Náckové z Českých lvů svedou “bitvu” o česká města před krajskými soudy

Grázlům minulosti se nelíbí zakázání neonáckovských pochodů. Šlégrova džihádistická Rahowa doznala významných šrámů, a tak se “nemajetný” neonacista se svými sluhy rozhodl proti rozhodnutím Českých Budějovic a Havířova postavit po svém. Tato dvě města využila všech možností shromažďovacího zákona a zakázala kindernáckovské promenády polochcíplých Českých lvů  napříč ulicemi. Alfa, beta i gama samci zdegenerované smečky lvů dostali na chvilku ránu přes své nenechavé tlapy posluhovačů temna. Stalo se přesně to, co server Hrebenar.eu očekával.  “Obchodníci” s esesáctvím a pseudonárodovectvím se rozhodli právně napadnout rozhodnutí dvou výše jmenovaných měst. 

Jiří Šlégr z poloviční ulice pod Mostem se zálibou v uniformy nácků z SA jednotek společně s organizátorem White Power koncertů a sousedem chotěbuzského střelce neuspěl. Město konečně odvedlo skvělou práci a překazilo oslavu neonacismu. Pojmenovali nácky pravými jmény, odkázali na jejich aktivity, hajlování a focení se se symbolikou neonacismu. Konečně někdo nebyl líný a ověřil si z dostupných zdrojů o jaké týpky s rasistickou minulostí jde.

Shromažďovací právo nepřipouští jako jedinou záminku k zákazu shromáždění minulost žadatelů. Zároveň však podle jednoho právního výkladu umožňuje tuto minulost využít jako jeden z mnoha podkladů pro zamítnutí oznámené akce. Konečně dvě města České republiky uposlechla manuálu ministerstva vnitra. Jiří Šlégr zkouší rozehrávat neonacistické hrátky na území České republiky. Vyhlásil pochybnou válku Romům,  neonáckovskou Rahowu,  jež ve své podstatě není nic jiného, než další rádoby džihádistický nesmysl pokoušející pokoušející se o obrodu neonacismu, rasismu a dalších forem ultrapravicového šílenství.

Náckovská Lví tour dostala citelný zásah, a proto bylo jen otázkou času než si novodobí esesmani opatří dostatečný obnos peněz na zažalování Českých Budějovic a Havířova. Lví nevlastenci se nyní mohou holedbat ideologickým bojem o dvě česká města. V tomto ideologickém boji jde o mnohem víc než “jen” o radost několika neonácků. Pokud by skutečně žaloba u krajských soudů skončila dobře pro žalobce Pavle Matějného, poté by města po celé republice ztratila další nástroj na ochranu demokracie v České republice.

Žalobu za neonacisty vypracoval Mgr. Robert Cholenský, Ph.D.  Tento právník není ve věci obhajoby neonacistů žádnou prvničkou. Před několika dny, 8.8.2013, zahájil Obvodní soud pro Prahu 2 hlavní líčení ve věci patnácti mladých žen, obžalovaných z propagace neonacismu. Magistr Cholenský sedmi ženám dělá před soudem obhajobu. Celý proces s neonacistkami komentuje například takto: “Proces s mými klientkami až příliš připomíná to, co známe z předchozího režimu: policie, státní zastupitelství i soud plní politickou objednávku a právo, hmotné i procesní, musí jít stranou, zatímco skuteční zločinci spravedlnosti často unikají, případně si jich spravedlnost nevšímá“.

Protože   napadené   rozhodnutí  je   nezákonné,  žalobci   nyní  nezbývá  než  podat   proti
němu správní žalobu a navrhnout, aby soud napadené rozhodnutí zrušil.

Požadují ústy advokáta neonacisté na krajském soudu. Pomocí právních kliček neonacistická scéna zkouší nalézt další dirku v právním řádu.

Žalobce předesílá, že napadené rozhodnutí uvádí tři různá vymezení důvodů pro zákaz
shromáždění, nejprve § 10 odst. 1 písm. a) ShromZ, poté § 10 odst. 1 písm. a), b), c) ShromZ
a v závěru odůvodnění § 10 odst. 1 odst. a), b) ShromZ, přičemž odůvodněn je fakticky jen
důvod podle písm. a), jemuž se proto žalobce ve své žalobě bude především věnovat.

 

(1) Úřad, jemuž bylo shromáždění oznámeno, je zakáže, jestliže by oznámený účel shromáždění směřoval k výzvě:

a) popírat nebo omezovat osobní, politická nebo jiná práva občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení nebo k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti z těchto důvodů;
b) dopouštět se násilí nebo hrubé neslušnosti;
c) jinak porušovat ústavu a zákony.

 

Neonacisté se pokoušejí přesvědčit soud, že se rozhodnutí měst opírala o osobní charakteristiku Pavla Matějného a Jiřího Šlégra. Náckové se budou snažit využít nejednotnosti právního názoru, kdy někteří soudci nepřipouštějí pověst i minulost žadatele o shromáždění jako jeden z bodů případného zákazu, zatímco ti ostatní soudci s takovými důkazy problém nemají.

Neonacisté se nejspíš pokusí vnutit představu, ve které minulost obou pánů hrála hlavní role při úředním rozhodování. Jenže České Budějovice, dokonce ani Havířov, nerozhodly pouze na základě nevhodnosti pověsti a minulosti dvou neonácků.  Byl to jede z důvodů. Tento důvod však nebyl důvodem jediným. Radnice jako další důvod  zákazu  v Budějovicích použila průběh podobné demonstrace z 29.6.2013 a 6.7.2013, kdy došlo k otevřenému konfliktu mezi policií a neonacistickými výtržníky. Radnice se také zcela správě zajímala o to, kdo jsou Čeští lvi.

Viz. ukázka ideologie Českých lvů, viz. odpověď facebookového účtu Wraith Jiří, jež je vysokým představitelem Českých lvů:

Čeští lvi nejsou nic jiného, než banda zastydlých nácků vydávajících neonacismus za nový druh vlastenectví.  toto byl jede z důvodů proč zakázat bestiálním lvíčatům “neonacistické veselice” uprostřed měst. Budějovice rovněž rozhodovaly na základě rozsudku Nejvyššího správního soudu, kdy shromáždění může být zakázané, pokud takové shromáždění může někomu způsobit újmu.

A “procházka” neonacistů s kudlami, holemi a dalšími proprietami poblíž romských obydlí je shromážděním, které skutečně může někomu velmi krutě ublížit.

Spravedlnost skutečně skomírá, když její výklad je závislý na tom, jaký senát soudu dostane kasační stížnost na stůl.  Neonáckové se také pokoušejí pomocí advokáta Cholenského veřejně prosadit radikální a neonacistické myšlenky na podobných shromážděních jako něco naprosto normálního, co by nemělo být státem, potažmo samosprávami zakazováno. V soudním klání ve věci Českých Budějovic a Havířova jde především o obhajobu demokracie, ve které nemohou zaznívat beztrestně neonacistické, rasistické a jinak extrémistické útoky vůči dalším Čechům, vůči dalším obyvatelům České republiky.

Demokracie musí mít možnost ochránit sebe samotnou před nekromanty neonacismu jakými jsou například Čeští lvi a jejich ideologie nenávisti, rasismu a ničení českého národa ve jménu shnilé kobky Hitlerova patosu.