Politici neřešením sociálního bydlení vytvářejí živnou půdu pro pravicový extrémismus

Česká republika se nachází ve velmi nebezpečném poměru, kdy roste raketovou rychlostí ultrapravicový extrémismus následovaný stejně překotným přibýváním ghett. Jako kdybychom se vermomocí chtěli přizpůsobit ghettoizačnímu trendu u slovenských kolegů. Tam naprostá většina romské komunity přebývá v nevyhovujících podmínkách. Romové se tak stávají loutkami v moci státu. Kam se poděla lidská práva? Kde jsou lidskoprávní aktivisté, aby pomohli z cesty chudoby? Stát vydává stále méně a méně na integraci romské komunity, přitom se tváří jako Budha před mezinárodními organizacemi.  Tento trend je velmi nebezpečný a mohl by se v blízké budoucnosti setsakramentsky vymstít.

Jako společnost si zahráváme s ohněm, aníž bychom si uvědomovali nebezpečí, do jakého se řítíme. Poskytuje se stále větší prostor extrémismu, který se začíná v celospolečenském kontextu chápat jako nutné zlo, nebo dokonce dobro demokracie. Mnoho neziskových organizací hovoří léta o kurzu zkázy, zatímco všechny kompetentní úřady a orgány státu dělají hluché i slepé naráz. V roce 2006 se na území České republiky nacházelo na 330 vyloučených oblastí ve 167 obcích…..v roce 2012 se jejich počet zvýšil minimálně na 400. Sociálně vyloučené oblasti se rozšiřují, vznikají další problémy v sociální sféře a masmédia jsou schopné a ochotné pouze papouškovat mantry rasismu, nenávisti a neporozumění.

Jednotlivá města zrušila sociální bydlení. Politici při řešení bydlení nejchudších zapomínají na menšiny. Homosexuálové, Romové a další jsou vyjímáni ze sociálního bydlení. Zvláště Romové jsou strkáni do ubytoven, kam lidé z majority posílání málokdy. Politici pokládají chudé, nemajetné Romy za vyvrhele, raději oscilují na názorech o “nepřizpůsobivých”. Starostové s regionálními politiky nutí sociálně slabé k cestování za dalším sociálním bydlením…….zruší jednu ubytovnu…….nešťastní lidé s rodinami nemají pražádnou šanci, a proto jedou do dalšího města, kde se ubytují v jiné ubytovně a kolo zneužívání podnikavci začíná nanovo. Ubytovny díky obírání nejchudších uměle vytvářejí sociálně vyloučené, přivádějí je k lichvářům, způsobují vznik nekonečného cyklu chudoby.

Pokud se sociálně slabí jedinci umístí na jedno místo, notabene do nevyhovujících prostor, potom zcela přirozeně nastanou problémy.  Pokud se skupina sociálně slabých osob bez ohledu na rasové či jiné vlastnosti sdružuje na jednom místě a dochází ke ghettoizaci v nevýhodných podmínkách, u jednotlivých lidí může dojít k projevům nežádoucího chování, k němuž mohou mít někteří jedinci případné sklony, ale ke kterému by se nikdy neodhodlali, pokud by bydleli v jiném prostředí.

Ubytovny s ghetty přispívají k rozkvětu extrémismu. Ultrapravičáci bojují proti obyvatelům sociálně vyloučených oblastí. Využívají tíživé situace, aby se před národem tvářili jako bojovníci za práva majority. Toho využívají také neonacistické a extrémistické strany rozšiřující do okolí neonacismus a rasismus s “lidskou tváří”. Města odmítají řešit problematiku nejchudších. Odmítají spolupracovat s agenturami sociálního začleňování. Obviňují jednotlivé organizace z nepodložených činů, aby následně starostové mohli dotace na začleňování minorit použít k jiným účelům. Přitom není raritní spolupráce podnikavců z ubytoven s jednotlivými regionálními politiky. Dochází tak k dělení zisku z obchodu s nejchudšími.

Politici v médiích hovoří o integraci, ale skutečné statistické údaje hovoří o zcela jiném trendu. Rok co rok se vyplácí méně na sociální začleňování. Politici svou ignorací vyrábějí problémy. Velmi vážné problémy, kdy vznikají zcela zbytečné nenávisti. Vláda má k dispozici zprávy popisující aktuální stav….přesto všechno stejná vláda není schopna vymyslet smysluplný a v praxi použitelný program k narušení ghettoizace, k narušení cyklu chudoby. V republice zavládla horečka antisociální mánie, kdy sociální bydlení není třeba, protože města, či vesnice nemohou být od toho, aby pomáhala nejchudším,natož , pokud těmi nejchudšími jsou Romové.

Pokud regionální politici nezmění svou politiku, pokud nerozvinou politiku sociálního bydlení…..poté se všichni blížíme do velmi vážných potíží, kdy extrémismus s rasismem bude růst, zatímco bude stejnou rychlostí přibývat lidí s těžko řešitelnými sociálními problémy.