Prezident Zeman dělá svým švejkovstvím a neustálým lhaním ostudu České republice

Miloš Zeman stále více připomíná českého Švejka, toho přihlouplého prosťáčka, který tu a tam utrousí části svých mouder. Desetimilionová spodina, pro kterou se Zeman jal prezidentských otěží, nestačí kroutit hlavami nad absurdnostmi Zemanských tradic. Bezbřehý nacionalismus doplněný o přebujelý egoismus bez problémů povyšuje zločiny minulosti na projevy slušnosti a kulturnosti. Tam, kam vstoupí noha “prezidenta z paneláku”, tam bývá obvykle živo. Vedle lehkého smíchu střídaného vlezdoprdelkovstvím státních médií, dochází k prosazování jednolité pravdy soudruha z Hradu.

Rakouská tisková agentura si přišla na své. Zeptala se českého lháře na Benešovy dekrety. Muž s černým oblekem, ověnčený rudou kravatou zítřků a snad i včerejšků, odpověděl po svém.  Zeman se distancuje od kolektivní viny, přesto nemůže zklamat nadšení a přízeň extrémistů a nacionalistů, pro které se hradní kecal zaprodal během prezidentského klání.

Devadesát procent Němců bylo v očích Zemana kolaboranty a pomahači Hitlera, kdežto deset procent proti nacismu povstalo. Slovy Zemena: “člověk by neměl zapomínat, že devadesát procent sudetských Němců hlasovalo pro pomahače Hitlera. Oceňuji, že zbývajících deset procent – socialisté, komunisté a další – bylo proti Hitlerovi. Benešovy dekrety neobsahují princip kolektivní viny, protože odhadovaných deset procent bylo vyjmuto z odsunu

Zeman opět lhal. Lhal v zahraničí zahraničním médiím a udělal tak z Čechů bandu idiotů neznajících historii svého vlastního národa, svého vlastního státu. Miloš Zeman používá praktik padesátých let, ve kterých není důležitá pravda, ve kterých vítězí lži (ne)mocných. Kolektivní vina je alfou a omegou v Zemanově logice. Česká republika se má přeměnit na Zemanovo a to co vychází z úst Zemana má být opět hlasem Čechů a Zemanovy krajiny.

Nový prezident s pseudolevicovým smýšlením předělává obraz českého národa v očích zahraničí. Vtipná mediální fikce českého švejkysmu dostává díky Miloši Zemanovi reálných tvarů. Hloupý Miloš v angličtině otevře zásobárnu lží, dokonce začne glorifikovat vraždění Němců v poválečném období za normální stav národní msty. Možná se gottwaldovsky vyhlížející prezident republiky vžil do pocitů Edvarda Beneše, který právě svým projevem pokřtil násilnosti českých poválečných měst. Polévání lidí dehtem, urážení rukou, uší, nosů, odřezávání pohlavních údů…….to všechno bylo z vůle prezidenta Miloše Zemana správné.  I tohle nepřímo tvrdí ikona extrémně smýšlejících levičáků.

Nepravdou políbený důchodce z Vysočiny studuje kauzu doživoťáka Kajínka. Fanklub nepolíbených dam nejznámějšího vězně v republice, díky nápadům Zemana ožil. Naděje “hrdiny”, pro kterého se upsali kdejací stoupenci z řad ČSSD, stoupají raketovou rychlostí. Pan mocný se zahledí nad tunami spisů, pan mocný udělá bububu a rázem bude jasné, zda je Kajínek vinen či nevinen. “Ať žije pan Miloš Zeman”, zaznívá z internetových diskusí. Právě takovým nemyšlenkářům vyhovuje Zemanův přístup. Možná by měl pan prezident delikventa Kajínka povýšit, jako bratry Mašíny, do řad národních hrdinů, protože první provinění, kterého se Kajínek ve svém životě dopustil, bylo v roce 1974.

V rozhovorech před přímou volbou prezidenta se Zeman jasně vyjádřil, že nevyhlásí žádnou amnestii…….možná proto také další amnestie vyhlásí……tady jde přeci o Kajínka a tam nějaká ta výjimka patří…….

Prezident Zeman dělá svým švejkovstvím a neustálým lhaním ostudu České republice.