Čeští ultranacionalisté odkazují na buditele národa, aby mohli skrytě rozšiřovat svou nenávist

Extrémofilové zkoušejí cestu k potencionálnímu zájemci. Hledají skulinky, kterými by se dostali do duše průměrného Čecha. Je tu nacionální minulost devatenáctého století, díky které vznikl samostatný český stát, tak proč nevyužít podhoubí minulosti v jiném, tentokrát neonacistickém, neofašistickém či ultranacionálním zabarvení? Ultrapravičáci se přebarví do Národních stran a jejich plátky dostanou čerstvý nástřik Národních listů. O nic nejde, protože promotéři zla naoko “navazují” ve snažení Riegra, Palackého a dalších obecně přijímaných ikon národa. Skrze hry na češství se dostávají neonacistické a ultranacionální myšlenky plné eugeniky a nenávisti vůči minoritám k široké škále obyvatel.

Česká ultranacionální scéna je složena ze tři skupin. Tou první je  otevřený radikalismus, rasismus (DSSS, Čeští lvi, Národní odpor, Radical Boys), tou druhou je skrytý radikalismus doplňovaný snahou o rasismus a extrémismus s “lidskou tváří”(Strana svobodných občanů, Úsvit Tomia Okamury, O.K. strana Jiřího Janečka…….) a třetí skupinu dotváří extrémismus a neonacismus napojený na ideál mladočešství, slovanství přejímající německý nacismus nastříkaný do českých barev. Viz. například Pochod Bohemia. Zatímco první skupina extrémistů skomírá po zásluze, ty dvě zbylé čeká “velká budoucnost”. Protievropské nálady, slovní útoky na sociální systém, kritika vlády……to všechno doprovázené po kapkách hodnotami rasismu, extrémismu, homofobie, islamofobie, anticiganismu či neonacismu……..to je velmi nebezpečné pro demokracii v našem státě.

S nápadem oživení slovanského kultu rasově čistého Čecha jako první přišel po Sametové revoluci Národní front Castistů. Ten zcela bez problémů převzal všechno německé, aby ho nahradil slovíčkařením o českém nacionálním pojetí společnosti. Rasismus s anticiganismem získal díky snažení holohlavých neonacistů politicko-sociální podhoubí.  Je politicky příhodné, aby mezi Slovany nebyli přijímáni Romové, protože nejsou členy uniformních kmenů vyrůstajících jako houby po dešti v mozcích hajlujících, věčně opilých nácků. Proto se volá po všeslovanských sněmech, proto se hovoří o očištění národa, proto se hovoří o pochodech, aby jeden den v jeden okamžik mohla ožít godzila panslovanství překořeněného eugenikou, rasismem, křesťanstvím a nenávistí vůči všemu cizímu.

Mladočešství, staročešství, používání profláklých názvů z období národního budění…..to všechno slouží jako pomůcka k potichému zavádění neonacismu do české společnosti. “Národní strana” s “Národními listy” jsou kromě Kryla nejvíce zneužívanou značkou českými neonacisty. Začala s tím první ultranacionální uskupení ihned po roce 1990, kdy se jako nebezpečný virus společností rozšiřovala myšlenka nacismu. Národní front Castistů jako první překonal překážku německého elementu  v neonacismu, když slůvko “německý” nahradil výrazy “český, slovanský”. Od té doby se postup Castitů vypiloval k mnohem větší dokonalosti, kdy se skutečně na první pohled neonacistické jeví jako populistické, hloupé, aby v pozadí doházelo k očkování společnosti nacismem, rasismem a dalšími myšlenkami ultranacionálů.

Zatímco slovenští fašisté oslavují Slovenský štát následovaný Hlinkovými gardami, čeští ultranacionálové nic takového nemají, a proto se ideově navracejí do dob jediného českého vlastenectví, kdy národní uvědomění hovořilo o panslovanství, bratrském vztahu Rusů, Poláků a Čechů, kdy ve vzduchu uvízla myšlenka pangermánského ohrožení stařičkých Rakous, proti kterému je možná záchrana jen a pouze za pomoci vzniku nových států Slovanů. Nevzdělaní spoluobčané hru na stařičké časy “sežerou” i s návnadou. Zatleskají pokračovatelským snahám, zatímco ve světle informací přehlédnou nenávist zářící do celého okolí.

Snahy extrémistů se podobají chování nezvaného hosta, který si pokaždé najde cestu do uzamčeného domu. Jednou skrze okno, jindy skrze vikýř na stropě…..pokaždé tak činí v převleku za někoho jiného(do organizace přijmou několik bývalých komunistů, aby nikdo nemohl říkat, že se jedná o nácky. Napíšou články s nerasistickou povahou, aby mohly podporovat v utajení nacisty v pozadí projektu. Vydávají se za bojovníky proti vládě, systému, aby narušení systému usnadnili cestu k postupnému zviditelnění doposud ukrývaných snah o zavedení neonacismu …..) …..ukrývají se za ochranu potřebných, chudých…..hlavně bílých, aby jako vedlejšák prosazoval prvky rasismu, eugeniky, neonacismu a třídní nenávisti…….tenhle vedlejšák je mnohdy ukrývaný v utajení a dozví se o něm často jen hrstka vyvolených. Případně je částečně viditelný mezi řádky….

Když se ultranacionalistům jeden projekt nepodaří a společnost se dozví o povaze skrývaných snah…….tiše se na neúspěch zapomene, aby ve světle informačního embarga vznikl projekt nový. Když nevychází hrátky na mladočešství, připraví se založení právnických společností určených k obhajobě souzených neonacistů. Pokud i tento projekt selže, připraví se další kvaziverze Holešovských výzev, aby ve světle mladočešství začalo všechno pěkně od začátku.

 Tyto hrátky jsou velmi nebezpečné. Probíhají většinou mimo zájem médií, která v zájmu vyšší čtenosti, sledovanosti klidně přijme nacionální extrémisty jako jeden z relevantních názorů ve společnosti. Viz. Holešovská výzva. V české společnosti existují organizace poskytující právní servis neonacistům a extrémistům….jen se o tom otevřeně nehovoří, protože tyto organizace se naoko tváří jako právní poradny poskytující zdarma rady chudým. BIS s policií zajisté takové činnosti monitoruje…..jen veřejnost o tom nemá ani ponětí.