Většina žadatelů o azyl v Kanadě bude neúspěšných

Kanada dnes odpoledne po necelých čtyřech letech ruší vízovou povinnost pro občany České republiky. Někteří Romové společně s neonacisty a extrémisty mají zbytečný důvod k radosti. Zatímco bělobou přesycení spoluobčané doufají v houfný exodus romských spoluobčanů do země za oceánem, někteří spoluobčané s odlišnou barvou pleti se ztrácejí ve svých snech o životě v zemi bez rasových předsudků. Zrušení víz v žádném případě neusnadňuje podávání žádostí o azyl či trvalý pobyt v Kanadě. Jako kdyby všichni zapomněli na razantní změny v kanadském azylovém systému. Zákon C-31 v šumu dezinformací vysublimoval, aby ostatní  lidé do světa rozšiřovali pohádky o neexistujícím.

Není čas na jakoukoli euforii. Není čas na bajky o lehkém životě v zemi javorového sirupu. Nový zákon zavádí seznam bezpečných zemí, ve kterých není ohrožení rasismem. V Česku, Maďarsku, Mexiku a dokonce i v Izraeli žádné rasově motivované zločiny neexistují, a tak není důvod, pro to, aby se jednotlivé žádosti o azyl prošetřovaly v běžném řízení. Nový zákon zkresluje aktuální politické a společenském prostředí v mnoha zemích světa. Najednou jsou státy posuzovány na základě ekonomické spolupráce s Kanadou, a nikoli podle lidskoprávních poměrů. Paragrafy tak ignorují rasistickou nenávist a násilí  směřovanou především na Romy žijící například v Česku, Slovensku i Maďarsku. Jsme na seznamu správných, a tak oficiálně neexistuje důvod pro jakoukoli emigraci za oceán.

Romové potřebují pomoc Kanady, přesto všechno není český Rom považován za ohroženého uprchlíka. Staronové nařízení zcela zbytečně ničí lidskoprávní povahu Kanady jako takové. Zákon C-31 je v rozporu s mezinárodním právem, přesto je dále používán. Zavádí nerovné podmínky pro uprchlíky a třídí je jako nějaké pokažené ovoce, kdy jsou zcela pronásledovaní lidé posíláni zpět do země svého původu. Obstát v úřední mašinérii za účelem udělení statutu azylanta je velmi složité a mnohdy skoro nemožné.

Žadatelé o azyl z “bezpečných zemí”  jsou automaticky zařazováni do zkráceného řízení, kdy každá žádost je automaticky posuzována kanadskými soudy. Celá situace s uprchlíky a žadateli o azyl je v Kanadě žalostná.

Imigrační úřad může kdykoli na základě zákonem stanovených důvodů(dokonce ještě před konáním soudu či vynesením rozsudku soudu) rozhodnout o okamžité deportaci žadatele o azyl do země jeho původu.

Většinou však žadatel o azyl musí před justicí dokázat, že konkrétně v jeho případě byla porušována lidská práva, a že stát, z něhož žadatel pochází, nijak proti konkrétnímu případu ohrožení práv nezasáhl, či že stát rozhodl v konkrétním případě diskriminačně. Je to složité dokazování, kdy zájemce o azyl musí mít v ruce konkrétní dokumenty a listiny dokládající nezájem státní moci na zabránění projevů diskriminace, ohrožení majetku, zdraví, či života. Případně musí mít takový žadatel o azyl v ruce nevyvratitelné důkazy o tom, že ta či ona instituce rozhodla vůči žadateli o azyl diskriminačně a následná odvolání či dovolání nebyla umožněna, či skončila stejně diskriminačně jako původní rozhodnutí, proti němuž se žadatel o azyl ve své zemi původu odvolal či dovolal.

Lidé se tak dostávají do podivných situací, kdy dokonce ani pořízený záznam neonacistů zapalujících dům žadatele o azyl, nemusí být důvodem pro udělení azylu. Policie věc vyšetřovala, zahájila trestní řízení vůči útočníkům….mezinárodně bylo všechno v pořádku, a tedy neexistuje žádný důvod k udělení azylu, i když soud žháře následně osvobodil, nebo umožnil jejich stíhání na svobodě.

Podobné je to v případě policejní brutality, kvůli které mnozí Romové odcházejí do ciziny. Není rozhodující, že ten či onen policajt páchal brutalitu na Romovi. Pro kanadský soud je důležité, zda takový policista byl vyšetřován a zda se vůbec nějaký úřad případem zabýval.

Uprchlík žádost o udělení azylu vyplní ihned při vstupu na území Kanady. Do 15 dnů od podání této žádosti musí shromáždit a doplnit všechny nevyvratitelné důkazy, že konkrétně v jeho případu se stát nezajímal, stát nezabránil, stát rozhodl diskriminačně….do této doby musí žadatel shromáždit dokumenty a další materiály…….to se ve většině případů ani nepodaří.

Úřady následně musí žádost projednat ve zkráceném termínu 30 – 45 dnů. S termíny je to obecně ošemetné. O udělení nebo neudělení azylu rozhoduje soud, proti jehož rozhodnutí není možné podat odvolání

Žadatelé o nový pobyt za oceánem si zcela naivně myslí, že postačí obecné informace o stavu lidských práv v té či oné zemi, ale to není pravda. I když dnes došlo ke zrušení víz pro české občany, doposud platí onen zákon a většina nově příchozích žadatelů o azyl v Kanadě  se nejdéle za 30 – 45 dnů vrátí zpátky do České republiky. Lidé ve své domovině spálí pověstné kořeny, aby v nové vlasti zahájili nový život…..vůbec nepočítají s tím, že by se mohli vrátit zpátky. Takový žadatel se svým rozhodnutím vystavuje velmi riskantní situaci, která může ve svém důsledku ovlivnit  jeho celý život. Dostane se do nových dluhů, pokud se zbavil veškerého majetku….potom po návratu nemá kde bydlet….

Jednotlivé lidskoprávní organizace to vědí, přesto dnes pouze informovaly o zrušení víz, aníž by informovaly své čtenáře o realitě…..vzbuzovat falešné naděje  v lidech hledajících ochranu a pomoc před rasismem a diskriminací není etické a správné.

Každý případný zájemce o azyl v Kanadě by si měl předem rozmyslet, zda skutečně využije mezinárodně garantovaného práva na azyl, který pravděpodobně skončí neúspěchem, či zda zůstane ve své domovské zemi.