Therese Schwarzenbergová udělala mnohem víc než Livia Klausová

Jakoby prezidentské volby měnily povahu lidí. Najednou se poblouznění spoluobčané nezajímají o osudy člověka. Nejdůležitější je pro ně třídní původ, který na základě Zemanovských podpásovek představuje vážný problém na Pražském hradě. Jsou živeny anymozity vycházející z komplexů méněcennosti. Jako bychom se nacházeli v padesátých letech, kdy být knížetem znamenalo být také zdegenerovanou nulou odporující hodnotám kolektivního komunismu usilujícího o blaho všeho lidu. Livia Klausová se pustila pod tlakem událostí do Therese Schwarzenbergové. Označila ji za neschopnou cizinku přivádějící němčinu na Pražský hrad. Prezidentova manželka podpořila svého chotě, aby pošlapala jednu velmi silnou a energickou ženu. Therese Schwarzenbergová toho dokázala mnohem víc než Livie Klausová. Therese Schwarzenbergová nevysedávala na dozorčích radách a nesbírala jeden cinkavý penízek za druhým. Paní hraběnka je především lékařkou a ženou se srdcem na pravém místě. Therese Schwarzenbergová poprvé v České republice veřejně vystoupila v roce 1994, kdy v motolské nemocnici otevírala dětskou dialyzační stanici, na kterou taktéž finančně přispívala. Paní kněžna se například v Keni zabývala bojem proti ženské obřízce. Pro tyto ženy založila paní hraběnka nemocnice. Sehnala odborníky a konečně se někdo začal věnovat adekvátní péči velmi zkoušeným ženám v Keni.

Nikdy v životě se netajila nacistickou minulostí svého otce. Ba naopak se za ni styděla.  Miloš Zeman si zahrál na hyenu, aby popudil ve spoluobčanech skrytou nenávist vůči všemu německému. Nacistická minulost Schwarzenbergova zetě je všude na světě věcí naprosto známou a dokonale popsanou. Odkdy děti mohou za své rodiče? Mohou snad Zemanovy děti za to, že jejich otec byl krátkou dobu členem Komunistické strany Československa? Proč by najednou neměla být Therese Schwarzenbergová první hradní dámou na Pražském hradě? Je to kvůli její neznalosti češtiny? Paní hraběnka se během svého afrického pobytu v Keni naučila svahilsky. Proč by se nyní hraběcí choť nemohla naučit česky?

Miloš Zeman zahájil umělé Tyrolské elegie, ve kterých si na dostatečně dlouhou dobu zahraje na obrovského nacionalistu. On jako překrucovač dějin raději ponechá českou vlaječku na své klopě, aby mohl hrát společensky uznávanou hru na hrdost ke krokům a činům československého prezidenta Edvarda Beneše. Zatímco Livia Klausová leda tak při svých mnohačetných zahraničních návštěvách hladila dítka po hlavičkách, Therese Schwarzenbergová bojovala o přežití každého afrického dítěte bojujícího s hladem, neskutečnou bídou a nedostatkem zdravotní péče, kterou se jim tak vehementně paní kněžna snažila poskytnout.

Tam, kde Schwarzenbergova manželka bojovala se smrtí, nemocemi a byrokratickými podpásovkami, tam Livia Klausová vynikala přesedláváním z jedné dozorčí rady do druhé. Drobná nadace Klausových představuje vůči celoživotní práci Therese Schwarzenbergové jen malý, naprosto nepotřebný střípek. Mnoha médii opovrhovaná žena tak například po Sametové revoluci v roce 1989 podporovala lékaře z tzv. východního bloku ve styku s odbornou veřejností ze Západu. Financovala jejich školení, které pomáhalo ve zvyšování úrovně českého zdravotnictví.

Livia Klausová útočí na nemocnou ženu, která totálně ochrnula v roce 1992 po zranění na lyžích, při pádu z 60 metrů došlo ke zlomení pátého a šestého obratle páteře. Jen díky vnitřní síle k životu a houževnatosti se Therese Schwarzenberg s paraplegika přeměnila na osobu schopnou několika kroků. To je obrovský výkon vypovídající o síle a osobnosti Theresy Schwarzenbergové. Klausová, stejně jako její manžel, zapomíná například na Charlottu Garrigue-Masarykovou, která byla duševně nemocnou a většinu svého života strávila na psychiatrické léčebně v Bohnicích. Mimochodem Charlotta Garrigue-Masaryková také neuměla moc česky a díky své nemoci nemohla plnit reprezentační funkci, která nebyla tehdy po ženských protějšcích státníků tolik požadována jako je tomu dnes.

Therese Schwarzenbergová se řídí vlastním rozumem. To ostatně dokazuje její doznání se k nemanželskému dítěti, či návrat k jejímu bývalému manželovi Karlu Schwarzenbergovi, se kterým se na čas rozešla. Therese Schwarzenbergová si nepotřebuje hrát na charitu, jak je tomu u Livia Klausové. Paní kněžna totiž charitu dělá po většinu svého života. Obrovské vzplanutí pro věc dobra v období prezidentování manžela prezidenta……to není charita v pravém slova smyslu. Zdravotní stav Theresy Schwarzenbergové je velmi vážný a cestování zajisté působí negativně na její zdraví. Je snad toto důvod k podpásovým útokům? Pouze hlupák útočí na ty, kteří jsou nemocní a nemohou se bránit.

Ať je tomu jak chce, Therese Schwarzenbergová je mnohem lepší první dámou než nic nedělající Livia Klausová.