Miroslav Kováč ve svém článku rozšiřoval pomluvy o Europe Roma International

Miroslav Kováč ukázal svým posledním blogerským výtvorem, o co mu skutečně jde. Místo, aby jako lidskoprávní aktivista podporoval boj proti neonacismu, rozhodl se pro destabilizaci veškerých  protinacistických a protiextrémistických snah nejen v Evropské unii, ale také na celém světě. Využil lživých informací od svých příznivců, aby pošpinil aktivity dobročinné neziskové lidskoprávní organizace Europe Roma International. Miroslav Kováč tak jako slon z porcelánu vytváří dojem o neexistujícím stavu klubu neschopných……uvědomuje si tento slovenský rodák co skutečně udělal? Poskytl extrémistům a neonacistům svým neliterárním dílem nástroj k pobavení nad neschopností Romů a zároveň virtuálně poškodil jméno a čest velmi dobrého a naopak velmi úspěšného projektu.

 Europe Roma International (ERI)-Baláž selhal, měl by odejít z vedení ERI a z veřejného života vůbec. 

uvádí Miroslav Kováč ve svém blogu na iDnes……Toto tvrzení je lživé a nezakládá se na pravdě. Europe Roma international(dále v článku jen ERI) v ničem neselhal, ba právě naopak. Jak již bylo v úvodu článku řečeno, úkolem této neziskové organizace je především destabilizovat neonacismus a rasismus v evropském, ale také v celosvětovém měřítku. Za tímto účelem ERI sdružuje ve Velké Británii a Severním Irsku organizace a hnutí ze Spojeného království a zemí Commonwealthu. Každá organizace bude vykonávat svou činnost samostatně, tak, jak ji vykonávala doposud, jen při jednotlivých kampaních se sdružené organizace spojí za účelem jednotného postupu, jednotné kampaně, jednotného tlaku vůči projevům neonacismu a diskriminace Romů.

Jmenovitě se jedná o organizace jako IRR,TGM,AI,HRG,R4 R, Gypsy Council.Trawelers,Hindu, ERRC, ERGO a ENNAR EU….do celého projektu se nadále připojují organizace romských migrantů z Polska, Maďarska, Rumunska, Česka, Slovenska, Bulharska…..nechybí ani Indové romského původu z organizace India Roma Calgery in Canada, Romové ze samotné Indie, Romové z Brazílie……a přidávají se další a další organizace z celého světa……

Kdyby skutečně projekt Europe Roma International byl tak neschopným a mylným, jak uvádí Miroslav Kováč, připojovalo by se ke společnému úsilí tolik aktivistů z celého světa? 

Miroslav Kováč ve svém vyjádření upřednostnil osobní zájmy před zájmy všech Romů. Takto se nechová skutečný lidskoprávní aktivista. Takto se chová ten, kdo si na aktivistu jen hraje. To, co provedl poradce Strany rovných příležitostí, je hanebné a neomluvitelné. Zveřejní prohlášení Josefa Cíny Cicka, doplní jej v úvodu o  nepravdivé informace vycházející z nepravdivých slov odstupujícího člena ERI…….Ladislav Baláž v ničem neselhal.

Prohlášení Josefa Cíny Cicka zveřejněné v článku Miroslava Kováče:

Drazí přátelé, 

s politováním musím sdělit svou rezignaci na funkci i členství  v Europe Roma International. Důvod mé rezignace, není narušení mého ega  nebo ješitnosti, ale je to cistě profesionální politická reakce.

Dosavadní průběh a činnost ERI neodpovídá výchozí tézi naší myšlenky a programu. Doposud náš program nebyl naplněn, a to jak skutky, tak i principy, které jsme měli vytyčené Já, Albín Horvát, Petr Jano i Pavel Botoš. Naše myšlenka spočívala v zastřešení jednotlivých romských ORG do jednoho politického subjektu. Tento politický subjekt by reprezentoval naše Romy na území spojeného království (UK). Prioritou našeho programu bylo, sestavit koordinační výbor politického romského grémia s posty takzvaných tajemníků, kteří by měli statutární mandát k zastupování svých komunit v oblastech, kde žijí a působí, a i na půdě Britského Parlamentu. Tento výkonný výbor mel byt zvolen na společném Romském kongresu, dle demokratických regulí a principů. 

Veřejně prohlašuji:

 Nesouhlasím a jsem zásadně proti způsobu založení Europe Roma International. Jeto můj názor a za tím si stojím! Vzhledem určitým poznatkům, které se týkají některých členů, musím prohlásit, že moje očekávaní se nenaplnili, což je mi upřímně líto.

S pozdravem místopředseda Roma North East Organization Newcastle upon tyne Josef Cina Cicko

Europe Roma International není politickou organizací, není stranou ani jakýmkoli jiným politickým subjektem. Ambice ERI nejsou politické, ale jen a pouze lidskoprávní. Zároveň jakékoli zmínky o politickém grémiu jsou holou nesmyslností. Stejné je to s tajemníky, mandáty…….tato tvrzení se nezakládají na pravdě a jsou bájnou lží.

Pánové Purky Horvath a Cicko Josef odstoupili dobrovolně na základě své svobodné vůle. Jako důvod uváděli neexistenci stanov a svůj nesouhlas s programem politické strany ERI . Oba dva důvody jsou přitom z objektivního hlediska nesmyslem. Jak již bylo řečeno, ERI není politická strana a navíc Europe Roma International má dávno stanovené stanovy. Bez nich by organizace tak velkého rozsahu nemohla existovat. Pan Cicko posléze napsal veřejně své lživé prohlášení, které Miroslav Kováč použil k sepsání svého článku. Pavel Botoš zůstal v ERI, Petru Janovi byla pouze po vzájemné dohodě pozastavena jeho činnost do doby, než se vyřeší situace ohledně jeho působení v organizaci.

Program Europe Roma International bude vytvořen na základě souhlasu všech výše uvedených organizací zapojených do ERI.

Miroslav Kováč kromě zveřejnění nepravdivých informací ve svém článku, také porušil zveřejněním fotografie členů ERI autorská práva. Zároveň byl špatně informován ze strany odstupujících členů ERI, kteří ve svých prohlášeních a tvrzeních šířili nesmyslné a nepravdivé informace. Tímto rasismem a homofobií obdařený Miroslav Kováč překročil pomyslné hranice tolerovaného a Europe Roma International zvažuje o podání trestního oznámení na pana Kováče a další osoby, které v posledních dnech šířily lži o ERI a jejím předsedovi Ladislavu Balážovi.