Duchcovské scházení se s nácky je legitimizováním extrémismu jako reálné moci ve společnosti

Náckové jako neoficiální partneři severočeského městečka…..ne to není vtip, to je holá, naprosto děsivá skutečnost. Vadasova partaj árijských nekrofilů si užívá jako zmije na rozžhaveném kameni zájmu starostky. Jako kdyby vyznavači hákových křížů byli jedinou zárukou nějakého pochybného jednání. Neonacisté nejsou ani v zastoupení radnice, přesto starostka Bártová jako agilní předvolební agitátor připravuje kulaté stoly. Kulaté stoly, kde jsou Romové ehonestováni. Kulaté stoly, kde se radnice propůjčuje vůli místních neonacistů, kteří s tichým souhlasem vedení města zkoušejí víc a víc, protože nenávist proti Romům je v Duchově politickým mainsteamem podporovaným z nejvyšších míst. 

V republice je evidováno více jak 80 politických stran, přesto neonacisté z DSSS jsou těmi správnými k řešení problémů v Duchcově? Toto město dávno, předávno zahájilo cestu k rasismu, nenávisti a kuplířskému dělení obyvatel na dvě či více skupin a podskupin, se kterými radnice a zodpovědné skupiny politiků odmítají jednat. Záštitu pod podivným jednáním měl radní Ústeckého kraje pro sociální věci Martin Klika. Romové společně s neziskovými organizacemi zcela logicky odmítli účast na takovém tragikomickém shromáždění.

Situace v Duchcově je skutečně špatná. Z jihu města se vytváří nový “Darfůr”, na kterém se většinovou měrou podílí vedení města. Není tam žádné kulturní vyžití pro mládež, není tam  dostupná lékařská péče……nevládní organizace zabývající se péčí o děti jižního Duchcova jsou nyní v rámci nulové tolerance šikanovány. Město se mstí za neochotu místních podvolit se k cestě extrémismu, neonacismu a porušování lidských práv, ke které městské zastupitelstvo inkriminuje. Na jedné straně je nulová tolerance zatímco na straně druhé sou neonacistům z DSSS poskytovány téměř nekonečné mantinely k propagaci jejich nenávisti.

Extrémisté využívají pradávného napadení manželského páru k protiromským demonstracím, kterým, jak se zdá, paní starostka tleská. Setkávala se a doposud setkává s jejich organizátory. Na neoficiálním městském fóru se baví s neonácky a extrémisty a dokonce jim říká, že se s nimi ráda baví. Náckové zastupují část obyvatelstva města? To je nějaký nový druh humoru krajských zastupitelů? A kdo je ještě zástupcem Duchcovanů? Jsou to komunisté? Proč starostka nemluví s nimi? Jsou to příznivi Balbína? Proč starostka nejedná s nimi?

Jak krajská, tak místní politická reprezentace klesla na totální dno. Neonacisté nesmějí být kolegy v politické diskusi. Dochází tak k nepřímému uznání neonacistů jako reálné moci.  Jako těch, co mají politické oprávnění k vytváření novodobých norimberských zákonů. Vyvražďovací touhy Jana Dufka jsou relevantními názory zastupujícími část Duchcovanů? Copak se lidé skutečně pomátli a chtějí tak jako Dufek vyvražďovat místní romy? Takoví nelidé jsou příhodnými karikaturami nelidství. Takoví lidé pouze ukazují politické směřování Jitky Bártové. Není možné jednat s někým, kdo by nejradši vymýtil část obyvatel.

Pozvání jsem odmítl. S neonacisty se nejedná, je to naprosto nepřípustné. Starostka tímto krokem legitimizuje jejich rasistické názory

uvedl zcela správně pro server Romea.cz Jan Čonka. Radnice se nesnaží hledat řešení. Radnice dokonce ani nechce jednat. Radnici jde jenom o to legitimizovat nelegitimizovatelné. Tady jde o mnohem víc, než “jen” o růst duchcovských neonácků. Pokud neonacisté zvítězí ve válce ideologií, potom můžeme očekávat podobná vítězství v ostatních městech na severu. Politikům je jedno s kým jednají. Důkazem je chování krajských zastupitelů, kteří pomáhají starostce, místo toho, aby ji donutili k respektování demokracie a potírání neonacismu, extrémismu a nelidství.

Miroslav Brož ze sdružení Konexe celou situaci pojmenoval docela trefně

Dělnická strana a otevření anticikanisté nejsou ti, kteří by se měli podílet na řešení situace v Duchcově. Ještě před pár lety by bylo nemyslitelné, aby byli pozváni na podobné jednání. Kdyby byli místo nich na jednání pozváni umírnění, rozumní obyvatelé města, kteří chtějí najít recept na lepší soužití v Duchcově, Romové i neziskovky by se jistě rádi zúčastnili

A o to tady přesně jde. Díky snažení Jitky Bártové nyní dohází k dalšímu posunování pomyslných hranic, kde se extrémismus a rasismus stává běžnou součástí společnosti. Starostka setkání hodnotí pozitivně……..Dufek s Pindíkem si zahráli na velké vyjednavače….konečně zazněla i na základě krajské podpory neonáckova přání šachových figurek, kde majorita musí z vůle extrémistů zprznit jako malou školačku ten nicotný kousíček lidských práv.

Společnost by se měla stydět za takové politiky jakou je duchcovská starostka Jitka Bártová.