David Blunkett rozšiřováním lží posiluje xenofobní nálady namířené vůči migrantům z Východu

Britský bulvár The Daily Express popsal atmosféru v malé čtvrti Page Hall jako místo neřestí, kde celý den postávají  romské děti na ulicích, zatímco po okolí řádí organizované gangy přistěhovalců z “východní” Evropy. Bulvární plátky nikdy neměly daleko od vykládání upravené skutečnosti. Stačí jedna neověřená informace od poslance vyhovující protiunijní kampani a  ve světle médií se objevují zázračné informace o “nepřizpůsobivých” v Anglii. Naštěstí politická kultura je na ostrovním království odlišná od politické kultury ve střední Evropě,  a tak se populistické snažení poslance Davida Blunketta obrací proti němu samotnému. Bude přinejmenším zajímavé, jakým způsobem své egoistické snažení zástupce lidu vysvětlí.

Je to podobné jako německé povídačky o Chomutovu a Kadaňské ulici plné šlapek nabízejících své ratolesti k pobavení přeshraničních turistů. Také se tyto informace nezakládaly na pravdě. Jen někdo něco řekl……jen nějaký reportér cosi upravil pro větší sledovanost. Z tohoto úhlu pohledu je si Sheffield s Chomutovem dosti podobný. V obou případech se pokoušel někdo vyvolat chaos, nenávist vůči Romům……pouze v anglickém případě všechno přerostlo v hysterii podporovanou zákonodárcem.

Svět měl dozrát do myšlenky nechtěných přistěhovalců …….nechtěných hostů zneužívajících pohostinnost sociálního systému nekontinentální části Evropy. Přitom veškeré věcně podložené důkazy vyprávějí trošku odlišný příběh, ve kterém ulice Page Hall nejsou plné postávajících dětí, nikde nejsou gangy….pouze z oken anglických obyvatel je cítit lehký závan marijánky. Opět se lidé strkají o jednoho pytle, kde každý přistěhovalec je flákač neschopný jakéhokoli slušného chování. Slováci, Bulhaři a další do Sheffieldu odešli kvůli práci, kvůli lepším podmínkám, bez státem tolerovaného rasismu.

Blunkettovi poslanečtí kolegové požadují vysvětlení. Na stranu práva se staví dokonce média. Pracně vytvořená antikampaň proti přistěhovalcům z Evropské unie ztrácí na síle a je zcela správně nahrazována hlasy pravdy, v nichž přistěhovalci ztrácejí satanské pláště s rudými rohy z Východu. Slováci s Bulhary a dalšími přistěhovalci jsou přitom naprosto stení jako Pákistánci či ostatní imigranti v Sheffieldu. Místní obyvatelé hovoří o bezproblémovém soužití, zatímco The Daily Express vytvářel z malé čtvrti Page Hall další hnízdečko multikulturní neslučitelnosti, v níž obyvatelé z kontinentální Evropy jsou nepřijatelní, zatímco ti ostatní například z Indie, či Pákistánu nepředstavují žádné potíže pro společnost.

Romové jsou v České republice, Slovensku, Maďarsku, Francii, Itálii, Bulharsku, Rumunsku a dalších zemích pronásledováni rasismem, přesto se některá britská média s některými britskými politiky staví proti azylové politice poskytující prostor migrantům z “Východu”.

Možná stojí za připomenutí postoj Spojeného království k Židům ohroženým nacistickým Německem. Před Křišťálovou nocí, jež nedávno připomínalo 75leté výročí, bylo v letech 1933 – 1938  z celkového počtu půl milionu žadatelů do ostrovního království přijato na 11 000 ohrožených německých Židů. Tehdejší podmínkou pro udělení azylu byla schopnost uživit se(tato schopnost byla v praxi zaručena pomocí židovských a jiných humanitárních organizací). Němečtí Židé byli přijímáni jako “cizinci” a dočasní návštěvníci, nikoli však jako uprchlíci bez jakýchkoli záruk. Vybíráni byli bohatí lidé zatímco chudí Židé nedostali pomoc, přestože byli režimem ohrožováni na životě. Polští Židé přebývající v tehdejším Německu(obecně považovaní za uprchlíky) byli podstatně chudší a nacistické Německo s nimi zacházelo mnohem hůře než s německými Židy….přesto polští Židé s bydlištěm v Německu nebyli k azylu ve Spojené království přijati.

Studie britské migrační politiky vůči Židům hovoří jasně:

předsudky vůči Židů byly považovány za nepřijatelné, pokud tvořily součást společenského nebo politického programu…shovívavost k antisemitismu v sociální oblasti byla natolik rozšířena, že se stala naprosto všední. Nepřátelské stereotypy vůči Židům byly přijaty zákon dbalými občany. 

Britské stereotypy vůči Židům byly významné v označení Židů jako skupiny obyvatel obtížných , dokonce nebezpečných k jakékoli pomoci. Takové předsudky pomáhaly vytvářet obraz židovského uprchlíka v problematické formě a tím byla posilována podpora politiky restrikcí

Pokud bychom nahradili ve výše uvedeném úryvku studie Židy za Romy, dostali bychom zcela realistický pohled některých Britů a britských médií na imigrační politiku. Zatímco uprchlíci z Pákistánu nejsou vnímáni jako negativní prvek ve společnosti, východoevropští migranti jsou předem pokládáni za potíž, protože “nepřátelské stereotypy vůči Romům byly přijaty některými zákon dbalými občany” jako je David Blunkett či Nigel Farrage. Shovívavost k protiromským náladám v sociální oblasti je možná mezi některými lidmi rozšířena ve Spojeném království natolik, že se stala naprosto běžnou, a proto také protiromská “kampaň” The Daily Express dosáhla tak velkého úspěchu.

Rasismus vyvolává nesnášenlivost. Liberální televizní kanál Channel 4 před několika týdny zahájil rasistickou kampaň namířenou proti Romům. Bez jakýchkoli důkazů udával, že Romové chodí po ulicích špinaví, močí na ulici a vyhazují na veřejná prostranství odpadky……..Některá média najednou zevšeobecňují a pokoušejí se vyvolat obraz. Tentýž obraz, který v posledních dnech rozšířil exministr vnitra David Blunkett. Ve skutečnosti neexistují žádné oficiální údaje o tom, kolik Romů přišlo do Page Hall. Všechny údaje jsou pouze odhady a tyto odhady jsou následně prezentovány médii jako holé nevyvratitelné pravdy. Mnozí Romové žijí ve Spojeném království ve stísněných podmínkách přeplněných domů, a tak tráví více času na ulicích. Je snad na tomto faktu něco nezákonného nebo nemorálního?

V Sheffieldu není romská organizace. Nezisková lidskoprávní organizace Europe Roma International se zavázala pomoci se zřízením takového zařízení. Situace je rozhodně odlišná od zveřejněných informací britským zákonodárcem. Existují jisté malé chybičky, ale ty se budou napravovat a je ochota o nedostatcích hovořit, protože nikdo není perfektní a mnozí Romové se v Anglii musejí občas potkávat se složitějšími situacemi.

David Blunkett je propagátorem protiromského rasismu ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska. Není divu, že nachází zalíbení v ultrapravicovému extrémistovi Nigelu Farageovi, který Blunkettovi nabídl okamžitou podporu. Oba dva pánové nemají daleko k toleranci autoritářských režimů, kde lidská práva dosahují velmi prazvláštních osekaných podob demoverzí společnosti.

Politici chtějí upravovat imigrační pravidla…….události v Sheffieldu jsou dalším pomyslným pomocníčkem ke zvýšení restrikcí vůči migrantům. Tzv. konzervativci vezmou pomyslné Romy, budou je prezentovat v barvách předsudků, všechno doplní protiunijními říkankami o nepotřebnosti Bruselu…..David Blunkett využil hoaxu a lží britského obchodníka za účelem posílení protiimigračních postojů namířených hlavně vůči Evropské unii a žadatelům z postkomunistických zemí Evropy.