Komunismus stejně jako nacismus nepatří do 21. století

Před šedesáti pěti lety komunisté “vítězným” únorem převzali moc ve státě. Staří milovníci minulých časů spolu s Komunistickou mládeží dostali další příležitost k oslavám padesátých let, kdy docházelo k politickým procesům proti odpůrcům prazvláštního režimu. utýraní lidé, zbití a zatčení odpůrci politické dekadence národa nepředstavují v očích komunistických radikálů pražádnou překážku v uctívání tyranů minulosti. Radikální komunismus povstal z hrobečku nesmyslnosti. Mladí s rudými vlajkami spolu se starci oslavovali ikony nelidskosti mající na rukou krev tisíců nevinných. Olšanské hřbitovy se tak nakrátko staly svědky dalších neskonalých hloupostí. Čtyřicítka starců za doprovodu mladíků zde uctívala památku strýčka Gottwalda. Toho strýčka, který z lásky ke Stalinovi souhlasil například s perzekucí přeživších Židů, odpůrců režimu a zemědělců odmítajících násilnou formu společného jezedačení.   

Radikální manipulace s názory zažily v posledních únorových dnech roku 2013 svůj další svátek. Svaz komunistické mládeže s připevněnými odznáčky srpu a kladiva pochodoval Prahou. Snad aby udělali radost KSČM, která stále tak trochu souhlasí s problémy minulosti. Za komunismu nebylo ze současného pohledu všechno špatně. Byla práce, byly docela nízké ceny…….většina obyvatelstva nebyla sužována StB a následnými politickými hrátkami, a tak se komunismus v očích některých spoluobčanů jeví jako neškodný režim. Bylo to období, kdy víra, nebo nečlenství v jediné možné partaji zabraňovalo například studiu, nebo dostupnosti vysněné práce. Komunistický režim představoval dekadenci lidských práv, kdy člověk tak jako dnes, neznamenal vůbec nic.

Komunistický režim se podílel například na genocidě romského národa, když v osmdesátých letech sáhl k cílené kastraci Romů. Komunistický režim také zahájil cestu ke ghetizaci Romů, čímž přispěl k šíření nenávistí a rasismů do celé československé společnosti. Uranové doly, lágry často řízené dle scénáře samotných nácků……….to všechno je mnoha lidmi zapomínáno………to všechno je lidskými zapomněnkami strkáno raději pod koberec, jako by to vůbec nikdy neexistovalo.

Radikálové si raději zakryjí tváře šátky. Nikdo nesmí vidět a znát identitu těch promotérů nelidských částí národní historie. Soudruh Lenin na vlajkách a praporech mladých svazáků spolu se zakrytými tvářemi jejich nositelů zajisté vypadá naprosto důvěryhodně. Radikální sovětský a československý režim byl vyzdvihován jedno únorové odpoledne radikálními mladíky se stejně radikálními smýšleními. Komunisté z KSČM se sešli, aby si společně za pomoci poslankyně Marty Semelové zapěli nad hrobem diktátora jejich oblíbenou Internacionálu. Hřbitov tak na chvilku připomínal uzavřené sanatorium pražských Bohnic. Místo, aby policie rozehnala pěvce Internacionály, ochránila propagátory komunistických symbolů. Všichni, kdo narušovali vzpomínkovou sešlost byli policií vyvedeni ven z Olšanských hřbitovů.

Policie často ochraňuje radikály, místo, aby ochraňovala stoupence demokracie. Pochodující náckové jsou často ochraňováni policií, kdežto ti co vystupují proti utlačovatelským ideologiím jsou policisty umravňováni a umírňováni. V krajích vládnoucí komunisté z KSČM si na chvilku hrají na demokraty, aby o chvilku později ti stejní komunisté provolávali slávu politickým vraždám dob minulých.  Sad třešňových ratolestí nepotřebuje jakoukoli změnu. Díky stále se zhoršující celonárodní situace kupodivu černé fleky komunistů nepředstavují pro naprostou většinu obyvatel pražádnou překážku pro jejich znovuzvolení. Komunismus je možná jako ideologie teoreticky skvělým a výborným režimem, ale v praxi je naprosto neschopný jakéhokoli života.

Beztřídní společnost, ve které se mají všichni dobře je totální nesmysl, k jehož dosažení je možné použít pouze násilí plného krve zlámaných kostí a přetržených hrdostí jednotlivých členů společnosti. Je to cesta, jak vytvořit skupinu privilegovaných, kteří budou mít zase mnohem větší majetky. Komunismus je neschopnou teorií vytvářející sadu nesmyslností. Komunismus by tak neměl nadále existovat v tomto 21. století.

Stalinisté přikrytí baldachýnem KSČM tak díky jejich volebním úspěchům na krajích a městech zažívají neskonalý vzestup. Lidé kašlou na politiku čím dál více, a tak se k volbách nejčastěji dostanou třeba ti příznivci nelidských politických stran jako jsou například DSSS či KSČM.  Kašlání na společné věci státu s tím, že stejně nic nezměníme, tak pomáhá k příchodu komunismu, který se stále více rozlézá po českých, moravských a slezských krajích.

Komunismus je a není takovým jakým byl před šedesáti pěti lety. Stalinisté, kteří v této partaji představují stále hlasitější hlas tak představují skutečné nebezpečí českému oparu demokracie. Společnost se stále více radikalizuje, zvyšují se negativní nálady tolerující i taková zvěrstva, jakými jsou extrémistické názory Vandasova tábora hloupých. Ti využívají celé situace, aby krásnými a líbivými tóny pojmenovali vady nemocné společnosti. Pojmenují je, dostanou se do mysli lidí, aby později jako hodní vlci sežrali ty, se kterými tak mile souhlasili. Stejnou strategii volí také komunisté.

Český národ by neměl svolit  návratu komunistů a nacistů k moci ve státě.