Testovali syrští rebelové chemikálie Turků na králících?

Testovali syrští rebelové chemikálie Turků na králících? Na Youtube se objevilo video, na kterém v nějaké budově probíhá test chemikálií turecké provenience.  Pravost videa nelze jakkoli ověřit a mediální svět tak o nahrávce může hovořit jako o nepodloženém svědectví, které může a nemusí být pravdivé. Pokud by se však jednalo o pravé video, poté by tady bylo neklamné svědectví o nadstandardní a nezákonné, případně nemorální podpoře spojenců protiassadovcům. Byli to právě povstalci, kteří před několika měsíci obviňovali vládní vojáky z používání chemických zbraní, a přitom ti stejní povstalci podle nepodloženého videa zkouší smrtící účinky chemikálií na králících.  O nahrávce se zmiňuje také 6. prosince 2012 Syria Tribune

Video je drsnějšího charakteru, slabším povahám nedoporučuje server Hrebenar.eu jeho shlédnutí:

O chemické činnosti protivládních bojovníků opět prozatím nepodloženě hovoří poslední incident ze syrského Khan al-Assal, při kterém byl údajně použit jako chemická zbraň chlor CL-17. Viz. článek serveru Hrebenar.eu z 26.3.2013.

Video začíná se záběry jednotlivých lahví a uzávěrů, na kterých je patrný název Tekkim. Autoři snímku si dali práci s tím poukázat na dodavatele zabíjejících zrůdností. Jedna lahvička vedle druhé dokazující značné množství zásob, ze kterých lze pomocí chemikovy aparatury vyrobit velké množství budoucích vražedných preparátů. Vše je důsledně podkresleno fanatizujícími arabskými slovy doprovázenými hudbou mučedníků.

Džihádisté zpívají, zatímco dvojice králíků v proskleném akvárku po nalití smrtící dávky zaklepe nožičkami. Je kladen důraz na dlouhou a bolestnou smrt němých tváří, které pouhou minutu po nadýchání jedovatých výparů umírají. Snad jako by autor chtěl dát najevo jak strašná smrt čeká ty, proti kterým jsou preparáty připravovány. Na zdi visí plakát s nápisem: “The Almighty Vítr Brigade.” Snad aby oko divákovo nezapomnělo na to s kým má tu neblahou čest. “Bojovník” v masce udatně slibuje smrt Alawitům: ” Viděl si, co se stalo? To bude tvůj osud, jsi nevěřící Alawita, přísahám při Alláhovi, že zemřete jako tito králíci minutu po inhalaci tohoto plynu“.

Kdo je na tomto videu, jsou to opravdu rebelové? Nebo se jedná o kompromijující video z vládní agendy Assada? V tento okamžik nelze s úspěchem tvrdit to ani ono. Zkusme se na chvilku zamyslet. Co když jsou aktéři opravdu protiassadovskými výrobci nervových plynů…..jak se dostali k chemikáliím z Turecka? Kdo jim je dodal v tak obsáhlém množství? Pocházejí chemikálie z ukradených chemických arzenálů vlády, nebo byl smrtící materiál opravdu dodán mocnostmi, případně samotným Tureckem k zahájení chemických útoků proti vládním jednotkám a sympatizujícím proassadovským Syřanům?

Na záběrech jsou rozpoznatelné nádoby s těmito chemikáliemi: Potasyum Permanganat, Potasyum Netrat, Sodium Nitrite, Potasyum Klorat, Urea, Magnezyum Nitrat, Aceton a řada dalších. Jedná se o látky, pomocí kterých lze vyrábět různé formy chemických zbraní, mezi které patří také nervové plyny.

U dalšího videa s povstalci a tureckými chemikáliemi také nelze ověřit autenticitu závěrů. Ale jedno je jisté, turecké chemikálie jsou testovány a pravděpodobně také později používány. Video demonstruje použití a účinek v jedné polorozpadlé budově:

Jaká bude reakce NATO, pokud se skutečně potvrdí, že některá z povstaleckých skupin opravdu používá chemické zbraně? Proč média mlčí o podezřeních spadajících proti povstalcům?