Patří koupaliště náckům nebo Duchcovu?

Na příkladu duchcovského koupaliště je jako nabíleni vidět, kdo ve městě rozhoduje, a komu radnice v čele s místní starostkou nadržuje. Organizace Vandasova spolku neandrtálců vyšla ze sluje přihnědlých myšlenek přímo do ulic severočeského městečka. Společně s dalšími pronacisticky smýšlejícími spoluobčany města, tak zcela veřejně docházelo k rasistickým dehonestacím a ponižováním všech Romů nacházejících se v daný okamžik na místním koupališti.  Korzující náckové jako staronová četa esesáckých šerifů slovně uráželi všechny Romy. Začali je fotit a dokonce jednoho z romských návštěvníků koupaliště neonáckové vyhrožovali. 

Co přijde příště? Dnes si pohrobci gestapáků “hrají na šerify”, hrubě uráží obyvatele města a město jako takové vůbec nereaguje.  Kdo v Duchcově rozhoduje? Místní naci stařešina s omladinou nebo demokraticky zvolené zastupitelstvo? Komu starostka slouží, je to Vandas a jeho parta trolů, nebo všem občanům města? Fašounci se rozhodnou po vzoru řeckých Úsvitářů ponižovat a vůbec nic se nestalo? Kdyby se to samé stalo v opačném gardu, byla by média plná zpráv o nepřizpůsobivých Romech útočících na odpočívající majoritu.

Nepřizpůsobiví čecháčci v doprovodu Dufka a náckovského Pindíka onemocněli fotografickou mánií. Možná si chtěli založit soukromý archív duchcovských Romů, které si vehementně fotografovali. Kdo v ten okamžik koho utlačoval? Nebyli to Romové, ale Majoritní náckové, jež si na okamžik zahráli na výjevy z Reichu, kdy černé uniformy s lebkami na kápích počítaly a dokumentovaly další oběti příštích transportů do Dachau  či Osvětimi.

Náckové z duchcovské DSSS svou akci na svých facebookových stránkách komentují takto:

Dnes se místní organizace Dělnické strany sociální spravedlnosti, společně s několika dalšími nespokojenými občany města Duchcova vydala na Duchcovské koupaliště zjistit, jak to doopravdy je s utlačováním majoritních občanů romskou menšinou.
Hned po příchodu jsme zaznamenali nezvyklí rozruch mezi Romy, kteří se začali ihned navzájem upozorňovat, že na koupaliště přišli nějací na krátko střižení hoši…
Na koupališti jsme důkladně sledovali veškeré dění a naštěstí jsme nezaznamenali žádný konflikt, ani útok ze strany Romů (zřejmě díky naší přítomnosti).
Asi po půl hodině naší přítomnosti, se romské rodiny začali balit a hromadně opouštět koupaliště, za což nám přišli i dva majoritní občané poděkovat
Potom co většina Romů z koupaliště odtáhla, jsme usoudili, že vlastně už není koho hlídat a také jsme se vydali směrem ke svým domovům…
U východu z koupaliště, nám ještě oznámila paní od pokladny, že několik Romů žádalo zpět zaplacené vstupné, že prý musejí jít domů kvůli “náckům”, že se nestihli ani vykoupat a necítí se na koupališti bezpečně.
Jak by to asi vypadalo, kdyby si každý z majoritních občanů Duchcova řekl, že chce zpět vstupné, jelikož se kvůli cikánům necítí na koupališti bezpečně…?

Partajníci na Facebooku projevující se úvodní fotografií jako partička kryptopedofilů

se rozhodli provokovat. Mysleli si, že místní Romové skočí na vějičku náckovy neinteligence. Možná je Pindíček vítaným hostem paní starostky , možná se paní starostka vydává s Dufkem na vandr tamějším náměstím, ale Romové stejnou chybu nepřímé legalizace a podpory rasismu a neonacismu neudělají. Raději odejdou, než aby vyvolávali jakékoli násilí. Na duchcovském koupališti byly také romské děti, a pokud by skutečně s neonacistickou chátrou došlo k nějakému střetu, poté by v přímém ohrožení byly právě nevinné děti, které nechtěly nic jiného, než s užít další parný den v osvěžující vodě místního koupaliště.

Půl hodiny jako patrola hyen slintali náckové běsem Čapkových mloků nad přítomnými Romy…….V neonáckově světě šachových figurek není místo pro společné soužití černých a bílých figurek a správný neonácek udělá cokoli proto, aby nenáviděného “cigána” vyštval z rajónu sádrovců za pomoci jakýchkoli prostředků. Skupina členů místní organizace DSSS u stánku s občerstvením fotografovala Roma společně s jeho dětmi. Řvali na něj a záměrně Vandasovi pochopové s inteligenčním koeficientem chřadnoucí ponravy zkoušeli vyvolávat konflikt, jež by náckové později mohli vydávat za další útok nepřizpůsobivého Roma vůči českému a samozřejmě slušně chovajícímu se majoritáři.

Když ostatní Romové uviděli ostrou slovní výměnu mezi neonácky a postávajícím Romem, raději z oprávněného strachu o své blízké opouštěli městské, nyní náckovské, koupaliště v Duchcově. Poté členové DSSS v tomtéž občerstvení zvedali židle a houfně řvali jako partička ochlastaných gibonů z gabonského pralesa “Horváte nashle”. Všichni ostatní z řad majority pouze přihlíželi, jako kdyby v kině sledovali černobílý film řádícího nácka vyhánějícího nenáviděného Žida zpět mezi čtyři stěny sionistova příbytku. Město není schopné zaručit bezpečnost všem občanům bez rozdílu. Romové se tak zcela oprávněně obávají, co všechno neonáckům projde příště. Dnes to bylo vyhánění Romů z městského koupaliště…..co přijde poté?

Kde je mediálně slavná nulová tolerance proklamovaná hlavně paní starostkou, komunisty, ódesáky  a socany z duchcovské radnice? Ne, přísnost je zcela rasisticky zaměřena na Romy. Ta nulová tolerance je novým mlýnkem na lidská práva. Zastupitelé vyrobili bič, a tento bič je s pomocí neonacistických nepřizpůsobivců zaváděn do městské praxe. Viz. rozhovory Bártové na neoficiálních facebookových stránkách Duchcovského diskusního fóra, kde stejná paní starostka přiznává, že tuze ráda hovoří s tamějším rasistou Michalem a Miroslavem Kalouskem.

Tohle není legrace. Takto před mnoha a mnoha lety začínal neonacismus, kdy si Hitlerovy jednotky samy od sebe vnikly třeba také na koupaliště, napadly Židy a ty následně vyhnaly zpět do příbytků Židů se vzkazem, že brzy ti stejní Židé skončí na márách nedalekého lesíčka.  Rom, se kterým se neonákové dohadovali u stánku s občerstvením, nyní cítí oprávněný strach. Stejně tak se obávají jeho děti. Místní organizace Dělnické strany sociální spravedlnosti vytváří v Duchcově jeden incident za druhým. O těchto útocích, stejně jako o debaklu demokracie na tamějším koupališti společnost neví, protože pachateli nepřizpůsobivého chování byli majoritáři, a nikoli ti z minority.

Bude paní starostka v příštích volbách kandidovat za DSSS, když se s představiteli této partaje tak vehementně v tamější cukkrárně stýkala? Bude paní starostka obhajovat dehonestace a provokace nácků, když se vehementně s krajskou pomocí snaží udělat diskusní skupiny Romů s neonacisty?  Začali snad nikým nevolení náckové spravovat Duchcov? Vládne neonacismus z politické vůle nad jedním severočeským městem?

Za tichého, naprosto mlčenlivého souhlasu paní starostky je ničeno demokratické zřízení

……..touží ing. Jitka Bártová po lokálním Mnichovu plném apartheidu, plném cupitajících pseudonácků ulicemi Cassanova města? Copak Duchcov není součástí České republiky? Copak jedno malé městečko zahájilo cestu neonácovské Rahowy? Jitka Bártová nevystupovala nikdy jako starostka všech. Město, a tedy samotná paní starostka, nese zodpovědnost za koupaliště jako takové. Město je také jako majitel zodpovědné za celý čin neonácků, jež se osudný den odehrál.

Vyjádření Jitky Bártové k incidentu na koupališti v Duchcově:

Abychom si to vyjasnili – koupaliště je v majetku města a letos ho provozují Technické služby města Duchcova. Sice mám dovolenou a tak nemám přesné informace, co se odehrálo, ale docela bych se ohradila proti prohlášení, že ‘město Duchcov provozuje zajímavé praktiky’. Počítám, že v každém městě bydlí nějací lumpové, duchem slabí jedinci nebo násilníci. Je mi fuk, jakou mají barvu pleti, ale ke klidu v obci nijak nepřispívají. A bohužel je i pravda, že se na koupališti mnozí neumějí chovat a obtěžují ostatní. A pravda také je, že jsou to většinou romské děti. Nicméně se mi zdá humorné, že ve stejný den, kdy dle příspěvku požadovali Romové vrácení vstupného mi napsal další duchcovský občan, jak je možné, že v Duchcově chodí cikáni na koupaliště zdarma.

Duchcov má skutečně prapodivné praktiky, na které upozorňovalo několik nevládních organizací. Paní starostka ve svém vyjádření působí opět populisticky.

Údajné chování některých romských dětí je důvodem k akceptování nacismu, extrémismu a rasismu DSSS? Ing. Jitka Bártová i zde používá líbivého populismu, ve které se chce zalíbit extrémistům a rasistům. Pokud něco tvrdí nějaký občan, ještě to neznamená, že je to pravda. Mnoho lidí rozšiřuje informace podle toho, jak se jim to hodí a starostka s dalšími politiky nesmí taková tvrzení nepodpořena jakýmikoli důkazy brát v úvahu.  Celé to připomíná diskuse na neoficiálním diskusním fóru, kde paní starostka dává “naslouchá” zcela zjevným rasistům.