Europe Roma International vyzvala poslance Blunketta k nápravě jím vyvolané situace v Sheffieldu

Britský poslanec a bývalý ministr vnitra s obavami sleduje obyvatele britského Sheffieldu, a proto celý svět zásoboval nepodloženými informacemi? David Blunkett byl předvánočním darem pro české anticiganisty. Ti se předháněli v šíření svědectví o tom, že “cikáni jsou nepřizpůsobiví”. Čecháčkovská hra na nepřizpůsobivce tak díky politickému populismu uchvátila jinak tolerantní Anglii. Najednou se v médiích skrze místní kanál BBC rozšiřovaly zprávy podobné těm z české Primy nebo Novy……nikdo se nestaral o to, zda poslanecká pravda je skutečnou pravdou, nebo zda se nejedná o laciný politický trik uchvátit politickou pozornost na jednoho postaršího politika z ostrovů. 

Romové jsou “nepřizpůsobiví” také v Anglii, a proto je nutné tyto přistěhovalce převychovat. Uvažoval snad poslanec Blunkett o druhorepublikovém řešení předválečného Československa? Na světě byla senzace, a tak komerčně založená média poslala dál slova bývalého ministra, jako jednu neotřesitelnou pravdu. Co na tom, že poslancova rétorika vyvolala velkou vlnu nenávisti. Tentokrát byli na řadě Romové…….Cameronův epos o nutných změnách ve vztahu k migrantům doznal důkazů…..takže nakonec všichni mohou být šťastní…….obzvláště britští rasisté a xenofobové, kteří po dlouhé době mohli společně s českými kolegy oslavovat poražení lidskosti.

Je tragikomické, že se zrovna exministr obává situace ve městě a vůbec se nezajímá o to, zda jeho nepodložené tvrzení vyvolá vlnu násilí namířenou vůči Romům.  Potřebovala snad britská politika otloukánka pro své vládní záměry? Opravdu je městská čtvrť Page Hall v Sheffieldu v tak velkém nebezpečí ze strany Romů? David Blunkett řekl médiím, že se Romové pokoušeli za 250 liber prodat dítě. Tato informace pocházela od místního britského obchodníka, který rovněž neměl žádné pádné důkazy pro svá tvrzení…..přesto vážená osoba, zástupce lidu, se rozhodl pro šíření “hoaxů”.

Britský bulvár zahájil válku proti Romům. Obzvláště snažlivým byl The Daily Express. Ten rychlostí blesku vychrlil sadu článků s povídačkami o tom, co “se stalo”.  O objektivitě bulváru lze úspěšně pochybovat. Dlouhodobé tažení proti přistěhovalcům z Evropské unie konečně dostalo konkrétních obrysů, a tak se petice proti migrantům z EU nacházející se na webových stránkách The Daily Express těšila překypujícímu zájmu nových “antievropanů”.

Zprávy z bulvárního The Daily Express o pokusu rosmských teenagerů prodat dítě převzal poněkud serioznější The Guardian, a to i přesto, že policie věc prošetřovala a nepotvrdila pravdivost takového tvrzení. Osvědčilo se rčení o stokrát opakované lži stávající se obecnou pravdou……Ve světlech mediálních machinací místní spolu s dalšími novináři z celého světa nevěděli co je a co není pravda.

V Page Hall situace houstne také díky místním Pákistáncům, kteří si vytvořili domobranu. Přistěhovalci ze Slovenska údajně dělají nepořádek, zakládají dětské gangy, a tak se místní pákistánská komunita tváří jako ochránce všech před “přistěhovaleckým zlem z Unie”. Úřady odhadují, že ve městě žije kolem 1500 východoevropských Romů, z nichž asi 500 je ve  čtvrti Page Hall. V Sheffieldu není doposud žádné romské sdružení, které by se staralo o potřeby Romů. O jejich “potřeby” se “stará” pouze jediný člověk, zaměstnanec  Pákistánského komunitního poradenského centra. Není zrovna dvakrát moudré, aby se o potřeby Pákistánci ostrakizovaného etnika staral někdo z Pákistánského komunitního poradenského centra. Je tu střet zájmů a navíc místní Romové nejsou s činností dotyčného člověka spokojeni.

Včera, 20. listopadu 2013, se konalo na Page Hall Road jednání svolané radními v Shefieldu. Původně mělo být setkání veřejně přístupné, ale nakonec se uskutečnilo za uzavřenými dveřmi v přítomnosti všech pozvaných aktérů událostí z posledních dnů. Mezi pozvanými účastníky setkání byla také nezisková lidskoprávní organizace EUROPE ROMA INTERNATIONAL(dále v článku jako ERI).

Místní Romové na tomto setkání požádali zástupce ERI o pomoc se založením místního romského sdružení. Konečně se otevřeně začalo bez rozšiřovaných lží diskutovat. Romové na jednání projevili svůj nesouhlas s předraženými službami, kdy za každou návštěvu volnočasového dětského klubu musí zaplatit poplatek jednu libru. Obzvláště nehorázná je pomlouvačná kampaň britského obchodníka, jež poslance Davida Blunketta informoval o údajném prodeji Romy nabízeného dítěte. Místní obyvatelé tvrdí, že nenakupují v Britově obchodě, a proto se obchodník mstí a snaží se poškodit romskou komunitu v Page Hall. Romofobie má tedy ekonomické důvody podivné obchodníkovy žárlivosti na polské obchůdky vlastněné Asiaty. Ti nabízejí migrantům levnější zboží, a tak Britova obživa ztrácí na ziscích kvůli konkurenci.

Frustrace britského obchodníka, rozladěnost ze ztráty zajímavé klientely…..to všechno byl důvod k hrátkám na rasismus, jemuž zela bez problémů podlehl poslanec David Blunkett následovaný hladovou hydrou médií. Stačí poskládat střípky pomluv se střípky lží a vznikne trochu perverzní verze puzzle nenávisti, v němž jako kralevic panuje poslanec Blunkett se svými nepodloženými tvrzeními v médiích. Proto také EUROPE ROMA INTERNATIONAL vyzvala Davida Blunketta k nápravě situace vyvolané nepodloženými výroky v médiích.

Další, tentokrát veřejné jednání, se má uskutečnit do jednoho měsíce. O situaci v Sheffieldu se nesmí mlčet, zrovna tak by se veřejnost měla dozvědět všechno potřebné o skutečných důvodech protiromských nálad vyvolávaných zejména z obchodních a osobních důvodů jednoho obchodníka.