Regiojet je pouze praktickou ukázkou diskriminace zdravotně postižených

Práva osob se zdravotním postižením jsou v České republice kontinuálně poškozována, pošlapávána a ničena ve všech možných směrech promajoritně zaměřené společnosti. Jako kdyby najednou národ Čechů zapomněl na ochranu těch nejvíce ohrožených. Najednou je hrdinstvím být silným, věčně mladým hulvátem odmítajícím pomoci komukoli, kdo to potřebuje. TOP09 vytvořila sadu zákonů, pomocí nichž dochází k ponižování nejzranitelnějších a nejslabších členů národa. Vozíčkáři, lidé o berlích, bez končetin ti všichni často nemají nárok na kompenzační pomůcky, protože nemají dostatečný kapitál ke složení povinné částky z ceny kompenzační pomůcky. Handicapovaní jsou papírově uzdravováni, jsou jim odebírány důchody, zmenšovány dávky…..jako kdyby Česká republika rezignovala na statut slušné společnosti.

Existují sice lidskoprávní organizace, ale ty slouží většinou jako loutková pimprlata neschopná obhájit handicapovaných. Českou společností cloumá rasismus, diskriminace a podvědomá zloba vůči všemu odlišnému. Dochází tak k diskriminaci ve zdravotnictví, poskytovaných službách, trhu práce, vzdělání, využití volného času……zatímco se v televizi běžný občan setkává s veleúspěšným vozmenem s miliony na kontě nemajícím pražádný problém s životem mezi bariérami, na opačné straně mediálního zájmu je také vozmen, jenom bez  peněz s problémem vybrat hotovost z obyčejného bankomatu, ke kterému se z vozíku nedostane, ani kdyby se stavěl na hlavu.

Zatímco o prvním případu mediálně známém obličejíčku ví celá společnost, o tom druhém no name osudu neví nikdo nic. Vážně zdravotně nemocní lidé mají potíže vyhledat adekvátní zdravotní péči a musejí hledat ochotné doktory, kteří by se ujali následné léčby. To se stává stále častěji. I o tomto diskriminačním jednání ze strany mudrů nikdo neví vůbec nic a oficiálně takové jednání v republice neexistuje. Zdravotně postižení jsou neustále diskriminováni ve všech aspektech života. Jsme papírovou republikou, kde papírově existují předpisy a mezinárodní úmluvy na ochranu handicapovaných, zatímco v praxi nic takového neplatí. Viz. Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením. Již v období jejího přijímání politici dobře věděli, že se bude jednat jen o cár papírů, ze kterého vláda ani omylem nic nenaplní v život. Stát dostal skvělý převlek, kvůli kterému nemůže Česko stát před mezinárodními soudy, protože dělá oficiálně všechno co je v silách demokracie……

Česká republika dělá zdravotně postižené skutečně postiženými, když nedělá vůbec nic k jejich začlenění do společnosti. Celý přístup je patrný na kauze Regiojet, kdy si soukromý subjekt dovolí s odůvodněním ekonomických zájmů ponížit handicapované spoluobčany na tu největší možnou míru. Jako nějaký balík jsou zdravotně postižení přenášeni do vlaků….nikoho přitom nezajímá, že tímto přístupem může dojít k újmě na zdraví, kdy jedinec s vysokou lomivostí kostí může díky Jančurově přístupu přijít k vážným zdravotním komplikacím. České dráhy přepravovaly vozíčkáře v poštovních vagonech, nyní Regiojet přestal objednávat plošiny……tady je vidět, jak moc si pan Jančura váží zdravotně postižených spoluobčanů a je mu nejspíš jedno, jestli jsou nebo nejsou zrovna jeho společnosti dehonestováni zákazníci.

Kolik stojí lidská důstojnost? Je to 3600 nebo 7200 korun? Společnost vydělávající miliony se handrkuje s Českými drahami, jako kdyby handicapovaní představovali neméně polovinu všech firemních příjmů. Přístup Českých drah je nemorální a za plošiny by neměly chtít ani korunu, případně jen nějaký manipulační poplatek v řádu stovek korun. Zdravotně postižení mají problémy s přístupem na poštu, úřady…..mají velké trable během překonávání obrubníků, nemají dostatečný přístup k bankomatům a dalším institucím…….

Péče o zdravotně postižené je v Česku a velmi špatné úrovni. Oproti sousednímu Německu jsme skutečně hodně pozadu. Jak si vůbec může dovolit Jančura na webu společnosti tvrdit, že zdravotně postižení zdržují a tím zpožďují vlaky? Kde je okřídlené heslo “Můj zákazník, můj pán”?  Možná handicapovaní nebudou pro pana Jančuru zákazníky, a proto s nimi jedná bez jakékoliv úcty.