Konferenci vévodil Keller a ulicím náckové z Českých lvů…..kam se podělo právo a spravedlnost?

Města nejsou schopna zacházet se zákony k ochraně slabé demokracie. Příklad Vítkova a parafráze tamějšího starosty jsou toho důkazem. Nekompetence, mnohdy neochota, lenost, či případné nepochopení odstavců a článků právního systému nepřímo napomáhají imbecilům s erekcemi v pravačkách k jejich zvrácenému pochodovému klání. Zatímco České Budějovice  využily všech možností shromažďovacího práva, Vítkov reagoval totálně jinak. Tři dny  zůstávají omluvenkou, zatímco Vítkov dostanou neonáckové jako dárek na zlatém podnosu. 

Co představovala dnešní tisková konference zahájená před demonstračním kláním? Byla politickým prohlášením profesora Jana Kellera? Nebo se jednalo o předání informací  rizikového štábu novinářům a široké veřejnosti? Špatné ozvučení mítinku doplněné o politické poučky silně levicového profesora…….co to všechno mělo být? Přeměníme setkání krizových týmů v politické agitace, kde je 90 % lidí chudých a ostatních 10 % obyvatelstva nechutnými miliardáři? Ve skutečnosti tomu tak není. Megalitické stavby politických agitací jsou ve jménu demagogie  vytvářeny přímo v přímém televizním přenosu. Ulice Vítkova zneužijí neonacisté, zatímco televizní vysílání zneužil příznivec krajských oranžových vlád. Starostové, krajští a místní politici se tak proměnili v anděly, zatímco ti celostátní jsou zlými v moři dobrotivých……

Chceme řešit rasismus pomocí zidealizovaných modelů společnosti?

Povídačky o hodných hejtmanech a zlých ministrech jsou hloupost nad hloupostí. Oba dva tábory politiků jsou skupinami zatracenců podepisujících se na současném stavu ve všech  regionech republiky. Veleslavná konference se nesla v duchu podpory Rusnokovy vlády, hejtmanů a hradního týmu. Ve Vítkově se sjíždějí svastikáři minulosti.  Tři stovky nácků mylně vydávajících se za národovce przní vlaky Česka, zatímco se u Husovy ulice shromažďují odpůrci neonacismu ze Strany rovných příležitostí.

Pavel Matějný si hraje na velkého nácka ještě většího než je přihlouplý Vandas. Čeští lvi jako zatracené bestie nelidskosti vedou horko nehorko svůj svatý “džhád” za rasovou čistotu. Budějovice nevyšly,  a tak si nyní mohou alfa, beta a gama samci hrát jako malé děti na božskou Rahowu. Hloupí naciboys využívající naivity politiků, ale také učenců podobných profesoru Kellerovi, budou v nedalekém ostravském regionu jako nějací pohrobci Hitlerova panteonu  nadále šlapat po všem českém a národním. K situaci v ostravském uhelném revíru se mají na tiskových konferencích vyjadřovat pouze zodpovědné osoby, a nikoli extrémně doleva naklonění sociologové.

Čtrnáctá hodina odpolední na náměstí Jana Zajíce ve Vítkově ožila neonáckovskými sentimenty. Dementní holohlavci vystřižení jako ze žurnálů prastaré Vlajky se rozhodli provokovat. Vybrali si proslulý Vítkov, v němž došlo k celorepublikově hrůzné události. Konferenci přenášené živě n ČT24 vévodil Keller a ulicím náckové z Českých lvů…..kam se podělo právo a spravedlnost? Stát není dostatečně silný, a díky levicovému Hradu ani nechce bránit ideologiím a politickým manipulacím vedoucím pouze k bičům na Romy. Ministr Pecina a další poradní orgány Vlády ČR připravují dehonestační plány, ve kterých vítězí pohádky o zlém skřetovi, Bivojovi a týrané Nastěnce. Tady nejde o hledání pravdy, skutečnosti a reálných nedehonestačních řešení. O to ostatně nešlo ani na dnešní konferenci před začátkem demonstrace ve Vítkově.

Politické reprezentace na všech úrovních politikaří a zkouší demagogii k utlačení lidských práv, zatímco se svoboda zatraeným neonáckům nabízí přímo na zlatém podnose. Lidem se říká, jak mají věci chápat, ale tak nějak se zapomíná na skutečnost a pravé hledání “viníků”. Politici nesmějí být vyjímáni z vůle toho či onoho tábora. Zatím se nehledají smírná řešení. Hledají se domnělí viníci, vůči kterým dochází k dalším porušováním lidských páv. Copak takto může fungovat demokracie?

Nelze vyhledávat řešení pod pláštíkem politizace.