Němci jsou podle výzkumu univerzity z Lipska stále xenofobními

Němci jsou podle zjištění univerzity z Lipska stále xenofobními. Odpovědi jednotlivých respondentů univerzitního zjišťování hovoří o neblahém trendu, kterému je Německo stále více náchylné. V posledních deseti letech v největší zemi Evropy dochází ke stále většímu aktivismu ultrapravicové scény. Hromadí se zejména útoky páchané vůči migrantům. Vznikají krajně pravicové teroristické skupiny, jakou je například Národní socialistické podzemí(Nationalsozialistischer Untergrund), odhalené policií v roce 2011. Stále více se do popředí dostává neonacistická NPD.  Činnost Vandasových školitelů kvůli ekonomickým potížím klesá celostátně, zato se však posiluje v jednotlivých regionech Německa.

36 % dotazovaných respondentů si v univerzitou prováděném výzkumu myslí, že jediným důvodem  zvyšujícího se počtu cizinců v Německu, je touha cizinců využívat výhody německého sociálního systému. 33 % dotazovaných si myslí, že by se Německo kvůli zvyšující se nezaměstnanosti mělo zbavit všech přistěhovalců. Nacionálním náladám napomáhá stále se zhoršující ekonomická a následně také sociální situace obyvatel Německa. Se snižující se životní úrovní přichází u mnoha jedinců k toleranci radikálních, zdánlivě nejrychlejších řešení.

Hledají se hlavní viníci poklesu “blahobytu”. Za všechno špatné čím dál více mohou v myslích lidí cizinci okrádající pracovitého Němce o poslední eurocenty. 11 % respondentů průzkumu univerzity v Lipsku  si dokonce myslí, že “nacismus měl také pozitivní aspekty”. Východ Německa je na tom ekonomicky stále nesrovnatelně hůře než bývalý, zdí oddělený, Západ. Nárůst ultranacionálních nálad společně s pozitivním vnímáním hodnot nacismu je nejpatrnější v devíti východoněmeckých spolkových republikách. Zde mezi mládeží dochází ke stále zvyšující se netoleranci ke všemu odlišnému “neněmeckému”.

Mládežníci se scházejí v neonacizujících uskupeních, která poté svou frustraci projevují násilnostmi vůči přistěhovalcům, homosexuálům, zdravotně postiženým, sociálně slabým a dokonce i starým lidem. Na ulicích východoněmeckých měst tak dochází k nárůstu alkoholismu, vandalismu, násilí,……rozšiřuje se obchod s bílým masem a dokonce dochází k nárůstu drogové scény. Proč se východoněmecká mládež stává netolerantní ke všem odlišným spoluobčanům? Pouze 29 % mladých východoněmců má za své sousedy cizince, kdežto v západním Německu je tento poměr přibližně trojnásobně vyšší. ladí nemají osobní zkušenosti s cizinci, a bez problémů poté souhlasí s názory extrémistů vypovídajících o “kvalitách cizích živlů” v německé společnosti.  Rasové nesnášenlivosti napomáhá také mnohonásobně vyšší nezaměstnanost ve východním Německu.

extrémismus v Německu

Data z tabulky jsou přes dva roky stará. V současnosti jsou čísla statistických zjištění ještě mnohem děsivější. Antisemitismus nahrazuje islamofobie, která se stává nejen pro německé extrémisty, hnacím strojem prováděné nenávisti. Ultrapravičáci provádějí útoky na studenty ze zahraničí. Stále častěji se množí útoky na Němce s tureckými či jinými neněmeckými kořeny. Růst pravicového extrémismu je velice nebezpečný. Zvláště v zemi, která svou nenávist plnou rasismu v blízké minulosti představila v desítkách milionech mrtvých.

Extrémisté z Německa stále častěji nalézají azyl u Dělnické strany sociální spravedlnosti. Stále častěji nalézají podporu z různých extrémistických uskupení v České republice. Nebezpečí extrémismu je především v jeho šíření mezi “řadovými” občany.