Sociální služby se od května 2013 stanou pro handicapované ještě více nedostupné

Jste zdravotně postižení a potřebujete pomoci? Tak plaťte jako mourovatí. Máte zdravotní postižení, která zabraňují péči o sebe samotného? Vláda pro vás vytvoří nové a ještě novější překvapení. Vymyslela příspěvek na péči, pomocí kterého si požadovanou pomoc můžete uhradit.  Ministr Drábek připravil čtyři stupně bezmocnosti, podle kterých lidé s tělesnými omezeními dostávají finanční prostředky na pořízení sociálních služeb. Na jedné straně je stát s nedostatečně vysokým příspěvkem a na straně druhé jsou poskytovatelé sociálních služeb, kteří často využívají monopolních postavení a své služby prodávají za nekřesťanské peníze. Druhý stupeň bezmocnosti dostane každý měsíc od státu 4000 korun, jenže celoměsíční péče mnohonásobně převyšuje státem vyplácenou částku. Sociální služby často dvojnásobně až trojnásobně převyšují měsíční příspěvek na péči. Lidé nemají peníze na úhradu nutné péče, a přesto přijde ministryně Müllerová a po drábkovském způsobu oznámí, že od května se ceny za sociální služby navyšují?

Zdravotně postiženým se kvůli finanční nedostupnosti sociálních služeb zhoršuje jejich zdravotní stav. Často se péče o nejtěžší případy zúží na minimální, nevyhovující úroveň. Místo toho, aby se ministerstvo snažilo sociální služby zpřístupnit nejtěžším případům, tak raději vše ve jménu lobbingu Asociace poskytovatelů služeb sociální péče totálně zdraží. Tzv. ležáci, agresivní nebo velmi vážící zdravotně postižení neseženou v současnosti adekvátní péči. Rodiče takových dětí musejí často ponižujícím způsobem lepit na kandelábry veřejných osvětlení prosbu o pomoc s jejich synkem nebo dcerkou.  Stát je pro takové případy bezmocný. Přitom na začátku svého mandátu ministr Drábek sliboval zpřístupnění sociálních služeb také těm nejvážnějším případům. Do dnešních dnů ministerstvo takovou pomoc neposkytlo.

Česká republika zapomíná, že pobyt v domácnosti je mnohonásobně levnější variantou než jakou přestavuje ústavní péče. Přesto všechno stát kouká co nejvíce jak snížit kvalitu života osob se zdravotním postižením. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanovuje maximální možné ceny úhrad za poskytovanou službu. Maximální ceny úhrad za pobyt, stravu nebo za zprostředkování nákupu sociální pracovnicí vzrostou. Každý nemá členy rodiny ochotné pomoci i nad míru nízkých příspěvků. Není možné z nízkých důchodů financovat předražené sociální služby. Zdravotně postižení jsou stavěni do pozice rukojmích. Buď využijí poskytovatele s vysokými cenami, nebo se nenajedí. Buď zaplatí 150 korun za hodinu péče, nebo se nevykoupou a neoblečou. Kde je plnění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením?

Úřednická vláda Fischera něco v Kramářově vile vítězoslavně přijala, i když předem věděla, že se stát zavazuje k něčemu, co ani v nemenším nebude chtít plnit.  Je tady něco pro forma. Vlk se nažral, ale koza zůstala celá. Pomaličku umírá na souchotiny. Nedostává nažrat a péče o i je stále více horší. Zdravotně postižení jsou v ČR nejpočetnější minoritou, přesto jsou také nejohroženější komunitou v oblasti chudoby. Český stát je místem plným diskriminace a podrážením nohou velmi nemocným lidem, kteří nemohou za svůj úděl. Oni se nemohou sebrat a jít jen tak pracovat. Vedle sociálních služeb musejí tito spoluobčané také jíst, musejí platit nájemné, telefon, internet, který je pro spoluobčany s handicapem velmi často jedinou spojnicí s okolním světem. .

Snižováním dávek vyplácených zdravotně postiženým dochází také k nepřímému omezování lékařské péče. Handicapovaní sou regulováni poplatky za pobyt ve špitále. Jsou nemilosrdně okrádáni státem . Zvyšují se doplatky za léky…..to všechno znepřístupňuje lékařskou péči velkému množství zdravotně postiženým. Existuje několik případů, kdy osoba se zdravotním postižením raději vynechá životně důležité léky, protože na ně nemá. Nečasův kabinet ohrožuje životy zdravotně postižených. Následným květnovým zvyšováním cen za sociální služby není možné, aby lidem z ústavní péče zbylo oněch 15 % z jejich celkových příjmů. Kdo z handicapovaných má 11 400 na úhradu ústavní péče?

Podle ministerstva se náklady na sociální služby zvyšují, a tak ministerstvo zvyšuje základní nejvyšší cenové mantinely sociálních služeb. Daňové kouzlení Kalouska zvyšuje ceny služeb o 3,5 procenta. Energie se zvyšují až o 8,6 procenta. Autoři zvyšování úhrad za sociální služby říkají, že je potřeba, aby se na uhrazení podíleli víc i klienti či jejich příbuzní. Jenže ti se dnes podílejí na životě postiženého obrovskou měrou. V průměru  se poplatek za pobyt v ústavech pro handicapované či v domovech pro seniory zvýší na 210 korun za den.  Handicapovaní tak spolu se seniory přijdou o poslední kousek důstojnosti. Vláda zvyšuje ceny, ale příspěvek na péči lidem kvůli zvyšování cen sociálních služeb nezvýší.

Po nedostupnosti kompenzačních pomůcek přichází na řadu nedostupnost sociálních služeb.  Jaká další rána bude namířena do zad zdravotně postižených?