Ministerstvo vnitra nepovolilo registraci občanského sdružení Českých lvů

Náckové Jiřího Šlégra, Pavla Matějného a Michaely Boorové všeobecně známí jako Čeští lvi přišli zkrátka. Chtěli být občanským sdružením zcela veřejně dehonestujícím romskou komunitu ve státě. Tento záměr jim nevyšel a ministerstvo vnitra jejich žádosti o registraci 29. srpna 2013 nevyhovělo. Sourozenci Šlégrové opouštějící chátrající Titanik Tomáše Vandase vytvářejí své vlastní neonacistické projekty. Zatímco se ministerstvo v případě registrace nácků Lucie Šlégrové nevyjádřilo(doposud neobdrželo zákonem stanovených 1000 hlasů pro žádost o registraci politické strany), neonáckové Jiřího Šlégra dostali zcela jasně najevo, že jejich činnost je nebezpečná pro demokracii v České republice. Kde jsou ty časy, kdy Tomáš Vandas mohl podvodem předat ministerstvu podpisové archy a to následně nepoučeno neonacistickou zlobou vznik Dělnické strany pokřtilo……. 

Šance předluženého nepřizpůsobivce a sekuryťáka z chotěbuzského marketu nevyšla. Neonacisté se snaží jako o život, dokonce vyhlásili veškerému “cikánstvu svatou válku Rahowu” a ministerstvo je nezaregistrovalo. Jak se zdá, státní orgány na rozdíl od měst a vesnic používají ve věci povolování či zakazování občanských sdružení a politických stran celkem zdravý rozum. Pětistránkový dokument vysvětluje extrémistům, proč jejich záměr rasismu nebyl státem schválen.

Národní sdružení Čeští lvi, o. s. je naštěstí nenaplněnou minulostí a budoucností. Neonáckové velmi dobře vědí, že by v případě odvolání u soudu neuspěli, a proto se předem vymlouvají, že nebudou zbytečně investovat 3000 korun na soudní poplatky. Vzhledem k finanční situaci “tahouna” lvího neonacismu je takové rozhodnutí správné. Propagaci rasismu považuje milovník hákových křížů, Jiří Šlégr, za systémovou opozici státu. Opravdu ekonomicky nenadané a nepřizpůsobivé nácky tato země ani přinejmenším nepotřebuje. Vlastně tato země nepotřebuje žádné nácky.

Ministerstvo vnitra provádělo vlastní šetření a zcela přirozeně zjistilo, že veškerá činnost Českých lvů je nejen v rozporu s platným českým právem, ale také s platnou Ústavou České republiky. Projekt Jiřího Šlégra, Pavla Matějného a Michaely Boorové lze tedy zcela oprávněně považovat za projekt neonacismu a nikoli národovectví, jak sami extrémisté své počínání nazývají. Texty na www.cestilvi.org zcela jasně dokládají povahu celého projektu. Ostatně, o tom před několika týdny informoval také server Hrebenar.eu ve svém článku z 5.7.2013. Čeští lvi jsou další bandou neonacistických hlupáků vytvářejících ve společnosti svými protiromskými pochody další napětí.

Lvi bez hřívy plni násilí, extrémismu, rasismu a touhy ničit jsou takovým kvazispolkem autonomních nacionalistů po vzoru německých kolegů, kde “moderní” náckové s anglikanismy na triku pomocí vedení a svých lajdácky vytvořených poboček zkoušejí cestu k radikalismu. Na rozdíl od nás, Německo takové snahy tvrdě trestá. Holohlaví a nepřemýšlející alfa a betasamci zkoušejí štěstí na dvou stranách tábora. Nyní věří, že když nevyšla registrace lvíčat, tak vyjde registrace v Chomutově založené neonáckovské partaje, proti které s předstihem zahájil boj neonacista Petřivalský svým projektem bordel připomínající web budoucí Demokratické strany pracujících, kde jako bordelmamá na vrcholu trůní jeho bývalá milenka Lucie Šlégrová (toho času podle některých informací očekávající potomka s Davidem Kundlem).

Plán sourozenců Šlégrových je jednoduchý. Čeští lvi buď jako občanské sdružení nebo “podzemní” spolek přesně podle vzoru autonomních nacionalistů bude vytvářet silovou, tedy čistě násilnickou část neonacistické agitace, zatímco doposud neexistující Demokratická strana pracujících má být politickým orgánem sourozeneckého neonacistického projektu Českých lvů.

Demokratická strana pracujících naštěstí také nejspíš skončí fiaskem, protože se přípravnému výboru budoucí partaje nedaří vybrat nutných 1000 hlasů na podpisových arších nutných k podání žádosti o registraci politické strany na ministerstvu vnitra.

Pokud by někdo přeci jen měl problém s označením Českých lvů a Demokratické strany pracujících za neonacistickou, poté stačí jeden jediný pohled na níže uvedené fotografie:

Pavel Matějný(ten vlevo) hajlujeJiří Šlégr