Rasismem a kulturním šovinismem se nedá dělat ochrana lidských práv

Někteří lidé žijí jako zastydlé krápníky v minulém století, ve kterémsi užívají papalášských móresů. Nazývají se lidskoprávními aktivisty, přitom do okolí šíří nenávist a rasismus. Gadžo je zlý na cikána, a tak musí být ten cikán  zlým také. No co, tentokrát je na řadě vytahování se jak zastrašuji ty druhé a oni se ti Gadžové bojí nás bojovníků za lidská práva. O tom přeci není ochrana lidských práv. Ta je především o vysílání dobrých nálad. Ta je o sbližování mezi majoritou a minoritou. Sem nepatří nadutost obalena hnojem ublíženosti, ve které je předem každý nerom rasistou bez citu a ochoty. Tak jako ve větším měřítku existuje rasismus na straně majority, existuje  naštěstí v menších číslech rasismus na straně minority. Pokud je navíc takový rasismus aktivizovaný ve stranu nebo hnutí, potom je velmi zle. Zlo plodí zlo, místo aby snahy vypovídaly o touze sblížit se a řešit něco v zájmu dobra. 

Ptám se, co chtějí takové organizace jejichž členy a rádci jsou pablbové? Chtějí snad participovat na finančních obolosech vyskytujících se v oblasti ochrany lidských práv? Chtějí udržovat v  nacionálních Romech oheň extrémismu a nesouhlasu s minoritou? Ona ta Evropská unie není hloupá, stejně zjistí, že takové organizace jsou vysavači, a ne donátory a  pomocníky ve společnosti. Proč jsou někteří Romové šovinisté? To je jednoduché. Většinou se jedná o vysoce a dobře postavené kecálky bez jakéhokoli vědomí o správné verzi aktivismu. Rádi povyšují sebe jako vyvolené nad ostatní. Je to podobné jako v umělé verzi verzi Wahhábismu, kde jsou Saudové s touto vírou pokládáni za pravé muslimy. Ti další jsou póvl, který se musí podřídit.

Někteří romští aktivisté jednají v podobném duchu. Vidí v sobě mesiáše obdařené neskutečnou chytrostí. Ti ostatní jsou póvlem, který slouží jen jako stupínek k dalším funkcím a postům. Kážou o rasismu většiny, přitom sami jsou rasisty proti vlastnímu etniku. Myslí si, že je třeba povyšovat stav romského etnika na vyšší level sňatky s neromskými ženami. Není tohle také šovinismus a možná rasismus? Kde je tady chuť k boji o záchranu lidských práv,? Co se najednou v nastalém boji má zahraňovat? Jsou to dinosauří relikvie minulosti v popředí rasistů? Jsou to snad zájmy vytvářet co nejhlubší společenské rozdíly?

Není divu, že jsou lidská práva tolik podobná mumii vyschlé na prach. Nešikovný idiot s obrovským egem dělá medvědí službu romskému etniku. Vytváří napětí, nesoulad a vytváří další pochybnosti. Kolikrát se na poli lidských práv nacházela kontraproduktivita? Kolikrát dokázala zrušit a zničit dobrou věc? Bylo to nesčetněkrát. Pseudoblb se dostane na vysoké místečko a očekává, že všichni si nevšimnou jeho pseudoblbství. Na chvilku se napíše co kdy dokázal , aby mohl skrývat hlavně to, co nedokázal. Nikdo nesmí vidět skutečné fiancování. To se tváří jako hrad v Karpatech. Jako neschopné batole čeká, až ho pseudoblb vytáhne na světlo Boží, aby se ostatní po právu shlédli  pseudoblbem vytvářeném pseudoaktivismu slepých uliček.

Rasismus nelze léči rasismem. Šovinismus nelze léčit šovinismem. Tak jako na facky nemůžeme věčně reagovat oplácenými fackami.  Tohle musí někde skončit. Hloupý výrokům hlupáků musí být  postavena neprostupná zeď aby konečně bylo možné zahájit celospolečenské snažení. Lidská práva dlouho umírají. Romové se po právu zlobí, protože se zcela neprávem stávají obětí hloupě prosazovaného rasismu. Za napjatých časů se v mnoha lidech vyvolávají napjaté myšlenky, které vedou k napjatým závěrům, které jako nějaká vlčí mlha překrývají skutečný stav, skutečný pohled na majoritu a další účastníky zájezdu zvané český národ.

Lidskoprávní aktivismus je jako ohrožený druh. Je ničen vádou, která nestojí o záchranu solidarity, lidství, pochopení a společného soužití. Stejně tak je aktivismus ohrožován rostoucí infiltrací neonacistických a extrémistických hodnot do popředí české společnosti. Náckové jako Semín se objevují v televizi, aby lidskoprávní organizace mlčely a dovolovaly ještě větší ponížení slušnosti na nejnižší možnou míru absurdity. To ovšem není důvod k vytváření žlučovitosti, ve které ti gádžové mají všechno připravené a ten neaktivista pablb pouze hraje roli stejného šaška jakou tak zdárně ovládá Vandas, Bobošíková nebo jiný rasisticky zavádějící ignorant.

Chtělo by se říct, že neinteligenti nepadají z nebe, ale rodí se z touhy o prosazení svých názorů jako jedinečné adresy stupidity.Rom ve vedení aktivistů klidně soudí lidi podle barvy kůže a chce, aby se většina k němu chovala vstřícně. Nezní tohle nějak prapodivně? On nedělí jen společnost na Roma a neroma. On dokonce dělí své vlastní zástupce etnika, na které aplikuje svou verzi rasismu. Nelze volit necestu jako zlatý koráb zítřků.

Pokud se má oživit boj za lidská práva, poté je nutné takové pablby ignorovat a odstranit z aktivismu dokud je čas. Takoví pablbové jsou také důvodem vzrůstajícího extrémismu, který se aktivizuje na boj proti extremistovi, pablbovi. Lidská práva si zaslouží skutečné bojovníky, nikoli šovinisty a rasisty. Tohle není hra…..to je vážná věc, která když se dělá špatně dokáže udělat ještě více zla, než užitku.