme, že při rolnění nikdo nepošle ultrancionalistu do tmavých zákoutí lidského těla. V tom případě by se celé šaškovství přeměnilo v akční radovánky poblouzněného Žita. Nůž by přebral hlavní roli mluvčího, zatímco.tu tam by byly jakékoli věcně nevěcné říkánky Vozového bojovníka hvězdných válek. Landa pikne a všichni v okolí sami padají na ledovou zem.  Jako vždy o nic nejde, policie přehlíží násilí populárního ultranacionalisty, a tak se společnost může dočkat doslova čehokoli.

Landa obdivující hákový kříž jako symbol mystiky zkouší umravňovat ostatní obyvatele České republiky? Je to tragikomické. Člověk, který na svém posledním koncertu rozvášnil nácky k hajlování…… člověk, který zneužívá runové symboliky neonacistů, nyní působí jako mravokárce? Opravdu tato společnost klesla tak hluboko, že se nechá poučovat od takových niemandů moderního extrémismu? Landa by měl raději vysvětlit neonacistické tendence své osobnosti.

Daniel Landa o sobě vykládá, že již není skinheadem. Jak by vysvětlil následující fotografii, která byla pořízena dávno po zániku Orlíku?

Povšimněte si prosím obtloustlého neonacisty po Danově levém boku. Má na sobě tričko neonacistické White power skupiny Screwdriver a německou Orlici. Je snad tento hošík někým jiným než obšírným náckem? Daniel Landa se stýká s neonacisty. Alespoň to dokládá tato fotografie. Jaká to náhoda, že se Orlík kdysi v minulosti inspiroval právě skupinou Screwdriver. Screwdriver byla anglická, původně punk-rocková, později neonacistická hudební skupina založená roku 1976 Ianem Stuartem Donaldsonem v Poulton-le-Fylde. Screwdriver má také velmi blízké styky s neonacistickým hnutím Blood and Honour. Album Screwdriveru se jmenovalo White rider (Bílý jezdec). Jaká to byla náhoda, že jedna z Landových písní byla ve stylu White Power Music a jmenovala se Bílá liga. Byl to velmi úspěšný song, který je doposud neoficiální hymnou všech českých, slezských a moravských neonacistů. Landa si zazpíval “Bílá liga je bílá síla” a neonacističtí příznivci s obrovským nadšením jako makakové v říji zvesela hajlovali. Mezi účastníky árijského pozdravu byl i Matásek, známý to herec z několikadílné filmové báchorky o básněmi nadaném doktůrkovi a začínajícím filmaři.

Daniel Landa se celý život snaží prosazovat přihnědlou verzi společnosti. Neonacistické symboly vkládá prakticky skoro do všech svých “děl”. Využil “muzikálního talentu”, aby přivedl mezi své spoluobčany trošku té ultranacionální nenávisti. Král klíčů není nic jiného, než další příběh neonacismu toužícího přivést proroka, jediného vládce, který obhájí ultranacionalismus jako jedinou správnou hodnotu každého spořádaného člověka.

Landa velmi rád využívá dvojsmyslů, které se dají těžko státními orgány postihnout. Tak například název jednoho z Landových songů Smrtihlav, by se dal do němčiny přeložit jako Totenkopf, což představuje úmrlčí lebky okrašlující uniformy nacistických jednotek SS. Samotný název jeho řádu Ordo Lumen Templi – Ordo Novi Templi je spojený s Lumen klubem a představuje obdiv k hákovému kříži, ke kterému se Landa sám doznal v televizním pořadu “Bar krásný ztráty”. Album Neofolk není nic jiného, než obyčejný obdiv hudebnímu stylu neonacistických kapel. Dal by se do češtiny přeložit jako “Nový národ”. Plakát k turné Československo , kdy je na poštovní známce vyobrazen jako prezident s nápisem “Mercurius” na límci opět nesymbolizuje nic jiného, než tajemnou číslici 88 označující v nacistické symbolice pozdrav Heil Hitler. Na plakátu má za sebou trikolóru československé vlaky z protektorátu Böhmen und Mähren. V turné Vozová Hradba se Landa opět vrátil ke skladbám rasistického Orlíku. A v neposlední řadě, je tu Hagal runa na Landových zádech a číslovka 44 připomínající znaky SS.

Daniel Landa je také velmi vlivný člověk poskytující práci všem hercům i zpěvákům, proto také tyto profese před nacionální blouzněním Landy raději přihmouří zlaťáky poblouzněné oči.

Jedenáctý leden tak pocítí další pošpinění Vyšehradu. Hnědá věrouka, která se snažila uchvátit českou státnost před desítkami let, opět jako oživlá zombie pozdvihne svůj pařát neschopnosti, aby pošlapala všechno české a národní. Esesácké symboly vydávané za staroslovanské runy budou prznit památky všech skutečných Čechů. Těmi pravými Čechy tady nejsou pošuci vyznávající číslovku 88 jako pozdrav “Heil Hitler”, Těmi pravými Čechy nejsou zbohatlíci prodávající českou hrdost a státnost po hektolitrech. Těmi pravými Čechy nejsou ani zakladatelé ultranacionálních a náckovských uskupení.

Zkuste chvilku sledovat Landovu Vozovou hradbu. Ucítíte tam hodně komplexů, kterými podivný zpěvák trpí. Trpí především maličkostí, kterou se snaží zahnat nacionálními žvásty o velikosti malého státu. Trpí extrémními nedostatky, pro které celý život budí z hrobu minulosti vysušené zmetky árijských hodnot. Má-li mít tento stát ladovské ochranitele……potom zajisté český národ zahyne pod standartou Kamaraden, kteří tak vesele šprechtili u nohou svatováclavského koně.