Zrušte německé nácky z NPD, tahle verbež do společnosti nepatří

Německo konečně sahá k zákazu náckovských přátel Vandase. Národně demokratická strana,  jako ochránkyně tupých, konečně po zásluze získává pozornost německých úřadů. Kammaraden v ideologii špatného malíře pokojů s citem pro rasismus a naprostou lidskou dekadenci , školitelé slovanského Vandase a špatní herci na poli zákonnosti, možná dostanou přes prsty.  Zákaz hlavních představitelů německého neonacismu přispěje k významnému oslabení extrémní pravice, a to nejen u německých sousedů.  Sama NPD prochází krizí, náckové mají potíže s účty, kvůli kterým musí vrátit státu 870 tisíc eur a propustit několik lidí z berlínské centrály, která je nyní bez financí. Bohužel rozkol mezi vedením a krajskými organizacemi NPD posiluje mladé neonácky na partajních krajích, kteří se díky zvyšující se hospodářské nejistotě stávají stále hlasitějšími. Případný zánik NPD nezničí neonacismus, ale může jej významně rozkolísat a oslabit. Krajské pobočky NPD, které jsou největšími činiteli neonacismu, by právně zanikly.

NPD zkreslovala výroční zprávy strany. Financování ultrapravičáků je jako jejich zhoubná ideologie protiprávní. Náckové vědí, že neschopnost šéfa durynské NPD přispěla k pádu psychopatickkých šílenců. NPD proto rozesílá svým členům dopis “Akce 100”, ve kterém žádá na 6500 spolunácků o zaslání příspěvku 100 eur. Do konce ledna 2013 si strana slibuje získání čtvrt milionu na další činnosti podporující neonacismus ve Spolkové republice Německo. S hakenkreuzem v srdci a slámě v poloprázdných hlavách neonáckové uvažovali o ještě větším růstu. Chtěli zakládat vzdělávací ultrapravicové středisko. Finanční krach slaboduchých individuí zastavil mediální bum, kterým chtěli milovníci chaloupky strýčka Toma ochromit německou společnost.

Národně demokratické strany Německa ostře kritizuje poměry v zemi a otevřeně se hlásí k nacistickému odkazu. Pokus o zrušení NPD má zásadní smysl i přesto, že skrývá mnohá úskalí. Trvalo celých deset let, než se německé státní orány odhodlaly podat nový podnět k zákazu NPD. Německá spolková rada minulý měsíc schválila návrh na zrušení neznámějších nácků Německa. Horní parlamentní komora, ve které se nacházejí jednotliví představitelé německých spolkových zemí, vyzvala vládu Merkelové, aby se k návrhu zákazu NPD přidala.

První pokus o zrušení náckovských radilů Vandase  proběhl v roce 2003. Tenkrát byly veškeré snahy o zničení náckovských straníků bohužel neúspěšné. Tenkrát byli skoro všichni přesvědčeni o tom, že k zániku NPD dojde. Bohužel nedošlo. Na vině byl stát a jeho tajní agenti, kteří se zabydleli ve vedení partaje. Ta potom ukazovala na to, že je těmito lidmi ovlivňovaná a že není jisté, do jaké míry je partaj tajnými agenty přetvářena do náckovských ideálů. Tenkrát soud v Karlsruhe neřešil jakékoli protiústavní požadavky partajníků. Stačilo prokázat infiltraci státu a ústavní soud rozhodl o zachování německých kindernácků.

Silná ochrana ústavnosti se tenkrát před deseti lety neřešila ani omylem. Bude tomu dnes totálně jinak? Odpůrci jejího rušení namítají, že NPD není až zase natolik silnou, aby ohrožovala demokracii v Německu. Ostatně, co vám to připomíná? Když Hitler přicházel k moci, byl také zcela mylně pokládán za neškodného blázna s oblibou ve žvanění v zaplivaných putikách pochybné kvality. Ochlastové a ochmelkové se tak stali prvními klienty národně socialistické vize rasově čisté společnosti. Do podobné polohy neškodných cvoků jsou řazeni také násilníci z NPD. Sem tam někoho skopou, hlásají protievropské a protilidské myšlenky, vystupují proti právům minorit, ale ono se podle některých právníků v Německu nic neděje a demokracie zůstává stále skálopevná jako nikdy předtím.

Odpůrci poukazují na osud Národně socialistického podzemí, které po noho let vykrádalo banky a páchalo velmi vážné rasově motivované trestné činy. Ano, zrušením NPD nedojde k zániku neonacismu a je možné, že se část nácků převrhne do ilegality a bude ještě radikálnějšími. To je všechno pravda, jenže do jaké míry mohou dnes policie a další složky státní bezpečnosti monitorovat činnost nácků z NPD? Zrušení této partaje není prázdným a bezduchým  gestem. A NPD není žádná bezvýznamná stranička bez jakéhokoli vlivu. Maí své poslance v Sasku a Meklenbursku-Předním Pomořansku. Tam pravidelně jako nějaké opice řvou a hulákají, rádi by si zahajlovali a zazpívali nacionální popěvky místo projednávání jednotlivých kodexů plných nudy a totální šedě.

Náckové z NPD mají plná ústa o ochraně etnických Němců, zatímco ostatní příslušníky německého národa by pošlapali, pobodali a nejradši usoužili po vzoru svých hrdinů Mengeleho, Goebelse, Hitlera, Hesse a řady dalších. Partaj se tím ani přinejmenším netají. Není tohle snad důvod k zákazu NPD? Je to nedemokratická strana pošlapávající práva jiných.. Němečtí zvrhlíci z NPD se ještě nedávno na prvomájovém setkání pod koněm vydávali s Vandasem po svém boku(který je do Prahy pozval jako kamarády v boji) za ochránce dělnických rodin, těch správných matek a otců bojujících o přežití. Plakáty NSDAP s dělníkem popředí nabyly na Václavském náměstí díky germánům z NSDAP slovního ztvárnění.

Německo se dnes dopouští zvrácené praxe, ve které jsou z peněz daňových poplatníků placeni také náckové, aby mohli vyvíjet svou násilnou činnost. Na tuto činnost tak přispívají i ti cizinci a přistěhovali, které partajníci z NDP tak moc nesnáší. Zákaz partaje by přispěl ke zrušení  této nechutné strany. Pokud se strana zruší, Německo tak oficiálně vydá celospolečenský signál, že tato partaj je kanálem, který patří na okraj společnosti, ze kterého by nikdy neměli partajníci z NPD vycházet ani na minutu. Stát je na straně obětí rasisticky motivovaného násilí, a proto by měl také tuto partaj zrušit. Pro zrušení NPD je stále více převládajících důvodů.

Skutečným rozkvětem poválečného  nacismu byla 70. léta dvacátého století. Pokračovatelé NSDAP zahájili svou činnost. NPD sama o sobě vznikla v roce 1964. Chtějí zpět totalitářský stát založený na rasovém programu, který má zajišťovat národní kulturu a jednotu proti Židům a jiným cizím vlivům.

Sama sebe definuje NPD jako vlasteneckou a nacionální stranu. V roce 1996 byl vypracován nový stranický program, v němž jsou především opakovány známé nenávistné postoje k cizincům. NPD je striktně pro zamezení přistěhovalectví a je proti multikulturní společnosti. V tiskovinách NPD se často setkáme s požadavkem, že se Německo musí stát opět německým.

Stálým problémem pro NPD je přistěhovalectví. Náplní jejich činností je především politický boj v ulicích, zastrašování, násilí, šíření rasové nenávisti, ideologická výuka, výcvik bojových umění, propagace a distribuce nacistické kultury, pořádání provokativních pochodů (demonstrací, oslavy významných nacistických událostí) a někdy dokonce i účast na teroristických činech.

NPD je třeba zrušit, tohle nepatří do spořádané a slušné společnosti.

SDÍLET