Romský aktivista Ivan Veselý nazývá zdravotně postižené kriply a Romy negry

 Ivan Veselý patří již několik let k radikálnějšímu křídlu reprezentace romského národa. Bojuje proti rasismu, přitom zároveň užívá rasismu vůči minoritě. Představuje slepý břeh romského aktivismu, který naopak vyvolává umělou nenávist namířenou vůči romské minoritě. Pan Veselý je přesvědčený, že prezentuje styl takzvané agresivní politiky. Rasismus, šovinismus a kulturní dekadence tedy v očích tohoto romského aktivisty představuje styl takzvané agresivní politiky. V tom případě stejnou agresivní politiku používají také Dělníci Vandase, proti kterým zcela zaslouženě vystupuje pan Veselý. Přidávání vulgarismů a neúcta k lidem pouze sráží důležitost a závažnost situace Romů v České republice. 

Kdo všechno může v tomto státě dělat aktivismus? V devadesátých letech minulého století vyrostlo v České republice mnoho romských sdružení, která ve skutečnosti problematiku Romů ještě více zamotala. Do popředí se dostalo mnoho romských předáků, kteří se více starali sami o sebe, než aby se starali o potřeby romských spoluobčanů. Obhajoba lidských práv začala poněkud zmateně a nepřehledně. V poradních orgánech vlády tak místo Romů aktivistů seděli Romové neaktivisté kašlající na potřeby romského národa. Jedním z typických pseudopolitiků devadesátých let je Ivan Veselý. od roku 1989 pracoval po absolvování vojenské školy v Martině jako voják. Ve stejném roce byl také za své postoje k vedení vojska z armády vyhozen.

Kontroverzní muž tak zahájil politickou kariéru. V období manuálních prací začal studovat Filosofickou fakultu, obor sociologie. Na školu byl přijat, ale nedokončil ji. Následně byl také rozkazem ministra obrany kvůli systémové perzekuci rehabilitován do stavu nadporučíka v záloze. Pan Veselý působil jistý čas také jako poradce vlády, kde diplomaticky řečeno, romskou problematiku poslal do šípku.

Pan Ivan Veselý se v jedné neveřejné facebookové skupině odhalil jako milovník  gynekologických názvosloví, milovník Kalouskova slovníku napadající druhé hlavně kvůli jejich zdravotnímu handicapu. Neúspěšný aktivista, se kterým většina Romů nechce mít co dočinění, tak kope do všech ostatních a zkouší získat pomocí kontroverzí alespoň kousek pozornosti. Ti, kdo s ním nejsou v jeho rasistickém souznění, dostávají mnoho nepravdivých a prazvláštních nálepek. Voják sloužící vlasti by měl mít úctu k lidem a rozhodně by neměl být rasistou. Na tento příspěvek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pan Veselý neuměl reagovat bez jakýchkoli slov slušné a civilizované mluvy. Slušná slova panu Veselému bohužel neříkají vůbec nic. Naopak na všechny oponenty útočí i za použití rasistických expresiv. Příslušníky neromské komunity nazývá těmi s tvarohovou hubou

 

 

 

 

 

 

Rasistický aktivista, Ivan Veselý, před mnoha lety aktivně radil české vládě jak na svět bez rasismu. Není divu, že po takových radách a hlavně díky takovým aktivistům jsou Romové na tom tak, jak jsou. Neschopnost aktivistů devadesátých let dvacátého století velmi výrazně poničila vývoj romského národa v České republice. Ivan Veselý coby VIP osoba romského etnika dokazuje, jak dekadentními mohou být někteří romští aktivisté. Diskutující VIPák na poli lidských práv tak zcela jistě totálně přestřelil přes čáru lidskosti. Sám se dovolává vůči Romům lidskosti, přitom on sám také lidskost nevyznává. Pan Veselý se ve skupině chvástal, co pro své etnikum udělal. Neunesl výtku, že aktivismus není o tom, kdo kam daleko dočůrá. Reagoval nelidsky, přesně tak, jak by reagoval neonacistický vůdce Dělnické strany sociální spravedlnosti, Tomáš Vandas. Veselý nazývá své oponenty buzeranty a projevuje se tak nejen jako rasista, ale také jako homofob.

Rasismus a šovinismus uvnitř romského etnika je také poměrně známou věcí. Ti bohatí, společensky výše postavení často rasisticky urážejí ty méně majetné. Ivan Veselý velmi často hovoří s pohrdáním o jiných Romech. Ostatně, jeho rasová předpojatost je zřejmá z této diskuse. V prvním  screenshotu se pan Veselý vyjadřuje k jednomu Romovi, kdežto v tom druhém “blbečkovském” příspěvku hovoří obecně o Romech jako takových:

 

 

 

 

 

 

Není to poprvé co romské spoluobčany nazývá černými blbečky nebo negry. Jak vidno, mluva amerických otrokářů minulého století panu Veselému nedělá žádný problém. Sám bojuje proti mluvě a chování nácků a přesto používá stejné mluvy a chování jako jím zcela správně kritizovaní náckové.

Dokonce stejně jako náckové vyhrožuje násilím.

 

 

 

 

 

Tento muž s apartním kloboučkem na facebokoové profilovce zažívá pravděpodobně nějaké sexuální frustrace. Stejné sexuální frustrování zažívá taktéž pan Vandas. Ten také označuje své názorové odpůrce buzeranty, úchyly a dalšími expresivy. Ivan Veselý je zřejmě až příliš veselý nad svým zdravotním stavem. Vozíčkář či jinak znevýhodněný občan je pro něj kriplem. Kdo by řekl, že romský aktivista bude mít zcela eugenické smýšlení o společnosti. Sociální smýšlení zcela jistě nehraje u Ivana Veselého nějaký zvláštní význam. Nevím, jestli by s názorem pana Veselého na zdravotně postiženého souhlasili ostatní Romové. Kdyby stejné výrazy ohledně zdravotně postiženým použil tento aktivista na kdejakého zdravotně postiženého Roma, zajisté by také od rodinných příslušníků handicapovaného Roma dostal náležitou fyzickou odplatu. Poté by to možná byl on, Ivan Veselý, kdo by se belhal na vozíčku možná v ještě horším zdravotním stavu, než nad kterým tak vesele ohrnuje nos.

Zřejmě si mne neslušný diskutující, coby chvilková romská VIP, spletl se svou manželkou. Ta před časem také hovořila o vyhrůžkách svého bývalého manžela. Jak vidno, k násilí pan pseudoaktivista nemá daleko. Ženy a zdravotně postižení jsou určitě jednoduchým cílem jednoho prozatím slovního chvástala.

Takto se chová vysokoškolsky vzdělaný člověk?

 

 

 

 

 

Ivan Veselý se v písemné formě chová naprosto stejně jako ti, proti kterým věčně oprávněně brojí. Rasismus, extrémismus a sprosté chování by nemělo být vizitkou jakéhokoli aktivisty jakékoli minority na světě.  Tato část diskuse snad ani nepotřebuje komentáře:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pan Ivan Veselý zajisté není rasista a už rozhodně nedělí rasisticky občany republiky na Sudeťáky a nesudeťáky. Ostatně, to dokládá svým diskusní příspěvkem

 

 

 

 

 

Ivan Veselý trpí průjmem rasistických předpojatostí a generalizací. Okamžitě řadí všechny, kdo s ním nesouhlasí do tábora nacistů, kteří perzekuovali kdesi v bývalých Sudetech české obyvatelstvo. Dalo by se u takového diskutéra očekávat cokoli jiného? Sám se zlobí, když majorita užívá generalizací a vymyšlených spojení, přesto využívá úplně stejných metod.  Ivan Veselý je zdárným příkladem, jak se nemá dělat aktivismus. Rasismem se nedá bojovat proti rasismu. Stejně jako se rasismem nedá dělat slušná diskuse.