Pochod Bohemia je o rasismu, eugenice a nenávisti

Holešovská výzva je minulostí, a tak se na obzoru objevuje nový projekt, tentokrát nazvaný jako Pochod Bohemia. Oficiálně je zaměřený proti “samozvané šlechtě” a všem parazitujícím občanům. Formou slovanských sněmů chce pomocí pochodů sjednotit český lid. Na těchto slovanských sněmech se každý bude moci vyjádřit, podepíší se notářsky ověřené dekrety, na kterých se “národ” během pochodu usnese. Pokud se politici odmítnou podepsat “národu” na dekrety, chtějí pochodáři svolávat generální stávky až po demise vlády…..Tento rok fungující projekt přilákal přes 11 000 spoluobčanů a na mnoha facebookových skupinách se stal doslova hitem. Předpokládaný začátek pochodování je 1.května 2014.

Obsah celého chatu si můžete prohlédnout zde: Pochod Bohemia – chat, o kterém neměl nikdo vědět

Server Hrebenar. eu má důkazy o skutečné tváři Pochodu Bohemia. Ve skutečnosti jde o něco jiného, než co je konkrétně  veřejně prezentováno. “Během pochodu Bohemia se nebudou propagovat žádné politické strany či ideologie”, a proto se vlastenečtí nadšenci rozhodli k postupné injektáži české společnosti rasismem, eugenickými poučkami a ideologickému přesvědčování “slovanských” Čechů o nepotřebnosti romských spoluobčanů, přistěhovalců a jinověrců.

Je to nový způsob nenásilné přeměny společnosti do podoby ultranacionálního braku, kde najednou každý Čech není Čechem, pokud není ze slovanské krve. Částečně se kvaziverze holešováků podobá Národnímu frontu Castistů, který jako první převzal německý nacismus, zkopíroval jej přes poloprůhlednou šablonu a všechno německé nahradil českým. Tehdy se také usilovalo o slovanské sněmy, obnovení slovanských božstev a zavedení hrdosti na slovanský původ některých spoluobčanů.

Pochod Bohemia má shodné názory s nejtvrdšími vyznavači neonacistické ideologie a snaží se ji opatrně národu aplikovat, nikoliv však propagací pohnutých ideologických směrů nebo násilím. 

Pochod Bohemia bez sebemenších problémů přijímá rasové teorie, v jejichž světle se chlubí tím, že v jejich jedenáctitisícové skupince neoficiálního společenství není žádný muslim, Rom, nebo emigrant. Všechno je tedy v pořádku. Rasový fond čistoty bojovníků je zachován……snad jen homosexuální orientace není dostatečně ověřená. Pochod Bohemia má shodné názory s nejtvrdšími vyznavači neonacistické ideologie a snaží se ji opatrně národu aplikovat, nikoliv však propagací pohnutých ideologických směrů nebo násilím. Tito extrémisté velmi dobře vědí, že národ obecně na násilí odpovídá s pohrdáním, ale pokud to samé dostane v jiném obalu s postupným dávkováním, pak je možné očekávat nějaký úspěch.

Hlavním rčením Pochodu Bohemia je oddělení zrna od plev dialogem a komunikací……..otázka je, kdo v tomto dialogu bude zrnem a plevou. Pochodáři chtějí svět bez Romů a muslimů, a proto se snaží “s rozumem”  podle potřeb nakazit společnost protirasovými ideály, aníž by si většina příznivců uvědomila, že se jedná o rasismus.  Úkolem pochodářů je sjednotit národ k zapuzení parazitů(Romů, emigrantů, muslimů) , zkrátka všech neslovanských obyvatel Česka.

Pochod Bohemia se chce zbavit všech parazitů bez rozdílu, to ale nejde vyhlazovacím způsobem Hitlerova Německa, ale psychologicky a systematicky aplikovat národu myšlenku, že krást a podvádět se nemá. Tyto skupiny obyvatel následně budou automatiky národem vypuzeny

Zkrátka, toto nové uskupení použije předsudků majority  vyloučení “nepřátel slovanského národa”  z Česka. Pochod Bohemia nebude veřejně,mluvit o “parazitujících menšinách” nebo Romech, muslimech atd. ale jen o lidech kteří kriminalizují společnost a neumějí se chovat třeba dle desatera…extrémistická scéna velmi často “bazíruje” na zbožnosti, kdy Bůh je garantem správnosti a kdy církev je tichým služebníkem autoritářství.

Poukazováním na desatero nechtějí pochodáři vyzdvihovat myšlenku víry. Pochod Bohemia má stejné cíle jako Národní front Castistů. Chtějí geneticky čistý národ, a to za pomocí použití pravidel eugeniky, kdy ze společenství slovanských Čechů mají být zapuzen ti, kdo způsobují degeneraci genetického fondu národa. 

Užití eugeniky je namířeno také na zdravotně postižené, i když tam si Pochod Bohemia není kvůli případnému odporu slovanské majority jistý.

Pochod Bohemia usiluje o předem vytvořený nacionálně a geneticky čistý národ Slovanů očištěný od geneticky zdegenerovaných nevhodných lidí(Romů, muslimů, homosexuálů, emigrantů a možná zdravotně postižených).

I když je Evropa hodně rasově “křížená”, hodlají Pochodáři Bohemia ve výsledku vytvářet razantní legislativní změny na genetické očištění Slovanů. Bude se jednat o české coververze Norimberských zákonů? To, co přináší Pochod Bohemia, je velmi nebezpečné. Potichu očkuje společnost neonacistickými a extrémními hodnotami. Vytváří v různých obalech ze spoluobčanů nepřátele, zatímco hovoří o slovanských sněmech, zlodějích ve vládě a právu lidí na lepší stát……Tím lepším státem je v barvách Pochodu Bohemia myšlen stát geneticky čistých Slovanů. Pokračovatelé německého nacismu v českém a slovanské hábitu by nikdy neměli dostat šance k prosazování svých perverzí.