Držme palce soudu, snad odsoudí Lucii Šlégrovou na dostatečně dlouhou dobu

Držme palce soudu, snad rozhodne spravedlivě a odsoudí neonáckyni Lucii Šlégrovou k dostatečně dlouhému trestu v přítmí zčernalé šatlavy demokratického Česka. Propagace neonacismu je naštěstí trestná, a tak si Lucinka se zálibou v nacikulturu vykoledovala další soudní stáníčko před ochránci zákona.  Janovský projev plný neonacistického braku konečně dozná možného ocenění. Je nevyšší tříletý trest dostatečnou sazbou pro tak protřelou propagátorku Hitlerovy ideologie?

Možná za tři roky Lucie Šlégrová v kriminále dokonale zčerná a přestane se svými nacistickými a xenofobními plky, jimiž hodlá oblažovat český národ ve své nově zakládané partaji Demokratické strany pracujících. Naštěstí její politický počin nedostal ještě od ministerstva zelenou, a tak ani není jisté, zda odpadlice Dělnické strany sociální spravedlnosti bude moci předvádět svou nenávist v trikotu nějaké ultrapravicové strany.

Zatím tak trochu hostuje v bratrově sdružení Nečeských lvů. Ti vyhlásili Romům džihádisticky pojatou svatou válku, kde alfa, beta a gama samci s hrdostí sobě vlastní zakousnou každého jinak zabarveného člena českého národa. Přihlouplí milovníci svastik si zcela naivně myslí, že Čeští lvi do budoucna vytvoří silnou ozbrojenou armádu, se kterou by mohli bez obav zmasakrovat kdejakého “cikána” na ulicích českých, moravských a slezských měst.

Lucie Šlégrová není příliš velkou myslitelkou. Kdysi zaútočila na soudního znalce Mazla a udělala z něj podle rozkladu příjmení typického Žida(Michal Mazel – Maasel – Mojsele – Mojžíš = žid) soudního znalce Žida. Byl to spíš tragikomický vtip, taková kulturní vložka hodná leda tak klaunského vystoupení před poloslepým zrakem Luciina ideového strýčka Adolfa. Lucie Šlégrová byla drzá a zkusila hru na neonacistickou společnost, kde opět na malý okamžik platí Norimberské zákony minulosti. Lucie Šlégrová je Židovka jako poleno. Dokládá to alespoň stejně ideový rozklad jejího přímení.

Šlégrová (Schläger – Kopfschläger, Steinschläger a Kupferschläger = je typickou součástí židovských přímení), navíc německé podstatné jméno Schläger značí v překladu rváč, násilník…….

Jak příznačné pro nacifrau současnosti. Násilník a rváč nyní stojí před soudem a očekává rozsudek za velebení národního socialismu, jemuž od šestnácti let zasvětila celý svůj život.

Židé, jednou vás budem bez slitování soudit za vaše špinavé činy!

V tento symbolický den a na tomto symbolickém místě bych ráda něco vzkázala všem těm ‘vyvolencům’. Tak, jako vy máte dnes tu drzost soudit nás, za naše čisté myšlenky, tak my jednou budeme soudit vás za vaše špinavé činy! A můžete si být jistí, že to bude bez nejmenšího slitování!

Prohlásila osudný listopadový den v severočeském Janově Lucie Šlégrová. Copak taové zvolání není opravdu antisemitské?  Soudní znalec Michal Mazel označil vystoupení Lucie Šlégrové za propagaci nacismu a antisemitismu, a proto musel být skutečně z celého případu odstraněn. Odstoupení znalce Mazla z celého případu bylo faktickým vítězstvím neonacistů. Byl to důkaz, co všechno se může stát, pokud se organizovaná skupinka neonacistů vrhne na soukolí spravedlnosti. Alespoň byl advokát Lucie Šlégrové, jež zcela neprofesionálně podával námitku na znalce Mazla kvůli možnému rasovému původu,  potrestán Advokátní komorou k ročnímu zákazu činnosti.

Slečna nacismu nechce mít slitování. Proto by nikdo neměl mít slitování s ní. Zaslouží si ten nejvyšší možný trest.