V těchto volbách není můj prezidentský kandidát. Společnost se řítí do pořádných problémů

Čerti a Bohové….občané by především měli přestat vzhlížet na politiky takovým způsobem. V realitě Bůh neexistuje stejně jako není Čert. Existuje pouze občanská naivita a osobní touha dostat svého kandidáta na vytoužené místo. Nejhorším nebezpečím české společnosti je právě český volič, který podléhá svodům partají a jejich insignií, aby přehlédl jednotlivá fakta související s kandidátovou politickou minulostí a přítomností. Zlo a dobro je především mezi lidmi a lidé by se měli především ptát, kde se v lidech bere zlo, které dokáže prosazovat například rasismus, šovinismus nebo nesnášenlivost mnoha odstínů. Lidé ve volbách nerozhodují podle skutečných kroků a činů politiků.

Lidé rozhodují podle zpolitizovaných informací, které jednotlivé politické tábory pouští do společnosti. Pro politika není důležitá pravda, pro politika je důležitá informace, které volič nebo občan uvěří. Z hlediska informovanosti, je česká společnost nejméně informovanou společností. Ty, které volí nezná, zná jen jejich mediální obraz. Nezná skutečný obraz, protože hledat informace o kandidátech představuje čas a námahu, a to většina lidí nechce obětovat.

Hledání skutečností o politicích také představuje možnou ztrátu ideálů, na základě kterých jsou vytvářeny novodobé oslavné hymny na “božské hrdiny v boji”. Titul učence a bojovníka za pravdu si může přisvojit každý, jen málokdo jej dokáže plnohodnotně naplnit. Jeden učenec kdysi řekl, že volby jsou davovou psychózou, ve které nejde o nalezení pravdy ,ale o nalezení společných ideálů, aby mohla být pravda pohřbena.

Tomuto národu bychom měli přát, aby nelézal pravdu. Měli bychom mu přát, aby lidé sami přemýšleli a hledali sami informace nezávislého charakteru, které vypovídají o politickém kandidátovi voliče-občana. Měli bychom si přát, aby zvítězila víra v lidská práva, aby zvítězila spravedlnost(i když se tato zaprodaná nevěstka stále častěji hůře hledá), aby lidé nezapomínali na to že národ není jen jeden volič, národ je spojení mnoha lidí s rozličnými vírami, barvami kůže, rozličné kultury….a dalších rozličných hodnot. Měli bychom si přát, aby v prezidentských volbách nevyhrál egoismus, ve kterém potřeby jedince převyšují potřeby ostatních.

Zapomeňme na shnilé dinosaury nacionalismu, šovinismu a velikášství, které vedou jedině do tmářství a prohnilého zapomnění. Český národ nesmí být národem extrémistů, šovinistů a egoistů.

Český národ musí být kulturním a chytrým národem. Být chytrým národem, to především znamená být tolerantním a otevřeným k rozvoji společnosti. Být kulturním neznamená být uzavřeným. Pokud je něco uzavřené, poté se začne kazit vzduch a vše zasmrádá. Naši společnost podchytila touha smrdět jako jeden jediný proud linoucí se z posvátného Hradu. A to je špatně. Český národ by v těchto dnech měl přemýšlet svobodně s otevřenýma očima. Lidé raději patří do názorových táborů, odmítají být individualisty ve smýšlení, protože být ve smýšlení individualistou představuje mnoho práce, mnoho sil, dokonce to představuje jakési malé dozvdělávání se.

V těchto prezidentských volbách nemůže zvítězit spravedlnost, protože kandidáti ani do jednoho nejsou spravedliví a poctiví. Nezbývá nic jiného, než si přát, aby občané volili v prezidentských volbách menší zlo, které nebude vyvolávat a tolerovat neonacismus, extrémismus a nacionální tmářství. Existuje takové menší zlo v prezidentských kandidátkách? Silně o tom pochybuji, proto také v těchto volbách není můj kandidát a já se volení prezidenta republiky nebudu účastnit. Nehodlám podporovat rasisty, nacionalisty, šovinisty a stranické zaprodance.

SDÍLET